Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Nevrolog

Kratek opis

Nevrolog je zdravnik s specializacijo iz nevrologije, vede o živčnem sistemu, živčnih boleznih in o njihovem zdravljenju.
Kaj delavec običajno dela

Nevrolog je zdravnik s specializacijo iz nevrologije, vede o živčnem sistemu, živčnih boleznih in o njihovem zdravljenju. Dela lahko kot zasebnik in tedaj opravlja pretežno ambulantno delo. To so predvsem nevrološki pregledi pacientov, ki jih bodisi pošlje na pregled zdravniku splošne medicine - izbranemu zdravniku ali specialistu druge stroke. Običajno opravi še katero od preiskav, npr. elektromiografijo (EMG) ali elektroencefalografijo (EEG). Nevrolog, ki dela v bolnišnici ali na nevrološki kliniki, ima v rednem delovnem času vsaj en delovni dan v tednu namenjen delu v redni ambulanti, kjer pregleduje bolnike, jih napoti na dodatne preiskave ali jim svetuje o primernem načinu življenja in zdravljenja. Ker je večina nevroloških bolezni kronična, svoje bolnike spremlja z rednimi kontrolnimi pregledi v ambulanti.

Dela tudi v nujni nevrološki ambulanti, kjer obravnava nujne primere in jih po potrebi pošlje na preiskave, na opazovanje ali jih sprejme na oddelek. Dela tudi kot sobni zdravnik na nevrološkem oddelku oziroma na nevrološki kliniki, kjer obravnava ležeče, hospitalizirane bolnike in opravlja nekatere preiskave, kot na primer lumbalno punkcijo. Pri tem načrtuje preiskave za postavitev pravilne diagnoze in se po potrebi posvetuje z drugimi specialisti, npr. kardiologom, psihiatrom in infektologom. Obenem predpisuje redno zdravljenje, načrtuje in se dogovarja za zdravljenje izven klinike, npr. za operacije z nevrokirurgom, za zdravljenje z onkologom in za nadaljevanje rehabilitacije s fiziatrom. Skupaj s strokovnjaki tima za nevro-rehabilitacijo načrtuje in spremlja napredovanje rehabilitacijskega procesa pri svojih bolnikih.

Prav tako sodeluje s svojci in socialno službo, da uskladijo možnosti za nadaljnje zdravljenje na domu, v bolnišnici ali za sprejem v dom starejših. Na nevrološki kliniki sodeluje v dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju zdravnikov kot njihov neposredni mentor. Uči jih tehnik nevroloških preiskav, za njihovo izvajanje pa je potrebno veliko praktičnih vaj in izkušenj. Klinični nevrolog se praviloma še dodatno usposablja. Ukvarja se z raziskovalnim delom, ki ga sprva zaključi z izdelavo magistrskega dela in pozneje doktorske disertacije. Tema teh raziskav je usmerjena v eno od subspecialnosti, s katerimi se nevrolog v praksi ukvarja in se zanjo usposablja doma in v tujini. Pridobljena znanja uporablja pri delu v specialističnih ambulantah, npr. v ambulanti za multiplo sklerozo, za glavobole ali za bolnike z epilepsijo. Nevrolog opravlja tudi t.i. konzilarno službo, to so pregledi bolnikov na drugih oddelkih bolnišnice oziroma na drugih klinikah, ki potrebujejo pregled in mnenje nevrologa. Poleg rednega dela v dežurni službi, kjer skrbi za bolnike na oddelku, opravlja preglede in sprejema paciente, ki so poslani na nujni pregled oziroma za nujni sprejem.
Delovna področja

Nevrolog deluje bodisi kot zasebnik bodisi v bolnišnici ali na nevrološki kliniki. Dela v dežurni službi, v specialističnih ambulantah in v nujni nevrološki ambulanti.
Delovni pripomočki

Osnovni pripomočki za nevrološko preiskavo so: nevrološko kladivce, glasbene vilice, loparček, vata, lesene paličice za preizkušanje občutljivosti, pripomočki za preiskavo voha, snovi za preiskavo okusa, epruvete s hladno in vročo vodo za ugotavljanje občutka za temperaturo, testne pole za ugotavljanje kognitivnih sposobnosti, lučka, stetoskop, punkcijske igle, epruvete ter diktafon s kasetami. Nujen je osebni računalnik, strokovni priročniki, register zdravil ter obrazci za popis bolezni in ambulantni izvid.
Izdelek in storitev

Osnovna storitev nevrologa je nevrološka preiskava, EEG, EMG preiskava, celična (citološka) preiskava hrbtnega mozga ali cerebrospinalne tekočine in druge analize ter sodelovanje v komisijah in konzilijih. Končni in najpomembnejši rezultat njegovega dela je pravilno in humano obravnavan nevrološki bolnik. Svoje ugotovitve nevrolog posreduje izbranemu splošnemu zdravniku ali drugim specialistom, običajno s pisnim izvidom oziroma odpustnim pismom bolnišnice.
Znanja in spretnosti

Nevrolog je zdravnik, ki je po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti in sekundariatu opravil 6-letno specializacijo nevrologije in jo uspešno zaključil s specialističnim izpitom. V Sloveniji večino programa specializacije nevrologije izvaja Nevrološka klinika, posamezna znanja pa lahko specializant pridobi na nevroloških oddelkih regijskih bolnišnic. Lahko se izobražuje tudi na Očesni kliniki, Psihiatrični kliniki, Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete in ORL kliniki. Povsod opravlja redno delo pod mentorstvom in kontrolo neposrednih mentorjev. Aktivno sodeluje pri predstavitvah kliničnih primerov, spremlja novejšo strokovno literaturo in sodeluje pri vseh oblikah strokovnega izpopolnjevanja v teh ustanovah.

Svoje znanje sproti preverja na kolokvijih po zaključku kroženja na posameznem oddelku. Po opravljenem programu opravlja specialistični izpit, ki ima praktični in teoretični del. Ta poklic zahteva zelo obsežno, natančno in posodobljeno poznavanje sestave, delovanja in bolezenskih procesov, ki zajemajo osrednje in periferno živčevje. Nevrolog spozna diagnostične postopke za prepoznavanje teh bolezni in načine zdravljenja. Vseživljenjski študij je nujnost, obvladati mora vsaj dva tuja jezika, delo z računalnikom in osnove znanstveno-raziskovalnega dela.
Psihofizične sposobnosti

Zahtevna dežurstva, stalni študij in delo z bolniki, ki so pogosto tudi psihično moteni ali prizadeti zaradi hudih bolezni, so med pomembnejšimi razlogi, da mora biti nevrolog telesno zdrav in voljan vzdrževati dobro telesno in duševno pripravljenost. Posamezni posegi in preiskave zahtevajo ročne spretnosti.
Interesi

Pomembna je sposobnost timskega dela, zlasti pa primeren način sporazumevanja z bolnikom, ki je večinoma kronično bolan. Vsako obdobje bolezni prinaša nove izzive tudi nevrologu. Če se nevrolog ne namerava usmeriti v strogo laboratorijsko dejavnost, je prednost, da ga veseli delo z ljudmi.
Razmere za delo

Nevrolog mora biti na razpolago tudi izven običajnega delovnega časa. Predvsem zaradi nujnih primerov in nočnega dela je njegov delovnik včasih izredno naporen.
Nevarnosti

Obstaja možnost okužbe z bolnikovimi izločki, saj nevrološka preiskava nujno pomeni tesen stik z bolniki, ki so pogosto oboleli.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Nevrolog je zdravnik, ki je po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti in sekundariatu opravil 6-letno specializacijo nevrologije in jo uspešno zaključil s specialističnim izpitom.
Druge informacije

Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube