Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Šolski inšpektor

Kratek opis

Šolski inšpektor opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo organizacijo, namensko porabo javnih sredstev in dejavnost vzgoje in izobraževanja v vrtcih in šolah.
Kaj delavec običajno dela

Šolski inšpektor opravlja nadzor v domovih za učence ter v dijaških in študentskih domovih ter nadzor nad postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu. V vzgojno-izobraževalni organizaciji poteka nadzor v navzočnosti ravnatelja tako, da inšpektor zakonitost dela v šoli preverja na podlagi dokumentacije. Šolsko inšpekcijo opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Delovna področja

Nadzor, ki ga opravlja šolski inšpektor, je lahko:
  • redni nadzor načrtovan z letnim delovnim načrtom
  • izredni nadzor, na podlagi pobude oziroma ob domnevi o nezakonitem ravnanju šole ali vrtca in
  • ponovni nadzor, kjer preverja uresničevanje naročil in odločb šolske inšpekcije.
Delovni pripomočki

Šolski inšpektor uporablja predpise, katerih izvajanje nadzoruje, dokumentacijo o delu šole, ki je predmet nadzora, in pribor za pisanje, praviloma računalnik s tiskalnikom. Za delo na terenu uporablja osebni avtomobil.
Izdelek in storitev

O opravljenem nadzoru inšpektor napiše zapisnik, ukrepa pa praviloma z odločbo. V inšpektorjevi pristojnosti so tudi predlogi in poročila. Poleg tega pripravlja pomožna gradiva za izvedbo nadzora, kot so razni vprašalniki.
Znanja in spretnosti

Ustrezna izobrazba inšpektorja je univerzitetna izobrazba pedagoške smeri ali druga univerzitetna izobrazba jezikovne, družboslovne oziroma tehniške smeri s pedagoško dokvalifikacijo, kar omogoča vzgojno-izobraževalni nadzor v vrtcu in šoli. Primerna je tudi izobrazba, ki omogoča raziskovalno in upravno delo na področju vzgoje in izobraževanja. Šolski inšpektor mora imeti vozniški izpit.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi dela, ki traja na terenu občasno tudi več kot 8 ur dnevno, je potrebna dobra telesna zmogljivost. Delo zahteva predvsem dobre psihične dispozicije, sposobnost dolgotrajnejše zbranosti in zmožnost prilagajanja različnim medosebnim situacijam. Posebnih zdravstvenih tveganj za opravljanje šolskega inšpekcijskega nadzora ni.
Interesi

Pomemben je interes za problematiko šolstva od vrtca do vstopa na univerzo, za problematiko otrok in odraščajoče mladine ter za pedagoška in organizacijska vprašanja. Inšpektor je seznanjen s predpisi, ki urejajo šolstvo in določajo pravice in obveznosti udeležencev v tem procesu, kot tudi razgledan v kulturi, socialni politiki in mladinski problematiki. Inšpektor je natančen, temeljit, odločen, sposoben analitične in sintetične presoje, kritičen in samokritičen.
Razmere za delo

Delo opravlja v pisarni oziroma uradu ter na terenu pri nadzoru v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Nevarnosti

Inšpektor med delom praviloma ni neposredno izpostavljen možnostim poškodb.
Možnosti zaposlovanja

Šolsko inšpekcijo opravlja Inšpektorat RS za šolstvo in šport.
Izobraževanje

Za šolskega inšpektorja se zahteva najmanj visoka izobrazba in sedem let delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojno-raziskovalnem ali upravnem področju vzgoje in izobraževanja ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube