Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Farmacevt v industriji

Kratek opis

Farmacevt v industriji dela kot tehnik v proizvodnji zdravil, kontroli razvoja, pri raziskavah in v pripravi zdravil pa tudi v komercialnem in tehničnem delu, torej na podpornem področju. Magister farmacije dela v nabavi, pri pripravi proizvodnje, v kontroli kakovosti, pri registracijah zdravil, v razvoju in marketingu.
Kaj delavec običajno dela

Delo farmacevta v industriji je odvisno od stopnje njegove izobrazbe. Farmacevt s srednješolsko izobrazbo dela v proizvodnji, v kontroli razvoja, pri raziskavah zdravil pa tudi v komercialnem in tehničnem delu. V proizvodnji tako skrbi za pripravo zdravil, njegovo delo poteka ob strojih, na oddelkih priprave izdelkov, tablet in granulacije. Tehnik sodeluje pri raziskavah v laboratorijih in sodeluje pri analizah zdravil. Farmacevt z višjo stopnjo izobrazbe, dipl.ing.farm. ali mag., lahko dela v službi marketinga in prodaje na terenu, v proizvodnih obratih sektorja za proizvodnjo zdravil, v sektorju za raziskave in razvoj na področju registracij končnih izdelkov in v razvoju farmacevtskih tehnologij.

Farmacevt v marketingu skrbi za promocijo in trženje zdravil pri zdravnikih, v lekarnah in v medijih. Pri tem pripravlja trženjske strategije, preverja učinkovitost prodaje zdravil in sledi delu konkurenčnih podjetij. Dela v službi za registracije zdravil, kjer pripravlja dokumente za registracijo zdravila in vodi postopke za registracijo zdravila. Farmacevt, ki dela na področju razvoja tehnologij, razvija formulacije in jih prenaša v industrijsko merilo. Sodeluje na področju farmakokinetike, kjer ugotavlja, kako se bo zdravilo obnašalo v telesu in vodi izvedbo študij za registracijo izdelka. Farmacevt na področju razvoja ugotavlja stabilnost izdelka in pripravlja poročila o tem.

Dela tudi na področju organizacije proizvodnje, kjer določa, kdaj, kje, zakaj, kako in s čim bo stekla proizvodnja nekega zdravila. Pomembno vlogo igra v proizvodnji zdravil, kjer vodi vse proizvodne operacije in skrbi za pravilno izvedbo le-teh. Ko je proizvodnja izdelka zaključena, farmacevti, ki delajo na področju zagotavljanja kakovosti, za vsako serijo izdelka preverijo, ali ustreza normativom in poskrbijo za to, da so zdravila na trgu kakovostna. V industriji lahko zasede vodstveno funkcijo oddelka, sektorja v farmacevtskem podjetju ali pa postane vodilni menedžer podjetja.
Delovna področja

Farmacevt, ki zaključi srednjo šolo ali fakulteto, ima široko paleto zaposlitvenih možnosti, saj je poklic farmacevta vsestransko uporaben. Farmacevtski tehnik lahko dela v proizvodnji in pripravi zdravil ter v komercialnem in tehničnem delu. Magister farmacije dela v pripravi proizvodnje, na tehnološkem področju, v kontroli kakovosti, pri registracijah zdravil, v razvoju in marketingu.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki farmacevta v industriji so odvisni od njegovega delovnega mesta. Tako farmacevt tehnolog dela z učinkovino in pomožnimi snovmi izvaja poskuse na tabletirkah in na mešalnikih ter na drugi laboratorijski opremi. Farmacevt razvija farmacevtske tehnologije na opremi, ki je podobna opremi v proizvodnji, vendar je le-ta manjših kapacitet. Farmacevt v službi registracije zdravil dela z različnimi pisnimi dokumenti, z dokumenti v elektronski obliki, s pravilniki in zahtevami o registraciji izdelkov. Farmacevt v oddelku kakovosti uporablja dokumente z rezultati analiz serije izdelka, ki so jih pripravili v analiznem laboratoriju.
Izdelek in storitev

Izdelek in storitev farmacevta v industriji sta odvisna od področja, na katerem dela. Njegov izdelek je kakovostno neoporečno zdravilo, npr. (injekcija, tableta, kapsula in mazilo, ali analizni rezultat za zdravilo ali tehnologija, s katero bodo začeli delati novo zdravilo, dokumentacija o registraciji zdravila in podobno.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica farmacevta v industriji se zahteva srednješolska ali univerzitetna izobrazba s področja farmacije. Izobrazba namreč pripomore k razumevanju bistva farmacevtske industrije. Pomaga pri poznavanju zdravil, pri tem, kako zdravilo nastane ter katere stvari so pomembne pri učinkovini ali formulaciji zdravila. Farmacevt dobro razume faze, skozi katere mora zdravilo iti, pa tudi kaj se z zdravilom dogaja v človeškem telesu. Nekateri farmacevti potrebujejo znanja o registraciji zdravil in o evropskih ter slovenskih regulativah zdravil ter zakonodajo.
Psihofizične sposobnosti

Farmacevt, ki dela v industriji, naj bi bil psihofizično sposoben za delo, ki ga opravlja. Za tehnike v proizvodnji zdravil je zaželeno, da niso alergični na kemijske spojine.
Interesi

Delo farmacevta v industriji je na vseh delovnih mestih močno povezano z ljudmi. Njegovo delo je navadno timsko, zato so potrebne osebnostne lastnosti prilagodljivost, sposobnost dela v skupini ter sodelovanje. Farmacevta zanimajo predvsem naravoslovne vede, kot so fizika, kemija, matematika in biologija. Sicer naj bi farmacevt sam spoznal, katero vrsto dela želi opravljati tudi glede na svoje osebnostne lastnosti. Analitičen posameznik, ki se želi poglabljati v eno področje farmacevtske dejavnosti, je najbolj primeren za tehnologa analitika. Komunikativen farmacevt, ki ga veseli delo z ljudmi, se lahko zaposli tudi v sektorju za trženje in promocijo.
Razmere za delo

Razmere za delo so odvisne od področja, na katerem farmacevt dela. Nevarnostim so najbolj izpostavljeni farmacevti v proizvodnji, kjer poteka delo s stroji in neposredno delo z proizvodnjo zdravil, in v laboratorijih, kjer se dela z različnimi kemikalijami. O morebitnih nevarnostih, do katere bi prišlo zaradi dela z določeno učinkovino, se že pred samim delom o njej farmacevt pouči in ustrezno zaščiti z opremo in oblačili.
Nevarnosti

Farmacevt dela v urejenem delovnem okolju, kjer so dela z vidika nevarnosti za nastanek nezgod ali zdravstvenih okvar preverjena in določeni ukrepi za zaščito zaposlenih. Zaradi strogih predpisov in preventivnih ukrepov varnosti pri delu je poškodb farmacevtov v industriji malo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica farmacevta v industriji je pogoj srednješolska ali univerzitetna izobrazba s področja farmacije.
Druge informacije

Slovensko farmacevtsko društvo, Dunajska 184 a, 1000 Ljubljana

Krka, d.d. Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Lek,Verovškova 57, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube