Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi

Kratek opis

Strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi načrtuje, pripravlja, koordinira in s pomočjo sodelavcev tudi izvede projekt, s katerim izboljša, racionalizira ali na novo vzpostavi učinkovit servis javne uprave.
Kaj delavec običajno dela

Strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi predlaga idejo za projekt z vso potrebno dokumentacijo in poišče finančne vire za izvedbo projekta. Pri izbiri projekta upošteva predloge stroke in javnosti in se osredotoči na ideje, ki pomenijo bolj učinkovito, racionalno in povezano delo javne uprave. Pri tem lahko načrtuje projekt, pri katerem gre za upoštevanje dobrih praks iz tujine, ali pa načrtuje popolnoma nov projekt glede na izkušnje, ki jih ima v svojem okolju. Dokumentacijo pripravi v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni. V njej določi namen, cilje in časovni potek projekta ter morebitne sodelavce in izvajalce. Poleg vsebinske priprave projekta razdela finančno konstrukcijo, ki mora biti realna, saj se v projekt iz različnih finančnih virov vloži toliko denarja, kolikor ga je snovalec razvojnega projekta predvidel. Preuči tudi možnosti izvedbe projekta s finančnimi viri iz evropskih skladov.
Delovna področja

Strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi lahko dela na različnih področjih javne uprave, kot so upravljanje kadrovskih virov, informatizacija, turizem, podjetništvo, šolstvo, ekonomija ali promet.
Delovni pripomočki

Nujen delovni pripomoček je računalnik, da lahko strokovnjak za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi pripravi vsebinsko dokumentacijo sistemske rešitve ali projekta. S pomočjo interneta redno spremlja razpise, predpise in drugo dokumentacijo pomembno za projekt. Poznati mora zakonodajo s področja, na katerem načrtuje projekt, zato redno spremlja Uradni list, zakonodajo in predpise Evropske Unije ter usmeritve evropske politike.
Izdelek in storitev

Njegov izdelek je pripravljena vsebinska in programska ter finančna dokumentacija za sistemsko rešitev v javni upravi ali za projekt, ki bo izveden v skladu s časovnimi termini in z izbranimi izvajalci.
Znanja in spretnosti

Za pripravo sistemskih rešitev in razvojnih projektov v javni upravi je poleg post-univerzitetne izobrazbe potrebna tudi izkušenost in dobro poznavanje delovanja javne uprave. Zaželena je sistematičnost, redno spremljanje in razumevanje razpisov ter sposobnost koordinacije različnih področij in služb, ki sodelujejo v sistemski ali projektni prenovi javne uprave
Psihofizične sposobnosti

Zaradi dolgotrajnega dela za računalnikom se pri delu lahko pojavijo težave z očmi, vneta zapestja, sedeče delo pa lahko povzroči težave s hrbtenico.
Interesi

Najbolj pomembna lastnost je želja po posodobitvi procesov javne uprave in iskanje sistemskih rešitev za boljše delovanje javne uprave. Biti mora dober poznavalec e-uprave. Pomembne so dobre retorične in pisne sposobnosti, saj sistemske rešitve in projekte predstavlja v različnih ustanovah, o pomembnih odločata tudi državni zbor in vlada. Pri večjem številu sodelujočih v projektu načrtovalec potrebuje dobre koordinacijske sposobnosti. Zaželene lastnosti so še prilagodljivost, inovativnost in iznajdljivost.
Razmere za delo

Delo poteka večinoma v pisarni na ministrstvu za javno upravo in na sestankih s strokovnjaki na področjih, kjer je načrtovana sistemska rešitev ali razvojni projekt v javni upravi.
Nevarnosti

Strokovnjak, ki pripravlja sistemske rešitve v javni upravi, je izpostavljen težavam zaradi stresne narave dela, kadar ne uspe najti kompromisa ali soglasja z drugimi udeleženci v politiki ali javni upravi.
Možnosti zaposlovanja

Ker gre za eno pomembnejših mest v državni upravi, je v prednosti kandidat, ki se je že izkazal s pripravo sistemskih rešitev in projektov v javni upravi, ima smisel za timsko delo in je pripravljen na kompromise, zato da doseže najboljšo rešitev za uporabnike storitev javne uprave.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Od kandidata se pričakuje univerzitetna ali magistrska stopnja izobrazba z izkušnjami na področju javne uprave v Sloveniji in dobrim poznavanjem delovanja evropskih ustanov.
Druge informacije

Državni portal e-uprava

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube