Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Davčni inšpektor

Kratek opis

Davčni inšpektor opravi pregled po vrstah davčnih in carinskih obveznosti pravnih oseb: podjetij, zavodov, ustanov in ministrstev. Nadzira tudi igre na srečo na igralnih avtomatih izven igralnic in opravlja preglede pri fizičnih osebah.
Kaj delavec običajno dela

Davčni inšpektor opravlja svoje delo večinoma na terenu. Za opravljanje dela ima vsa pooblastila, ki ga inšpektorju izda direktor FURS- Finančne uprave Republike Slovenije. Ob začetku leta pripravi letni načrt za izvedbe davčnih pregledov, vsak mesec pa terminski plan za posamezne inšpekcijske preglede. Preden se odpravi na teren k davčnemu zavezancu, zbere informacije, pripravi potrebne podatke in izdela analizo za potrebe inšpekcijskega pregleda. Inšpekcijski pregled obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davkov, poslovanje davčnih zavezancev, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc in ugotavljanje neprijavljenih dohodkov.

Preglede praviloma opravlja v prostorih davčnega zavezanca. Če so poslovne knjige in evidence pri osebi, ki jih ta vodi za davčnega zavezanca, se inšpekcijski pregled lahko opravi tudi pri tej osebi ali v prostorih davčnega urada. Davčni inšpektor opravi pregled po vrstah davčnih obveznosti- davek od dobička iz kapitala, davek od dohodkov iz dejavnosti, prometni davek, kontrola davkov in drugih dajatev od plač in drugih osebnih prejemkov. Vsi ti pregledi se nanašajo na pravne osebe. Davčni inšpektor nadzira tudi igre na srečo na igralnih avtomatih izven igralnic, opravlja preglede pri fizičnih osebah in nadzira fizične osebe z neregistrirano dejavnostjo.

Po opravljenih inšpekcijskih pregledih pri pravnih in fizičnih osebah, inšpektor pripravi zapisnik, odločbo za plačilo v inšpekcijskih postopkih ugotovljenih neplačanih davkov in drugih dajatev. Lahko pripravi tudi predloge za uvedbo postopka o prekrških ter ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske prestopke. Vodilne prvine davčnega pregleda so: uveljavitev predpisov, inšpektorjeva strokovnost, zakonitost, usmerjenost k stranki, ekonomičnost in varstvo podatkov.
Delovna področja

Davčni inšpektor izvaja nadzor pravnih in fizičnih oseb.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja računalnik. Delo opravlja na osnovi procesnih in materialnih zakonov ter metodoloških navodil za načrtovanje in opravljanje inšpekcijskih pregledov.
Izdelek in storitev

Davčni inšpektor piše zapisnike, predloge za uvedbo postopka o prekršku in ovadbe za kazniva dejanja ter izdaja odločbe in sklepe s področja davkov.
Znanja in spretnosti

Za poklic davčnega inšpektorja je predvidena visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba. Poznati mora finančne in davčne predpise v lastni državi in v tujini.
Psihofizične sposobnosti

Za dobro opravljen inšpekcijski pregled mora imeti inšpektor dobre psiho-fizične zmogljivosti.
Interesi

Davčni inšpektor mora biti predvsem samostojen, komunikativen in natančen.
Razmere za delo

Dela pretežno na terenu. Davčni inšpektor dela samostojno, največkrat je v stiku z drugimi ljudmi. Dela lahko tudi v skupini.
Nevarnosti

Zaradi pogostih službenih poti je potrebna previdnost v prometu, sicer nevarnosti pri delu praviloma ni.
Možnosti zaposlovanja

Davčni inšpektor se zaposli na Ministrstvu za finance na davčnih uradih davčne uprave.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic davčnega inšpektorja je predvidena visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba.
Druge informacije

Več informacij o delu inšpektorja najdete na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Ministrstvo RS za finance

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah so na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube