Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Sanitarni inženir

Kratek opis

Sanitarni inženir izvaja vse oblike zdravstveno-ekološkega nadzora. Koordinira sanitarno delo na področju oskrbe s pitno vodo in ravnanje z odpadki in odplakami.
Kaj delavec običajno dela

Delo sanitarnega inženirja zajema sklop različnih opravil na zdravstveno-ekološkem, socialno-medicinskem in higiensko-epidemiološkem področju. Sodeluje pri načrtovanju in projektiranju naselij, industrijskih con, infrastrukture naselja in komunalnih objektov. Izvaja vse oblike zdravstveno-ekološkega nadzora. Na področjih preventivnih dejavnosti zdravstvenega varstva vodi izobraževanja. Vodi in koordinira sanitarno delo v javnih zavodih, podjetjih in ustanovah s področij preskrbe s pitno vodo in hrano, ravnanja z odpadki, odplakami in nevarnimi snovmi in sodeluje pri obvladovanju higiensko-epidemioloških in ekoloških problemov. Sledi izsledkom znanstveno raziskovalnega dela, jih vključuje v vsakdanje delo in izvaja strokovna dela na področju dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije in dekontaminacije.
Delovna področja

Pomembnejša delovna področja sanitarnega inženirja so: varovanje človekovega okolja, prehrana in zdravstvena neoporečnost živil in predmetov splošne rabe, sanitarno inšpekcijsko nadzorstvo, vodenje podjetij in posameznih organizacijskih enot za preskrbo s pitno vodo, ravnanje z odpadki in odplakami, preventivna zdravstvena dejavnost in vodenje upravno-inšpekcijskih upravnih organov ter izobraževalno in raziskovalno delo.
Delovni pripomočki

Diplomirani sanitarni inženir pri delu uporablja različne merilne naprave. Med pomembnejše dokumente tega poklica spadajo Uradni list, področni normativi in predpisi.
Izdelek in storitev

Sanitarni inženir pri svojem delu uporablja metodologijo spremljanja, evidentiranja, analize in ocenjevanja rezultatov. Po opravljenih raziskavah na osnovi pridobljenih rezultatov poda strokovno mnenje ali oceno.
Znanja in spretnosti

Sanitarni inženir mora imeti široka strokovno-tehnična znanja s področja zdravstveno-ekoloških dejavnosti. Usposobljen je za samostojno delo, s sposobnostjo individualnih in hitrih odločitev, kakor tudi za delo v skupini. Samostojno mora odločati na osnovi opravljenih meritev, jemanja vzorcev in laboratorijskih analiz ter individualne strokovne presoje. Osvojiti mora znanja o škodljivih tehnoloških vplivih na človekovo okolje in sodobna ekološka spoznanja z uporabo epidemioloških metod. Spremlja in analizira vzročne povezanosti med škodljivim učinkovanjem agensov na človekov organizem in nastalimi zdravstvenimi posledicami ter načine in postopke učinkovitega preventivno-zdravstvenega ukrepanja.
Psihofizične sposobnosti

Delo zahteva telesno in psihično zdravo osebo, ki ima dobro razvita čutila, vid, sluh, vonj, okus in je pri delu natančna in odgovorna.
Interesi

Glede na naravo dela mora znati komunicirati z ljudmi in strokovno utemeljiti svoje odločitve.
Razmere za delo

Razmere za delo so velikokrat težke in zdravju škodljive. Delo je terensko, možen je stik z bolezenskimi in strupenimi snovmi.
Nevarnosti

Pri delu se lahko pojavljajo tudi strupene snovi, zato mora vedeti, s kakšnimi snovmi dela in kakšne so možne poškodbe.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Diplomirani sanitarni inženir, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva končano visoko strokovno šolo zdravstvene smeri.
Druge informacije

Inštitut za sanitarno inženirstvo, Zaloška cesta 155, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Sanitarni inženir

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube