Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Finančni analitik

Kratek opis

Delo finančnega analitika je usmerjeno bodisi v borzni trg, kjer poteka trgovanje z delnicami, ali v kreditni trg. Ne glede na to, kje finančni analitik dela, je njegova ključna naloga priprava podrobnejših finančnih analiz.
Kaj delavec običajno dela

Podjetje si zagotovi finančno osnovo na dva načina: s kapitalom oziroma z lastniškim financiranjem preko delnic ter s krediti oziroma obveznicami. Delo finančnega analitika je usmerjeno bodisi v borzni trg, kjer poteka trgovanje z delnicami, ali v kreditni trg. Ne glede na to, kje finančni analitik dela, je njegova ključna naloga priprava podrobnih finančnih analiz. Poglavitna naloga borznega finančnega analitika je neprekinjeno spremljanje vrednosti delnic na borznih trgih. Informacije o dogajanju na borzi pridobi preko interneta ali informacijske baze Bloomberg, kjer so zbrani finančni podatki za vsa podjetja na svetu. Na podlagi tega skuša ugotoviti, katere delnice bodo v daljšem časovnem obdobju pridobivale vrednost oziroma katere delnice se splača kupiti.

Pri tem ne zadostujejo zgolj podatki o finančnem poslovanju podjetij, ampak mora biti analitik seznanjen tudi z makroekonomijo in domačimi ter svetovnimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi dogajanji. Redno spremljanje medijev množičnega obveščanja, od publikacij, radijskih poročil do televizije, je za delo analitika nujno, saj na ta način dobi širši vpogled v poslovanje nekega podjetja. Kadar na primer ocenjuje delnice domačih trgovskih podjetij, mora upoštevati prihod tujih ponudnikov cenejšega blaga, gibanje cen nafte in podobno. Pridobiti mora raznovrstne podatke, ki mu omogočajo odločitev, ali naj se delnico določenega podjetja kupi, proda ali pa naj se jo obdrži. Konkretna naloga borznega analitika je analiza poslovanja določenega podjetja. Ob koncu analize napiše poročilo, ki ga predstavi stranki in ji svetuje, kam naj denar investira.

Da bi stranki svetoval kar najbolje, analitik opravi pregled preteklega poslovanja podjetja, pregleda letna poročila in primerja ceno delnic s stanjem v podjetju. V primeru, da gre za večje finančne naložbe, se tudi osebno oglasi v podjetju ali na letnih skupščinah, kjer so predstavljeni rezultati poslovanja. V tujini finančni analitiki obiskujejo predstavitve rezultatov poslovanja, kjer se seznanijo s pričakovanji in načrti podjetij za prihodnost in vodstvu zastavljajo vprašanja oziroma podajo svoje mnenje ali kritike. V Sloveniji tovrstnih tiskovnih konferenc še ni. Finančni kreditni analitik preverja, ali je podjetje sposobno odplačati svoje dolgove. Podjetja praviloma objavijo računovodske preglede ali bilance enkrat letno. Na tej osnovi analitik oceni, ali bo podjetje sposobno odplačati dolgove, če si od banke izposodi denar. Podatke pridobi iz baze Ibon, kjer so zajete bilance vseh slovenskih podjetij.
Delovna področja

Finančni analitik se zaposli v banki, na kreditnem oddelku, v borzni hiši in v družbah, ki upravljajo investicijske sklade.
Delovni pripomočki

Finančni analitik uporablja računalnik z dostopom do interneta, kjer lahko pridobi informacije, ki jih za svoje delo potrebuje. Kadar mora izvesti analizo poslovanja določenega podjetja, obišče njihovo spletno stran, kar mu omogoči vpogled v letne bilance. Delo mu olajša informacijska baza Bloomberg, kjer so zbrani tudi različni gospodarski kazalci. Eden takšnih je na primer profitna marža, ki je v bazi Bloomberg že izdelana. V primeru, da dostopa do te baze nima, mora analitik profitno maržo izračunati sam na podlagi letne bilance podjetja. Kreditnim finančnim analitikom je v pomoč baza Ibon, oboji pa za delo potrebujejo tudi progama Word in Excel.
Izdelek in storitev

Izdelek finančnega analitika je priporočilo o finančnih naložbah. Borzni analitik poda sklep upravljavcu, ki upravlja s sredstvi strank, ali pa neposredno strankam, ki so odločajo za nakup ali prodajo delnic. Kreditni analitik poda priporočilo banki o tem, ali je varno, da banka odobri kredit določenemu podjetju ali ne.
Znanja in spretnosti

Delo finančnega analitika lahko opravlja univerzitetni diplomirani ekonomist, pri čemer je priporočljiva bančno-finančna usmeritev. Obvezno je znanje angleškega jezika in sposobnost dela z računalnikom in internetom. Dodatna prednost je MBA, Masters in Business Administration degree, ki se pri nas izvaja v okviru ljubljanske in mariborske ekonomske poslovne fakultete, IEDC na Bledu, Activa Group idr. V poslovnem svetu je visoko cenjen certifikat CFA, The Chartered Financial Analyst, ki je vrhovno priznanje za finančnega analitika.
Psihofizične sposobnosti

Za posameznike z boleznimi srca in ožilja delo borznega finančnega analitika ni priporočljivo, saj je delo zelo stresno. Ljudje, ki varčujejo in želijo nato denar investirati v nakup delnic, od finančnega analitika pričakujejo nasvet, kam naj denar vložijo. V primeru, da pride do nepredvidenih dogodkov, npr. da podjetje izgubi patentno tožbo, lahko cena delnic v trenutku močno pade in stranka bo izgubila pri vrednosti svojih delnic. Stresno je tudi, kadar analitik poda priporočilo za nakup delnic, pa se njihova vrednost kljub njegovemu predvidevanju ne dviga.
Interesi

Finančni analitik mora biti natančen, odgovoren in pazljiv, saj razpolaga s tujim denarjem. Da lahko podaja ustrezne projekcije za dogajanje v prihodnosti, mora biti razgledan, sposoben analitičnega razmišljanja in inovativen. Potrebuje tudi sposobnost predvidevanja oziroma vizionarstva. Ko analitik zazna povečano povpraševanje po nekem izdelku, lahko predvideva, da bo povpraševanje zraslo, prav tako bo zrasla cena delnic. Takšna opažanja so za njegovo delo lahko bogata pridobitev. Čeprav je delo predvsem individualno, je zaželena tudi sposobnost skupinskega dela in upoštevanja mnenj drugih, saj je tako možnost napačne presoje manjša.
Razmere za delo

Finančni analitik dela v zaprtem prostoru z računalnikom, v pisarni, in terenskega dela ne opravlja. Večino časa presedi za računalniškim ekranom in spremlja dogajanja na borzno-kreditnem trgu. Denarni trgi se nenehno spreminjajo. Z delnicami se trguje od 1. do 8. ure zjutraj na Japonskem, od 9. do okoli 17. v Evropi in od 16.30 do 22. v ZDA, in če bi želel biti analitik ves čas na tekočem, bi lahko delal praktično ves dan.
Nevarnosti

Pri delu najbolj trpi vid, saj analitik skoraj ves čas dela z računalnikom v sedečem položaju. Nevarnost predstavljajo predvsem povečane psihične obremenitve. Kadar so finančna priporočila, ki jih pripravi analitik, neustrezna, ga to lahko navdaja z občutkom nesposobnosti in nevrednosti. Ko pa so vrednosti delnic, ki jih priporoča, v vzponu, je slika ravno obratna, zato je za to delovno mesto značilno veliko nihanje v razpoloženju.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Delo finančnega analitika lahko opravlja univerzitetni diplomirani ekonomist, pri čemer je priporočljiva bančno-finančna usmeritev in dodatno usposabljanje.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube