Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pedagoški svetovalec

Kratek opis

Najpomembneje pri delu pedagoškega svetovalca je, da ima rad delo z otroki in mladostniki, ki so si med seboj različni in vsak izmed njih ima svoje potrebe. Svetovalec se z njimi pogovarja, jih posluša, jim svetuje in prepozna njihove težave. Pomembno je tudi, da jih izobražuje in jih pripravlja na nadaljnjo življenjsko pot.
Kaj delavec običajno dela

Delovni dan pedagoškega svetovalca se razlikuje glede na to, kje je zaposlen. V šoli se mora na vsako uro pripraviti posebej ter napisati priprave. Za vsako učno uro pripravi delovne pripomočke, delovne liste in različne fotokopije. V šoli se ukvarja tudi z organizacijo športnih in kulturnih dni ter ekskurzij. V šoli v naravi, na taborih in na različnih delavnicah program, ki ga bo izvajal z otroki, pripravi drugače, saj mora zapolniti več časa. Prav tako si predhodno pripravi delovne pripomočke. Delovni prostor pedagoškega svetovalca se razlikuje glede na vrsto dela, ki ga opravlja.
Delovna področja

Pedagoški svetovalec dela v vrtcu, v osnovni šoli, v srednji šoli, na visokih šolah in fakultetah, v svetovalni službi, v zavodu za otroke s posebnimi potrebami, v centru za otroke s prilagojenim programom, na taboru, v šoli v naravi, v koloniji, v zdravstvenem domu in na različnih delavnicah za otroke in mladostnike.
Delovni pripomočki

Pedagoški svetovalec pri delu uporablja več različnih pripomočkov. Pri pripravi učnega programa uporablja računalnik, za pouk in delo z otroki in mladostniki pa si mora pripraviti čim več različnih materialov, s katerimi lažje predstavi učno snov ter otroke in mladostnike poučuje. Med te pripomočke sodijo materiali za delo na likovnem in glasbenem področju, športni rekviziti, avdio-vizualni pripomočki, igrače, demonstrativni predmeti, strokovne knjige in knjige za otroke in mladostnike. Poiskati mora take pripomočke, s katerimi bo otrokom najbolj približal snov, ki jo poučuje.
Izdelek in storitev

Pedagoški svetovalec se primarno ukvarja s svetovanjem, poučevanjem in vzgojo otrok. Vendar sem sodijo tudi drugi procesi, ki so pomembni za razvoj otrok in mladostnikov ter njihovo vključevanje v družbo. Pedagoški svetovalec mora otroka voditi po najboljši poti, ki mu bo zagotovila varno prihodnost.
Znanja in spretnosti

Pedagoški svetovalec mora imeti zelo široko splošno znanje, saj otroška radovednost ne pozna meja. Poznati mora pravila splošnega etičnega kodeksa. Od nekaterih zahtevajo tudi dober posluh, zaželeno je, da so športno aktivni, saj se pri svojem delu veliko gibljejo. Pri poklicu sta pomembni inovativnost in kreativnost. Pomembna znanja, ki jih mora pedagoški svetovalec poleg svoje predmetne strokovnosti obvladovati, so didaktična znanja, poznati pa mora tudi psihologijo otrok in mladostnikov.
Psihofizične sposobnosti

Delo z otroki in tudi njihovimi starši prinaša mnoge stresne situacije, zato se mora pogosto tudi obvladovati in zadrževati svoja čustva. Zaželena je dobra telesna kondicija.
Interesi

Biti mora prijazen in komunikativen. Pri delu je pomembna vztrajnost. Otroci morajo v njem najti tudi zaupnika. Pripravljen mora biti na timsko delo, tako z otroki in njihovimi starši kot tudi s svojimi sodelavci. Delo zahteva natančnost, nepristranskost in doslednost. Pedagoški svetovalec mora imeti zmožnost empatije, zna se vživeti in sprejemati človeka, s katerim dela. Biti mora dober poslušalec in dober svetovalec. Zna pravilno presojati o problemih ter se dobro pisno in ustno izražati. Svetovalec je samoiniciativen ter sposoben vzpostaviti določeno stopnjo avtoritete.
Razmere za delo

Delovni čas je odvisen od področja, na katerem dela. V šoli se delovni čas spreminja glede na urnik, v šoli v naravi, na taborih in kolonijah je pedagog na delu 24 ur na dan, v svetovalnih službah pa ima običajno osemurni delavnik. Delo pedagoškega svetovalca je zelo razgibano in dinamično, saj se veliko giblje tako v razredu kot tudi v naravi.
Nevarnosti

Delo pedagoškega svetovalca je pogosto stresno. Pomembno je, da loči med službenim in svojim zasebnim življenjem. Poškodbe lahko prinesejo športne aktivnosti ter praktično delo. Pedagoški svetovalec, ki dela s predšolskimi otroki, ima včasih bolečine v hrbtu zaradi pogostega dvigovanja otrok.
Možnosti zaposlovanja

Zaposlitev je možna v vseh ustanovah, kjer poteka delo z otroki in mladostniki. Pedagoški svetovalec ima možnost samozaposlitve na področju svetovanja in inštrukcij.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Pedagoški svetovalec ima visokošolsko izobrazbo. Po diplomi mora pred opravljanjem dela opraviti strokovni izpit. Med šolanjem opravlja pedagoško prakso in tako že v tej fazi spoznava svoje bodoče delo. V Sloveniji je več ustanov, ki izobražujejo na področju pedagoških poklicev. Tudi po koncu šolanja se mora pedagoški svetovalec dodatno izobraževati, saj se učni procesi hitro spreminjajo in s tem tudi učne metode. Dodatna izobraževanja in usposabljanja večinoma organizira ustanova, kjer je pedagoški svetovalec zaposlen.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta - Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana,

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, 6000 Koper

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube