Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Arhitekt

Kratek opis

Arhitekt dela načrte za gradnjo novih objektov, stanovanjskih naselij, hiš, drugih zgradb in spomenikov ali za spremembo že obstoječih.
Kaj delavec običajno dela

Arhitekt dela načrte za nove stavbe in spreminja podobo starih. Nove stavbe so lahko samostojne enote, na primer hiše, trgovine, šole, pisarne ali bolnišnice. Lahko pa gre za večje komplekse, kot so stanovanjska naselja, trgovinska poslopja, industrijske ali poslovne stavbe. Spreminjanje starih stavb vključuje njihovo morebitno povečavo, spremembo namembnosti ali posodobitev. Lahko je odgovoren za celoten projekt od začetka do konca del. Arhitekt se najprej pogovori s stranko ali naročnikom del o njenih željah in predlogih. Glede na vrsto objekta, predlagane posege, pravne okvire in stroške stranki svetuje in ji predlaga rešitve. Arhitekt lahko predhodno izvede gradbeno raziskavo, preuči lokacijo objekta in okolico. Na podlagi ugotovljenih dejstev pove svoje mnenje o možnostih in okvirih načrtovanega posega.

Naslednji korak je izdelava načrta preureditve objekta, pri čemer upošteva namembnost stavbe, materiale, ki se bodo uporabili, videz, funkcionalnost in stroške. Ustvarjalnost arhitekta in strokovno znanje pa tudi izkušnje na posameznem področju dela mu omogočajo pripravo primernega načrta zidave oziroma obnove. Če se stranka strinja z načrtom, arhitekt naredi "delovno risbo", kjer so natančno določene dimenzije, materiali, oprema in stroški. Včasih to delo opravijo tehnologi arhitekture, arhitekt pa se posvetuje z drugimi strokovnjaki, kot so strojni in elektro inženirji, gradbeniki, nadzorniki in pravniki. Z izvajalci del, ki bodo sodelovali pri projektu, se pogaja in sklepa pogodbe. Pogosto prihaja na gradbišče, kjer spremlja potek del, nadzira kakovost del in rešuje probleme, ki se pojavijo. Nekateri se specializirajo na področju projektiranja, varnostnih sistemov ali energetskega svetovanja.
Delovna področja

Arhitekt se lahko zaposli v upravnih službah pri izdaji dovoljenj in pri prostorskem načrtovanju, pri različnih inšpekcijah in v podjetjih za svetovalni in izvajalski inženiring, kjer pripravljajo ali izvajajo načrte izdelane v projektivnih podjetjih. Ukvarja se tudi z vsemi vrstami oblikovanja, od grafičnega do industrijskega. Za vodenje različnih projektov mora imeti dobre menedžerske sposobnosti.
Delovni pripomočki

Arhitektovo osnovno delovno orodje je risalni pribor. Risalno desko je nadomestil računalnik z risarskimi programi in risalniki, ki so postali nepogrešljiv pripomoček pri delu.
Izdelek in storitev

Razpon arhitektovih izdelkov in storitev sega od oblikovanja manjših predmetov, kot so gradbeni elementi, pohištvo in svetila do oblikovanja mest in infrastrukturnih objektov.
Znanja in spretnosti

Da bi arhitekt lahko samostojno deloval, mora diplomirati na Fakulteti za arhitekturo in narediti strokovni izpit. Kot pooblaščen inženir se včlani v Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov Inženirske zbornice Slovenije in se zaposli v projektivnem biroju. Za ročno izdelavo načrtov mora imeti risarske sposobnosti. Za razumevanje lastnosti in uporabe gradbenih materialov je pomembno znanje naravoslovja, pri reševanju finančnih osnov pa tudi znanje matematike. Ker arhitekt sooblikuje socialno okolje, mora upoštevati tudi socialne in okoljske dejavnike.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi obiskovanja gradbišč, mora biti mobilen in fizično vzdržljiv. Kljub temu velja, da lahko tudi invalidne osebe uspešno delujejo na tem področju.
Interesi

Zaradi številnih sestankov in stikov s strankami ter drugimi, ki sodelujejo pri projektih, mora dobro obvladati veščine komuniciranja. Biti mora vzdržljiv in vztrajen, saj so pri izvedbah projektov obdobja, ko je potrebno delati preko delovnega časa, včasih tudi pozno v noč.
Razmere za delo

Arhitekt preživi večino delovnega časa v čisti in zračni pisarni. Veliko je tudi na terenu, kjer obiskujejo stranke, planerje, gradbenike in gradbišča. Med delom v pisarni večino časa sedi, na gradbišču tudi hodi, se vzpenja, spušča in vozi z dvigali. Zaradi dela je lahko tudi dalj časa odsoten od doma.
Nevarnosti

Delovne razmere v arhitektovem biroju praviloma ne ogrožajo njegovega zdravja. Zaradi dolgotrajnega in pozornega gledanja oziroma oblikovanja je bolj obremenjen vid. Zato uporablja zaščito ekrana, na katerem izdeluje načrte in po potrebi zaščitna očala. Med obiskom gradbišča nosi zaščitno čelado.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Da bi arhitekt lahko samostojno deloval, mora diplomirati na Fakulteti za arhitekturo in narediti strokovni izpit. Kot pooblaščen inženir se lahko včlani v Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov Inženirske zbornice Slovenije.
Druge informacije

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije - ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana

Za nekatera delovna mesta so predvidene posebne zahteve, najdete jih na portalu eVem.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube