Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Lekarnar

Kratek opis

Farmacevt v javni lekarni- lekarnar pripravlja in izdaja predpisana zdravila na zdravniški recept, stranki svetuje in ji razloži osnovne podatke o zdravilu. Nabavlja zdravila in medicinske pripomočke.
Kaj delavec običajno dela

Lekarnar v javni lekarni se povečini ukvarja s pripravo in izdajo predpisanega zdravila bolniku na zdravniški recept, ob čemer bolniku razloži osnovne podatke o zdravilu. Mnogokrat mora po pogovoru z bolnikom ali stranko presoditi resnost opisanih težav in znati ustrezno svetovati: napoti jo k zdravniku, svetuje uporabo zdravila ipd. Prav tako strankam svetuje, kako opustiti slabe življenjske navade in kako ustrezno skrbeti za svoje zdravje. Lekarnar v bolnišnični lekarni, podobno kot lekarnar v javni lekarni, pripravlja in izdaja zdravila na podlagi naročilnic oddelkom v bolnišnici. Eno izmed pomembnih področij dela lekarnarja v lekarni je tudi nabava zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih sredstev. Lekarnar mora pri nabavi le-teh stalno skrbeti za ustrezne zaloge ter za kakovost. Njegova skrb je tudi pravilno skladiščenje in shranjevanje zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov. Pri tem mora upoštevati predpise s področja lekarništva, zdravstvenega varstva in zavarovanja ter predpise, ki ščitijo potrošnike. Lekarnar vodi predpisane evidence in dokumentacijo. Pomembna naloga lekarnarja je tudi skrb za uspešno vodenje lekarne. Sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci, zdravniki in medicinskimi sestrami, kar še posebej velja za delo v bolnišničnih lekarnah. Za druge zdravstvene delavce pripravlja pisne ali ustne informacije v zvezi z zdravili. Lekarnar samostojno ali skupaj z drugimi sodeluje v dejavnostih, ki so povezane z varovanjem in krepitvijo zdravja, npr. opustitev kajenja, preprečevanje AIDS-a, zasvojenost z mamili. Pri svojem delu se dosledno drži načel medicinske etike.
Delovna področja

Lekarnar se lahko zaposli v lekarniški dejavnosti in sicer kot lekarnar receptor, kot vodja lekarniške enote, kot koncesionar ali kot lekarnar v laboratoriju. Pretežno dela z bolniki in strankami, ki jim izdaja zdravila na zdravniški recept, medicinske pripomočke in druga sredstva za zdravljenje. Poleg tega izdeluje zdravila za posameznega bolnika ter ugotavlja ali preizkuša istovetnost lekarnarskih substanc.
Delovni pripomočki

Pri izdelavi zdravil uporablja tehtnice, mešala, patente, terilnice, merilne valje, vodno kopel, gorilnike in sterilizatorje. Lekarnar uporablja računalnik za vnos podatkov iz receptnega obrazca ali naročilnice ter za izstavitev računa. Računalnik mu je v pomoč pri pregledu zalog in nakupu zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov. Pri vsakodnevnem delu uporablja strokovno literaturo.
Izdelek in storitev

Naloga lekarnarja v lekarni je, da s svojim znanjem in spretnostjo zagotovi varno in učinkovito uporabo zdravila, medicinskega pripomočka ali drugega sredstva na bolnikovem domu ali v bolnišnici. Pri tem gre za nakup zdravil in izdelkov preverjene kakovosti, pogovor z bolnikom, zdravnikom ali medicinsko sestro ob izdaji zdravila, ustrezno označevanje zdravila ipd. Bolniku ali stranki svetuje najprimernejše zdravilo. Spremljanje bolnikovega zdravljenja z zdravili postaja v zadnjem času ena najpomembnejših storitev.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica lekarnar se zahteva visokošolska izobrazba. Med študijem na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, ki traja 9 semestrov, lekarnar dobi teoretična znanja s področja anorganske, organske analizne in lekarnarske kemije, tehnologije, biokemije, farmakognozije, informatike, farmakologije in nekaterih splošnih predmetov. V program študija so vključene tudi vaje, kjer lekarnar pridobi praktično znanje. V 9. semestru ima možnost izbire 2 fakultativnih predmetov. Študij se zaključi z diplomsko nalogo. Med študijem mora lekarnar opraviti mesečno prakso. Pogoj za samostojno opravljanje poklica je opravljen strokovni izpit po enoletnem pripravništvu.
Psihofizične sposobnosti

Lekarnarji morajo biti spretni pri pripravi in izdaji zdravil in zmožni opravljati večino dela stoje. Zelo pomembno je, da imajo smisel za delo z ljudmi - bolniki, ki so v večini primerov občutljivi, nerazpoloženi ali zaskrbljeni za svoje zdravje ali zdravje svojega bližnjega.
Interesi

Morajo biti komunikativni, iznajdljivi, hitri pri odločanju, samoiniciativni, vestni, natančni, zbrani, razumevajoči, strpni, prijazni, pošteni in urejene zunanjosti.
Razmere za delo

Lekarnar dela v zaprtem prostoru, prihaja v stik z bolniki, možnost okužb je razmeroma velika. V svojem delovnem okolju pride v stik tudi z nevarnimi ali lahko vnetljivimi snovmi, npr. s kislinami, bencinom, alkoholom in strupi. Dela v izmenah, v deljenem delovnem času in v času nočne in praznične dežurne službe. Delo opravlja pretežno stoje ali med hojo. Občasno mora dvigovati tudi težja bremena. Po navadi dela v skupini.
Nevarnosti

Za delo, kjer grozijo poškodbe, mora lekarnar upoštevati ustrezna navodila in uporabljati zaščitna sredstva, očala, rokavice, obleko in obutev. Možne so poškodbe lokomotornega aparata.
Možnosti zaposlovanja

Farmacevt se lahko zaposli v farmacevtski industriji, v predstavništvu farmacevtske tovarne, v drogeriji ali laboratorijih za medicinsko diagnostiko ipd. Če želite odpreti lastno lekarno, vam svetujemo, da se obrnete na Lekarniško zbornico Slovenije.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica lekarnar se zahteva visokošolska izobrazba. Pogoj za samostojno opravljanje poklica je opravljen strokovni izpit po enoletnem pripravništvu.
Druge informacije

Lekarniška zbornica Slovenije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube