Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Modni stilist

Kratek opis

Naloga modnega stilista je, da različne oblačilne kose in modne dodatke sestavi v estetsko zaključeno celoto. Sodeluje pri pripravi modnih revij, sejmov in razstav oblačilnih izdelkov, svetuje trgovcem ali dela na oddelkih s tekstilijami, oblačili in modnimi dodatki.
Kaj delavec običajno dela

Modni stilist poskrbi za celostno oblačilno podobo posameznika. Spremlja modne trende in tehnološke novosti v materialih, krojih in izdelavi oblačil. Informacije o modnih trendih mu pomagajo, da oblikuje in poskrbi za celostno oblačilno podobo naročnika. Naročnik je lahko posameznik, javna oseba, podjetje ali agencija. Modni stilist naročniku predstavi svoje ideje in jih uskladi z njim ter izdela načrt projekta celostne podobe. Pri tem sodeluje tudi z modnimi oblikovalci ter strokovno skupino, v kateri so frizer, vizažist, fotograf, koreograf in režiser. Naloga stilista je, da različne oblačilne kose in modne dodatke sestavi v estetsko zaključeno celoto. Lahko sodeluje pri pripravi modnih revij, sejmov in razstav oblačilnih izdelkov. Svetuje trgovcem z oblačili ali dela na oddelkih s tekstilijami, oblačili in modnimi dodatki.

Sodeluje pri pisanju strokovnih prispevkov o aktualnih modnih dogodkih in trendih. Naroča oblačila in modne dodatke ter pozamenterijo in vodi različne projekte, kjer je ustrezno oblačilo izjemno pomembno. Je sodelavec na različnih snemanjih, predstavitvah in protokolarnih nastopih. Imeti mora imeti dobre komunikacijske spretnosti, saj se veliko sporazumeva z naročniki, sodelavci in strokovnjaki, z modnimi agencijami, fotografi, frizerji, vizažisti, trgovskimi hišami, koreografi, režiserji, oglaševalskimi agencijami, oblikovalski studii, gledališči in medijskimi hišami. Pogosto komunicira s strokovnjaki iz tujine, pri čemer mu je v pomoč sodobna informacijska tehnologija.
Delovna področja

Modni stilist se zaposli v oglaševalski agenciji, v modnem studiu, modni agenciji, v fotografskem studiu, v gledališču in pri različnih proizvajalcih oblačil ter tekstilij.
Delovni pripomočki

Modni stilist najpogosteje uporablja risalni pribor, kjer si skicira stilsko podobo naročnika. Delovni pripomočki so povezani z oblačili, modnimi dodatki in obutvijo. Potrebuje tudi osnovni pribor za ličila in ogledalo.
Izdelek in storitev

Modni stilist poskrbi za celostno oblačilno podobo posameznika, od priprave idejnih osnutkov oblačilne podobe in svetovanja do uresničitve svoje ideje v skladu z željami naročnika.
Znanja in spretnosti

Modni stilist pozna osnove tehnične risbe, ilustracije in kolaža, zna izraziti idejo na zanimiv način in pozna zakonitosti promocije in trženja tekstilij. Pozna kulturo oblačenja v različnih zgodovinskih obdobjih ter vpliv zgodovinskega stila v sodobnih kolekcijah. Stilist mora poznati vplive različnih medijev in medijskih oseb na kulturo oblačenja ter funkcije in namembnost oblačil za posamezne priložnosti. Poleg tega zna oblikovati celostno oblačilno podobo za različne tipe postav in ljudi, oblačila pa sestaviti skladno z modnimi dodatki. Pozna pomen nosilcev modnih trendov in zakonitosti modne fotografije. Modni stilist zna izraziti idejo s skico in pozna zakonitosti skladnega in estetskega urejanja razstavno prodajnih prostorov in zakonitosti aranžiranja.
Psihofizične sposobnosti

Modni stilist naj ne bi imel alergij na različne materiale, ki jih uporablja pri delu. Tudi tisti, ki imajo težave s koncentracijo, bi ta poklic težko opravljali.
Interesi

Ena pomembnejših osebnostnih lastnosti stilista je, da je komunikativen, saj pri svojem delu sodeluje z različnimi ljudmi, s katerimi se mora znati pogovoriti o svojih idejah in o oblačilni podobi naročnika. Komunicira tako z naročnikom kot tudi s strokovnjaki različnih področij, s frizerjem, vizažistom, modnim oblikovalcem in šiviljo. Ker sodeluje z različnimi ljudmi, je prilagodljiv, vztrajen in pripravljen sprejemati kompromise. Pomemben je njegov čut za estetiko in senzibilnost. Biti mora kreativen, ustvarjalen, z dobro razvito domišljijo in tudi samoiniciativen, discipliniran in natančen.
Razmere za delo

Stilist je pripravljen na delo v različnih vremenskih razmerah in v različnih časovnih okvirjih. Delo poteka tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Naročnik pogosto potrebuje nasvet stilista takoj, tako da dela hitro, učinkovito in pod časovnim pritiskom. Njegov delovni čas ni ustaljen, običajno dela pogodbeno oziroma na posameznih projektih.
Nevarnosti

Pri delu modnega stilista ni posebnih nevarnosti.
Možnosti zaposlovanja

Modni stilist se zaposli v medijskih in trgovskih podjetjih, v oglaševalskih agencijah, v modnih studiih in agencijah, v fotografskem studiju, gledališču in pri različnih proizvajalcih oblačil ter tekstilij.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklic lahko opravlja posameznik z dokončano srednješolsko izobrazbo za modnega oblikovalca, stilist pa ima lahko končan tudi fakultetni študij s področja tekstilstva. Najpogosteje so modni oblikovalci ustvarjalci modnih oblačil.
Druge informacije

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, smer modno oblikovanje, Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana

Naravoslovnotehniška fakulteta, smer oblikovanje tekstilij in oblačil, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube