Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj za tečaje tujih jezikov

Kratek opis

Učitelj za tečaje tujih jezikov poučuje znanja in spretnosti tujega jezika za različne ciljne skupine. Jezikovna znanja angleščine, francoščine, kitajščine, nemščine in drugih jezikov lahko poučuje kot splošni program s poudarkom na komunikaciji in pridobivanju besednega zaklada, kot pripravo na izpit ali pridobitev certifikata, kot intenzivni tečaj v programih za podjetja ali kot individualni tečaj.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj dela običajno v učilnici s tečajniki, ki želijo pridobiti novo jezikovno znanje. Za učinkovito poučevanje mora poznati metodiko dela pri učenju tujega jezika, pripomočke za poučevanje in slediti izbranemu jezikovnemu programu, ki temelji na predznanju udeležencev tečaja. Ob podpori informacijske tehnologije s področja e-učenja že razvijajo sodobne sisteme poučevanja, ki se v določeni meri izvajajo individualno že pred in po samem tečaju. Krajše tečaje učitelj izvaja v obliki poletnih šol, počitniških ali intenzivnih tečajev.
Delovna področja

Poučevanje na tečajih lahko poteka kot:
  • program splošnega znanja tujega jezika za vse ravni predznanja
  • skupinski ali individualni program,
  • intenzivni program, ki poteka v manjših skupinah v obliki študijskih delavnic
  • priprava na izpit
  • priprava na test angleščine kot tujega jezika (TOEFL), ki se uporablja kot referenca predvsem v ameriško govorečem delu sveta.
  • poletne šole ali počitniški tečaji za otroke, mladostnike in odrasle
  • program poslovnega jezika in jezika stroke.
Delovni pripomočki

Učitelj tujega jezika na tečaju uporablja sodobne učbenike, ki imajo lahko priložen CD s slušnimi zapisi in interaktivnimi vajami. S sodobnimi učnimi pripomočki podpira pomnjenje in razvoj jezikovnih spretnosti: govora, branja, pisanja in poslušanja. S pomočjo spletne učilnice tečajniki ponekod obnavljajo znanja, ki so jih obravnavali na tečaju in dostopajo do gradiv za utrjevanje jezikovnega znanja.
Izdelek in storitev

Storitev učitelja za tečaje tujih jezikov je, da udeleženec izobraževanja pridobi znanja in spretnosti izbranega tujega jezika in lahko nadaljuje z učenjem vse do samozavestne rabe jezika na vseh ravneh komunikacije.
Znanja in spretnosti

Učitelj mora imeti dobro znanje tujega jezika, ki ga posodablja na jezikovnih usposabljanjih doma in v tujini, ter pedagoško andragoška znanja za poučevanje jezika. Obvladati mora veščine komuniciranja s skupino in posameznikom. Poučevanje poteka v obliki seminarjev, tečajev ali delavnic, kot frontalni ali individualni pouk ali delo v skupini.
Psihofizične sposobnosti

Od učitelja se pričakujejo dobre govorne spretnosti, sposobnost poslušanja in korekcije govornih napak, ki se pojavijo pri posameznih tečajnikih.
Interesi

Lastnosti, ki odlikujejo učitelja, so: pripravljenost za prenašanje znanja, poštenost do sebe in drugih in pripravljenost za usposabljanje doma in v tujini.
Razmere za delo

Poučevanje večinoma poteka v popoldanskem času, praviloma gre za občasno delo.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri poučevanju tujih jezikov ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Učitelj za tečaje tujih jezikov ima praviloma končano univerzitetno izobrazbo na področju tujih jezikov, ki jih poučuje.
Druge informacije

Andragoški center Slovenije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube