Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kriminalistični inšpektor

Kratek opis

Kriminalistični inšpektor opravlja naloge s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter odkrivanja storilcev. Sodeluje v načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog.
Kaj delavec običajno dela

Kriminalistični inšpektor opravlja zahtevne strokovne naloge s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter odkrivanja storilcev. Sodeluje v načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj. Sestavlja kazenske ovadbe in pripravlja dokazno gradivo ter druge informacije, analize in poročila v zvezi z obravnavo kaznivih dejanj. V skladu z navedenim zbira obvestila, opravlja osebne in hišne preiskave in zasega predmete. Začasno pridržuje osebe, pri čemer zavaruje in posreduje sledove protizakonitih dejanj. Vključuje se v preiskave, ko pride do nezgode ali smrti v sumljivih okoliščinah.
Delovna področja

Naloge opravlja predvsem v okviru kriminalističnih služb ministrstva za notranje zadeve, lahko pa se zaposli tudi v drugih državnih organih in ustanovah ter v zasebnih detektivskih agencijah. Pri opravljanju nalog dela po pooblastilih, ki jih ima kot pooblaščena uradna oseba in so določena z zakonom. Delo poteka na področju splošne kriminalitete (premoženjski prekrški, krvni delikti in mladoletniško prestopništvo), organizirane kriminalitete (mamila, organizirane kriminalne združbe in protiteroristična dejavnost), na področju posebnih nalog (tajno opazovanje, tajno delovanje in specialna tehnika) in gospodarske kriminalitete (zunanja trgovina, industrija in blagovni promet ter poslovno-finančni kriminal).
Delovni pripomočki

Pri opravljanju nalog uporablja posebno opremo in posebna zaščitna sredstva, kot sta žepna dihalna maska in zaščitne rokavice. Kot pooblaščena uradna oseba nosi s seboj službeno izkaznico, orožje in strelivo, sredstva za vklepanje (prisilna sredstva) in sredstva za zveze. Naloge opravlja pretežno na terenu, zato pogosto uporablja vozila z dodatno vgrajeno opremo in specialna tehnična sredstva, kot so naprave za nočno opazovanje, prisluškovalna sredstva in naprave za video nadzor. Značilnost poklica je osebna zadolžitev opreme za opravljanje nalog na terenu, kjer so žepna svetilka, prvi povoj, zaščitna maska, dežni plašč, anorak in simbolne oznake. V specifičnih in posebej nevarnih okoliščinah kriminalistični inšpektor nosi zaščitni neprebojni jopič, neprebojno srajco in čelado. Za pripravo poročil, uradnih zaznamkov in kazenskih ovadb uporablja računalnik in elektronsko pošto.
Izdelek in storitev

Najpomembnejše storitve inšpektorja so: legitimiranje, prijetje, privedba, pridržanje, izsleditev, zavarovanje, informiranje o posameznem dogodku, preprečitev posameznega dejanja, odkritje posameznega dejanja in pisna poročila. Kriminalistični inšpektor opravlja storitve, ki se nanašajo na preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter njihovih storilcev.
Znanja in spretnosti

Za poklic se zahteva visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri in uspešno končan 6-mesečni program usposabljanja v okviru ministrstva za notranje zadeve. Pred nastopom dela kandidat opravi še pripravniški staž v kriminalistični službi in strokovni izpit (upravni postopek, upravni spor in ustavno-pravna ureditev). Specializirano usposabljanje obsega področje notranjih zadev, praktični postopek s samoobrambo, kriminalistično taktiko, tehniko in metodiko, kazensko, materialno in procesno pravo, kriminalistiko, oglede krajev kaznivih dejanj in splošno, gospodarsko ter organizirano kriminaliteto. Usposabljanje vključuje tudi praktični del na terenu, saj je temeljni cilj usposobiti kandidata za samostojno opravljanje nalog na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Obvezen je vozniški izpit B kategorije.
Psihofizične sposobnosti

Kriminalistični inšpektor mora biti psihično in telesno zdrav, ne sme imeti kroničnih obolenj ali hib. Imeti mora normalno občutljiva čutila (vid in sluh) in primerno telesno kondicijo. Za uspešno opravljanje nalog je potrebna zbranost, trezno presojanje in hitro odzivanje na dražljaje iz okolja. Zaradi specifičnosti poklica so potrebni redni zdravstveni pregledi.
Interesi

Kriminalistični inšpektor ima interes za delo z ljudmi in za odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Tisti, ki želi pridobiti ta poklic, se mora zavedati, da bo opravljal delo s povečano nevarnostjo za zdravje, v posameznih primerih bo ogroženo tudi njihovo življenje. Pri opravljanju nalog bo pogosto izpostavljen kritični presoji javnosti. Zaželene lastnosti za opravljanje tega poklica so: komunikativnost, pogum, psihofizična stabilnost, odgovornost, sposobnost opazovanja, presojanja, hitrega odzivanja na dražljaje iz okolja, doslednost in odločnost, lojalnost zakonski ureditvi, strpnost in sposobnost timskega dela.
Razmere za delo

Kriminalistični inšpektor opravlja naloge pretežno na terenu, zaradi česar je izpostavljen vremenskim in drugim škodljivim vplivom. Kot pooblaščena uradna oseba dela tudi v posebnih razmerah, kar vključuje delo ob nedeljah in praznikih, delo v deljenem delovnem času, nočno delo, delo daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo kot redno obliko dela, dežurstvo, ki se odreja izjemoma, ko je to iz varnostnih razlogov potrebno, in pripravljenost za delo na določenem mestu ali doma. Delo je organizirano pretežno po razporedu.
Nevarnosti

Kriminalistični inšpektor opravlja naloge s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. Uporablja zaščitna sredstva in posebno opremo. Najučinkovitejši varovalni ukrep je dosledna uporaba znanj, veščin in spretnosti pridobljenih na usposabljanju za ta poklic.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic se zahteva visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri. Za delo na področju poslovno-finančnega kriminala se npr. zahteva ekonomska fakulteta in uspešno končan 6-mesečni program usposabljanja v okviru ministrstva za notranje zadeve.
Druge informacije

Informacije o poklicu kriminalistični inšpektor lahko dobite v kadrovski službi Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube