Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Svetovalec za odnose z javnostmi

Kratek opis

Vodja odnosov z javnostmi skrbi za odnose z mediji: pripravlja obvestila za objavo v množičnih medijih in sodeluje z novinarji, ki poskrbijo za objavo sporočil.
Kaj delavec običajno dela

Svetovalec za odnose z javnostmi, vodja oddelka ali službe za odnose z javnostmi v podjetju ali ustanovi skrbi za oblikovanje, vzdrževanje in ohranjanje medsebojnih odnosov z različnimi javnostmi. Tako v poslovnem svetu, v vladnih ustanovah, javnem in nepridobitnem sektorju, v bolnišnicah in drugod načrtuje in izvaja komunikacijske programe in aktivnosti. Javnost obvešča o dogajanjih, načrtih in spremembah, npr. o novem voznem redu, novem izdelku ali novi storitvi v poslovanju ter preučuje odzive uporabnikov. Strokovnjaki na tem področju so usposobljeni za pripravo strategije in posameznih korakov v različnih modelih odnosov z javnostmi. Predstavitev organizacije zahteva dober govorni nastop, redno obveščanje novinarjev v različnih medijih, pripravo razstav, oglasov pa tudi revij in biltenov, ki so namenjeni t.i. interni javnosti ali zaposlenim v podjetju.

Pomembno je, da vodja stikov z javnostmi pozna različna razpoloženja, skrbi in zahteve uporabnikov storitev in kupcev blaga. Njegovo delo kaže ogledalo tudi vodstvu podjetja, saj npr. obilica pritožb in kritik pomeni, da s poslovno strategijo podjetja nekaj ni v redu. V oddelkih za odnose z javnostmi zaposleni pripravljajo, raziskujejo in pišejo različna informativna ter promocijska gradiva. Vzdržujejo stike z novinarji, strankami in podjetniki ter odgovarjajo na vprašanja uporabnikov. V manjših organizacijskih enotah lahko vzdržuje odnose z javnostmi ali z zainteresiranimi uporabniki ena sama zaposlena oseba, ki pripravlja morebiti še oglase in druge podporne aktivnosti na področju trženja.

Vodja odnosov z javnostmi skrbi za odnose z mediji: pripravlja tiskana sporočila za objavo v množičnih medijih in sodeluje z novinarji, ki poskrbijo za objavo sporočil. Številni prispevki na radiu in TV ter članki v časopisih in revijah začno svojo pot prav na delovni mizi PR specialista (PR - Public Relations = odnosi z javnostmi). Ta za nazorno predstavitev dogajanj uporablja celo vrsto medijskih pripomočkov, kot so fotografije, letaki, radijska in TV sporočila in internet. V vladnih in političnih ustanovah ga poznajo tudi pod drugimi nazivi, npr. kot predstavnika za tisk ali medije. Njegova temeljna naloga je, da obvešča javnost o delovanju vladnih služb in vladnih predstavnikov. Ponekod sestavlja slavnostne govore za vodilne podjetnike ali politike in pripravlja predloge za različne projekte.
Delovna področja

Svetovalec dela v specializiranih agencijah za odnose z javnostmi, kjer redno ali občasno izdeluje projekte za posamezne ustanove, v večjih podjetjih, transportno-prometnih in zdravstvenih združenjih, v oglaševalskih agencijah in političnih strankah kot tudi v proizvodnih podjetjih, denarnih ustanovah in vladnih službah.
Delovni pripomočki

Za učinkovito delo na področju odnosov z javnostmi je pomembno dobro poznavanje in uporaba računalnika in druge sodobne tehnološke opreme, ki omogoča hiter dostop do spleta informacijskega omrežja.
Izdelek in storitev

Ugled ustanove, ki jo predstavlja vodja za odnose z javnostmi, je končni namen njegovega dela. Tako v svetu podjetništva kot v politiki ta namreč močno vpliva na učinkovito prodajo blaga in storitev pa tudi na volivce.
Znanja in spretnosti

Temeljna znanja na področju odnosov z javnostmi pri nas daje študij komunikologije na Fakulteti za družbene vede. Za delo sta pomembni dobra govorna izurjenost in spretnost pisanja, šele večletne delovne izkušnje pa omogočajo tudi dobro vodenje ekipe sodelavcev. Delovni dan v oddelku za odnose z javnostmi je pogosto podoben "čebelnjaku", kjer zvonijo telefoni, ropotajo tiskalniki, potekajo pogovori, pritekajo pritožbe in pohvale, zahteve vodstva in želje novinarjev. Poslovna srečanja, novinarske konference, otvoritve, potovanja doma ali v tujini pripomorejo k razgibanosti dela, terjajo pa tudi posebne vrste zmožnosti za osredotočenost in pozornost pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Dobra telesna, predvsem pa psihična zmogljivost sta pomembni pri delu, ki je zaradi različnih zahtev pogosto tudi stresno.
Interesi

Strokovnjaki za odnose z javnostmi so vešči pisanja in govornega izražanja, zato morajo dobro poznati svoj jezik, kot tudi enega ali več tujih. So dobri poznavalci psihologije komuniciranja, odprte narave in pošteni, saj npr. prikrivanje dejstev ali neugodnih informacij lahko povzroči kratkotrajno korist, na daljši rok pa gotovo ni v prid poslovni uspešnosti ustanove, za katero delajo.
Razmere za delo

Vodja za odnose z javnostmi dela v javnih službah v običajnem delovnem času, včasih pa, dokler traja večja promocijska ali informativna prireditev, tudi dlje. Po potrebi dela tudi za konec tedna. Delovni dan je pogosto nestalen, kot tudi potovanja in srečanja s tujimi partnerji in različnimi javnostmi. Običajno dela v večjem delovnem prostoru, kjer zna biti precej bučno, pogovori in sestanki pa potekajo v bolj umirjenem ozračju.
Nevarnosti

Večjih nevarnosti v tem poklicu ni. Zaradi posebnega delovnega ritma so na podobnih preizkušnjah kot novinarji, oboji velikokrat lovijo rok za oddajo prispevkov, ki jih bolj kot pripadnike drugih poklicnih skupin ogroža stres in srčna obolenja.
Možnosti zaposlovanja

Poklic svetovalca, vodje ali organizatorja za odnose z javnostmi se je pri nas začel bolj uveljavljati s prehodom v tržno gospodarstvo. Tedaj so nastale agencije in društva, katerih skrb je prav zagotavljanje kakovostnih standardov na tem področju. Agencije za stike z javnostmi od podjetij delno ali v celoti prevzemajo funkcije stikov z javnostmi ter organizirajo svetovalne in izobraževalne prireditve. Pričakujemo lahko, da bo iskanost tega poklicnega profila v prihodnje naraščala in to tako na področju javnih storitev kot na poslovno-ekonomskem področju.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Temeljna znanja na področju odnosov z javnostmi daje študij komunikologije na Fakulteti za družbene vede. Ponekod dajejo prednost novinarjem ali ekonomistom, predvsem v tujini veliko operativnih del opravljajo tudi zaposleni s srednjo izobrazbo.
Druge informacije

Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana

Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube