Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj v glasbeni šoli

Kratek opis

Učitelj v glasbeni šoli poučuje v programih predšolske glasbene vzgoje ali glasbene in plesne pripravnice. Poučuje različne instrumente in nauk o glasbi ali poučuje v glasbeno plesnem programu.
Kaj delavec običajno dela

Programi glasbene šole se začenjajo za otroke v starosti petih let in se praviloma končajo ob koncu osnovnošolskega obdobja. Učitelj skrbi za glasbeni razvoj učencev. Odkriva in razvija njihovo glasbeno ali plesno nadarjenost ter jih usmerja v sodelovanje v ansamblih, orkestrih, zborih ali plesnih glasbenih skupinah. V skladu s sposobnostmi učencev spodbuja njihovo umetniško doživljanje in izražanje ter njihov osebnostni razvoj. Ob tem, ko sodeluje z drugimi učitelji v kolektivu, vzpostavlja povezave med poukom instrumenta, nauka o glasbi, komornih skupin ali orkestrov ter plesnih skupin.

Na govorilnih urah in roditeljskih sestankih skrbi za obveščanje staršev, izvedba pouka pa se načrtuje na sestankih šolskih strokovnih aktivov, z ravnateljem ali zunanjimi sodelavci. K učiteljevim nalogam sodi tudi dodatni pouk, ki učence pripravlja na pomembnejše nastope ali tekmovanja. Zato izdela najprej svoj letni učni načrt, obenem pa doma še za vsako uro posebej piše učne priprave. K navedenemu je treba prišteti stalno strokovno izobraževanje na seminarjih in v študijskih skupinah. Ker mora vzdrževati dobro obvladovanje glasbenega instrumenta, je pomembna skrb za dobro telesno pripravljenost.
Delovna področja

Učitelj, ki poučuje predmete iz predmetnika glasbene šole, se lahko zaposli v glasbenih javnih ali zasebnih šolah. Lahko poučuje učenca tudi na domu, če ta iz različnih razlogov ne more obiskovati redne glasbene šole.
Delovni pripomočki

Učitelj na glasbeni šoli največ uporablja glasbene instrumente, poleg tega pa še učbenike, priročnike z vajami in skladbe iz učnega programa. Kot učitelj plesa uporablja zvočne posnetke ali sodeluje s korepetitorjem.
Izdelek in storitev

Učenec v procesu poučevanja in lastnega učenja pridobi osnovna znanja in si razvije sposobnosti, ki mu omogočajo sodelovanje v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter v plesnih skupinah. Uspešnejši učenci se lahko odločijo za nadaljevanje šolanja v glasbeni gimnaziji.
Znanja in spretnosti

Učitelj na glasbeni šoli mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe, ki mu omogoča temeljito poznavanje glasbene ali plesne umetnosti in tudi ustrezno pedagoško izobrazbo (psihološka, pedagoška in didaktična znanja). Pri skupinskih predmetih na glasbeni šoli je pomembna spretnost vodenja in usmerjanja večje skupine otrok oziroma mladostnikov.
Psihofizične sposobnosti

K poučevanju sodi dobra psihofizična zmogljivost, ki naj bi si jo učitelj pridobival tudi z rekreativnim športom.
Interesi

Zaželen je smisel za vzgojo otrok, saj delo v šoli ni zgolj posredovanje znanja, ampak tudi vzgoja. Za delo z učenci je treba biti zbran, pozoren in se znati hitro odločati, kajti med živahnim dogajanjem v razredu se je velikokrat potrebno odzvati hitro in učinkovito. Tudi zato naj bi bil učitelj odločen človek, ki ve, kaj želi doseči s svojim delom. Dobrodošla je potrpežljivost, saj pretirana neučakanost in vzkipljivost pedagoški proces le ovirata. Učitelj na glasbeni šoli je občutljiv za položaj in rabo glasbene ali plesne umetnosti v javnosti in v zasebnih glasbenih okoljih.
Razmere za delo

Poučevanje, sestanki in govorilne ure potekajo večinoma v popoldanskem ali večernem času.
Nevarnosti

Poučevanje lahko včasih pripelje do stresnih situacij zaradi težav v kolektivu in pri delu z učenci, zato mora nesoglasja reševati na strpen način.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Učitelj v glasbeni šoli, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Učitelj na glasbeni šoli mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe, s katero spozna glasbeno ali plesno umetnost in pridobi ustrezno pedagoško izobrazbo, psihološka, pedagoška in didaktična znanja. Šolanje poteka na Akademiji za glasbo v Ljubljani, na oddelku za muzikologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in na oddelku za glasbeno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru. (Soroden študij poteka na Višji šoli za baletne učitelje na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani.) Redni študij traja osem semestrov, tj. štiri leta, možno pa je vpisati tudi na izredni študij ob delu. Izobraževanje se zaključi z diplomskim koncertom ali z zagovorom diplomske naloge.
Druge informacije

Zveza slovenskih glasbenih šol

Več informacij o študiju glasbe je mogoče dobiti na Akademiji za glasbo v Ljubljani na Oddelku za muzikologijo in na Pedagoški fakulteti v Mariboru na Oddelku za glasbo.

SPOT, Slovenska poslovna točka, Učitelj v glasbeni šoli

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube