Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Generalni sekretar vlade

Kratek opis

Narava dela generalnega sekretarja je predvsem v usklajevanju dela vlade. Skrbi za izvedbo vladnih sklepov, podpisovanje aktov vladnih odločitev in podobno.
Kaj delavec običajno dela

Generalni sekretar vlade Republike Slovenije je funkcija in ne poklic, ki jo je mogoče opravljati le v Uradu predsednika vlade. Nanaša se na vodenje urada predsednika vlade, na pripravo sej vlade in izvrševanje njenih odločitev ter na opravljanje drugih zadev, ki jih narekuje organizacija dela v vladi in vladnih službah v povezavi z delovnim področjem vlade kot najvišjim organom izvršilne oblasti in hkrati najvišjim organom državne uprave.

Osnovna delovna področja so: izvedba sej vlade, njenih delovnih teles, strokovnih svetov ter drugih vladnih teles; spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela vlada ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so ji naložene; sodelovanje vlade oziroma njenih predstavnikov pri delu državnega zbora ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi organi in organizacijami v državi in sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Za ministrstva, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe generalni sekretariat zagotavlja lektoriranje in prevajalsko delo ter storitve avtomobilskega in letalskega prevoza.
Delovna področja

Ta delovna funkcija se izvaja le v Uradu predsednika vlade.
Delovni pripomočki

Uporablja vse sodobne pripomočke za vodenje in organizacijo dela na najvišji ravni državne uprave.
Izdelek in storitev

Storitve, ki jih zagotavlja s svojim delom, so raznolike: od vodenja in priprav sej vlade in njenih delovnih teles do sodelovanja s predsednikom republike in s predstavniki drugih držav in mednarodnih organizacij.
Znanja in spretnosti

Pričakuje se univerzitetna izobrazba, zaželen je akademski naziv, podiplomsko izpopolnjevanje doma ali v tujini, znanje dveh svetovnih jezikov in osnove računalništva. Med potrebne spretnosti in veščine sodijo: organizacijske sposobnosti, sposobnosti vodenja in samostojnega odločanja, spretnosti komuniciranja, sposobnost timskega dela in samostojnega sprejemanja odločitev na višji ravni.
Psihofizične sposobnosti

Dobra psihofizična zmogljivost, odločnost in prilagodljivost pri pripravi sej in srečanj na najvišji državni ravni so lastnosti, ki omogočajo uspešno delo na tem področju.
Interesi

Funkcionar na tem mestu ima lahko raznolike interese, predvsem pa mora dobro poznati pravno ureditev države in njeno zakonodajo, ekonomsko politične procese v državi in v mednarodnem okolju. Pri delu je komunikativen, urejen in sistematičen.
Razmere za delo

Delo generalnega sekretarja vlade poteka večinoma v pisarni: pri tem gre za pretežno intenzivno umsko delo, pogosto dela izven običajnega delovnega časa, tudi ob nedeljah in praznikih. Pri delu so možnosti izpopolnjevanja doma in v tujini in možnost uporabe službenega vozila.
Nevarnosti

Stresne razmere so pogost spremljevalec generalnega sekretarja vlade, zato mora skrbeti tudi za sproščanje, smeh in telovadbo.
Možnosti zaposlovanja

Generalni sekretar vlade Republike Slovenije je funkcija in ne poklic, ki jo je mogoče opravljati le v Uradu predsednika vlade.
Izobraževanje

Pričakuje se univerzitetna izobrazba, zaželen je akademski naziv, podiplomsko izpopolnjevanje doma ali v tujini, znanje dveh svetovnih jezikov in računalništva.
Druge informacije

Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Urad predsednika Vlade Republike Slovenije.

Pisna gradiva: Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96), Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št.13/93),

Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90,18/91,22/91,2/91-I,4/93), publikacija Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje: Vlada Republike Slovenije 1998
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube