Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Državni sekretar ministrstva

Kratek opis

Državni sekretar pomaga ministru pri vodenju ministrstva na posameznem širšem zaokroženem delovnem področju. Po nalogu ministra predstavlja ministrstvo doma in v tujini in o svojem delu poroča v Državnem zboru Republike Slovenije.
Kaj delavec običajno dela

Državni sekretar po pooblastilu ministra poroča na sejah vlade o delu ministrstva, o izvrševanju zakonov, predpisov in o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter o njihovih učinkih. Sodeluje na kolegiju ministra in po nalogu ministra opravlja druge naloge. Vodi delovne skupine za pripravo zakonodaje in sistemskih rešitev z delovnega področja. Sodeluje v delovnih telesih vlade in državnega zbora ter drugih državnih organov. Usklajuje in razporeja delo delavcev organizacijske enote, ki jo vodi. V sodelovanju z generalnim sekretarjem ministrstva sodeluje pri pripravi proračuna in izvajanju internih aktov ministrstva. Sodeluje z drugimi upravnimi in državnimi organi, gospodarskimi ustanovami in javnimi zavodi.
Delovna področja

Delovna področja državnega sekretarja v okviru posameznega ministrstva zahtevajo izvajanje raznovrstnih nalog, pri čemer sekretar sodeluje z drugimi upravnimi in državnimi organi.
Delovni pripomočki

Državni skretar uporablja vse sodobne delovne pripomočke in opremo za vodenje ter sodeluje pri uvajanju informatizacije ministrstva za področje, ki ga pokriva.
Izdelek in storitev

Državni sekretar vodi delo na področju posameznega ministrstva in se pri razvoju posvetuje s pristojnim ministrom in drugimi vodilnimi državnimi organi.
Znanja in spretnosti

Potrebna znanja: univerzitetna izobrazba, zaželen je akademski naziv oziroma ustrezen podiplomski študij doma ali v tujini, delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih, znanje dveh svetovnih jezikov in poznavanje informatike. Spretnosti in veščine, zaželene za to delovno mesto, so sposobnost komuniciranja, javnega nastopanja, vodenja in timskega dela, samostojno sprejemanje odločitev na državni ravni ter moralno-etične vrline. Pričakuje se poznavanje prava Evropske unije in državnega pravnega sistema, poznavanje sklepov in priporočil vlade, državnega zbora in njunih delovnih teles ter poznavanje strategije vlade na področju informatike.
Psihofizične sposobnosti

Delovno mesto državnega sekretarja zahteva zelo dobre psihofizične zmogljivosti in sposobnosti za delo doma in v tujini.
Interesi

Državni sekretar mora zelo dobro poznati delovno področje, na katerem opravlja svojo funkcijo, biti mora sistematičen, vztrajen in natančen.
Razmere za delo

Državni sekretar običajno dela v pisarni, pogosto ima podaljšan delovni čas in lahko dela tudi ob nedeljah in praznikih. Pogosta so službena potovanja doma in v tujini in uporaba službenega vozila.
Nevarnosti

Tako kot pri drugih vodstvenih funkcijah je tudi pri tej povečano tveganje delovanja v stresnih razmerah.
Možnosti zaposlovanja

Poklic sodi v kategorijo funkcionarjev. Državnega sekretarja ministrstva imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, ki mu tudi določi plačo. Za svoje delo je državni sekretar odgovoren ministru. Njegova funkcija preneha z njegovim odstopom ali razrešitvijo. Po prenehanju funkcije ima pravico do vrnitve na prejšnje delovno mesto.
Izobraževanje

Predvidena izobrazba državnega sekretarja ministrstva je najmanj univerzitetna izobrazba, zaželen je akademski naziv oziroma ustrezen podiplomski študij doma ali v tujini.
Druge informacije

Kadrovska služba Vlade RS, 1000 Ljubljana
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube