Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Grafični oblikovalec

Kratek opis

Grafični oblikovalec pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih tehnikah in z različnimi izraznimi sredstvi, kot je pano, oglas, ilustracija ali označba. Z uporabo grafičnih računalniških programov ustvarja nepogrešljive grafične izdelke.
Kaj delavec običajno dela

Grafični oblikovalec pripravlja in izdeluje grafična sporočila v različnih tehnikah. Njegova naloga je prenos informacij z ustrezno uporabo podob in besed. Pri tem uporablja raznovrstna izrazna sredstva, ki so v rabi v vsakdanjem življenju. Oglasi, panoji, ilustracije, vsakovrstne označbe in smerokazi so med najbolj opaznimi grafičnimi izdelki. Delo grafičnih oblikovalcev se razlikuje glede na vrsto grafične produkcije: industrijska (reproduktivna) grafika uporablja tisk z avtomatičnimi tiskarskimi stroji po predlogah v neomejeni nakladi. Avtorska in umetniška grafika vključujeta izvirno risbo in grafične liste. Izum fotografije in računalniško podprte grafike sta temeljito vplivala na postopke grafičnega dela.
Delovna področja

Za vsa delovna področja velja, da je potreben poprejšnji dogovor z naročnikom projekta, ki določi namen in delovna sredstva, časovne roke in okvirne stroške. Če je grafični oblikovalec zaposlen v večji organizaciji, je za sprejem naročil odgovoren nadrejeni sodelavec. Samostojen poklic pa zahteva, da vse faze od naročila do končnega izdelka usklajuje z naročnikom avtor sam. Po preučitvi namenov in ciljev naročenega projekta oblikovalec pripravi osnutek izdelka. Ko je prototip grafične podobe (ilustracije, znaka, poštne oznake ali TV reklame) uresničen, določi še vse posebne značilnosti, ki jih zahteva posamezni medij. V tisku je treba npr. izbrati ustrezno velikost in tip črk, širino roba in barvno kompozicijo.

Danes se velika večina oblikovnih izdelkov ustvarja z elektronskimi pripomočki: s pomočjo računalniških grafičnih programih in tridimenzionalnih (3D) dizajnih video in TV produkcije. Kljub elektronskem razvoju poklica so priporočljive oblikovalčeve ročne spretnosti, zlasti pri izdelavi skic in osnutkov. Njegovi delovni pripomočki so številni: zaslon- tridimenzionalni risalni plan in risalna deska, kamor vključuje resnične in virtualne figure, uporablja svinčnike in (vodne, oljne) barvice, markerje in drugo.
Delovni pripomočki

Podobno kot industrijski in modni oblikovalec tudi grafični uporablja kot temeljni pripomoček računalniški zaslon. Vendar pa različna pisala in papir ostajajo nepogrešljivi del grafične dejavnosti. Poleg številnih oblikovalskih pripomočkov in materialov ima grafični oblikovalec sposobnost ustvarjalne predstave o tem, kakšen bo videti končni izdelek. Tehnične posebnosti posameznih vrst tiska, izbor barv, risalnih površin, fotografije in drugih medijev ob spretni uporabi grafičnih računalniških programov zagotavljajo vrhunski grafični izdelek. Odvisno od vrste dela so uporabljeni materiali lahko tudi tkanine, vizualna sporočila v revijah, na reklamnih panojih, na sejmih, v hodnikih in na fasadah zgradb. Med standardnimi pripomočki grafičnega oblikovalca je tudi knjižnica, v kateri so tako dela iz zgodovine umetnosti kot sodobni dosežki na področju dizajna in oblikovanja doma in v tujini.
Izdelek in storitev

Izdelek ali storitev grafičnega oblikovalca je upodobitev, ki vključuje sliko, besedo in druge označevalce. Pri uporabi avdiovizualnih sredstev je to predvsem slika. Po navadi določi okvire posameznega izdelka naročnik, ki bodisi želi izvedbo posamezne podobe ali znaka, ali pa celostno podobo izdelka ali podjetja. Oglasi, panoji, ilustracije, vsakovrstne označbe in smerokazi so med najbolj opaznimi grafičnimi izdelki.
Znanja in spretnosti

Grafični oblikovalec uporablja kot temeljni pripomoček računalniški zaslon. Poleg številnih oblikovalskih pripomočkov in materialov ima grafični oblikovalec sposobnost ustvarjalne predstave o tem, kakšen bo videti končni izdelek. Tehnične posebnosti posameznih vrst tiska, izbor barv, risalnih površin, fotografije in drugih medijev ob vešči uporabi grafičnih računalniških programov zagotavljajo vrhunski grafični izdelek. Pomembne spretnosti oblikovalca so: spretnost aktivnega poslušanja, aktivno učenje in učinkovito upravljanje s časom, ki omogoča, da so grafični izdelki pravočasno izdelani.
Psihofizične sposobnosti

Grafični oblikovalec mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, še posebej sposobnost za večdimenzionalno oblikovanje, natančnost in sposobnost spretnega komuniciranja. Imeti mora dober barvni vid in dobro prostorsko predstavo.
Interesi

Interes za grafično upodabljanje z uporabo specialnih računalniških programov v različnih tehnikah in pozorno spremljanje vizualne kulture sta pogosto temeljna interesa grafičnih oblikovalcev. Med osebnostnimi lastnostmi so izrazite: ustvarjalnost, natančnost, prilagodljivost in zanesljivost.
Razmere za delo

Največ časa preživi grafični oblikovalec v studiu, vendar obiskuje tudi naročnika, da se posvetuje z njim o posameznem naročilu. Poleg tega obiskuje tiskarje, likovne razstave in knjižnice, kjer posodablja znanje in spoznava nove možnosti oblikovanja.
Nevarnosti

Ker so prostori grafičnega oblikovalca klimatsko hlajeni, obstaja večja možnost za prehladna obolenja. Previdnost je potrebna pri uporabi novih materialov, ki še niso bili preizkušeni za grafično uporabo in pri uporabi tiskarskih strojev.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Strokovno izobrazbo lahko kandidat(ka) pridobi na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, program grafični oblikovalec, na Srednji šoli tiska in papirja, program grafični tehnik in na Akademiji za likovno umetnost, smer oblikovanje.
Druge informacije

Grafično oblikovanje

Informacije o
državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube