Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mornar - motorist

Kratek opis

Mornar- motorist poveljuje in upravlja ladjo oziroma ladijske motorje za prevoz tovora ali za prevoz potnikov.
Kaj delavec običajno dela

Mornar motorist poveljuje ladjam z bruto tonažo do 100 bruto ton in upravlja ladijske motorje moči do 250 Kw. Pri delu uporablja znanja navigacije, t.j. uporaba kompasa, pomorske karte, priročnikov in sredstev za navigacijo, luči in označbe na plovni poti, risanje plovnih poti, določanje točke ladje in plovba v vseh vremenskih razmerah. Skrbi za ladijske postroje, za zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, nadzira sisteme za hlajenje in mazanje ter goriva in maziva za motorje. Izvaja osebne in kolektivne varstvene ukrepe in skrbi, da med plovbo ne pride do trčenja. V primeru okvare ladja ali požara na ladji poskrbi za zaščito posadke in njeno reševanje. Izvaja tudi ukrepe za preprečitev onesnaženja morja zaradi ladijskih izpustov.
Delovna področja

Delovno področje mornarja motorista je potniška ali tovorna ladja. Na ladji je odgovoren za varno plovbo, upravljanje ladje, za pravilno namestitev tovora na ladji, higienske ukrepe in varnost posadke in potnikov.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki mornarja motorista so kompas, pomorske karte, priročniki in sredstva za navigacijo, luči in označbe na plovni poti. Skrbi za ladijske instalacije, maziva in goriva, rezervoarje in drugo ladijsko opremo. Dogajanja na ladji in potek plovbe beleži v ladijskem dnevniku.
Izdelek in storitev

Storitev ladijskega motorista je varna in urejena plovba ladje. Pri delu poskrbi, da je tovor pravočasno prepeljan do cilja, pri čemer je pomembna varnost posadke in, v primeru potniške ladje, potnikov.
Znanja in spretnosti

Strokovni del izpitnega programa za mornarja motorista zajema znanja navigacije in pomorstva, ladijskih postrojev, varstvenih ukrepov in izogibanja trčenja na morju ter osnove meteorologije.
Psihofizične sposobnosti

Mornar motorist mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, še posebej izostren vid in sluh.
Interesi

Interesi mornarja motorista so povezani na eni strani s plovbo na morju, z vrstami ladijskih motorjev in pomorsko logistiko, na drugi strani pa z vodenjem skupine sodelavcev, s katerimi poskrbi za varen prevoz potnikov ali tovora.
Razmere za delo

Razmere za delo mornarja motorista so povezane z vsemi tehničnimi, varnostnimi in logističnimi pogoji, ki veljajo za plovbo na morju.
Nevarnosti

V primeru, da ladja nasede ali pride na ladji do požara, mornar motorist poskrbi za postopke reševanja posadke in zavarovanje tovora ali potnikov.
Možnosti zaposlovanja

Mornar motorist se zaposli na ladji za prevoz potnikov ali tovora.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Tečaj in izpit za pridobitev naziva Mornar motorist v obalnem morju lahko opravlja kandidat star najmanj 18 let in s končano najmanj osnovno šolo. Imeti mora eno leto delovnih izkušenj plovbe kot mornar ali čistilec stroja ali kot voditelj čolna z najmanj tremi leti izkušenj v plovbi s čolnom. Izpolnjevati mora tudi predpisane pogoje glede ostrine vida in sluha.
Druge informacije

Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube