Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inženir telekomunikacij

Kratek opis

Inženir telekomunikacij se ukvarja s prenosom glasovnih, tekstovnih, grafičnih, slikovnih ali podatkovnih informacij, ki ga zagotavljajo: satelitska komunikacija, prenos po optičnih kablih in računalniška omrežja. Zagotavlja izdelke in storitve, kot so mobilna telefonija, hitri prenos podatkov in prenos faks sporočil.
Kaj delavec običajno dela

Inženir telekomunikacij se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, načrtovanjem, konstrukcijo, prodajo in vzdrževanjem telekomunikacijskih aparatov in opreme. Raziskuje in razvija nove aplikacije, izdelke in storitve, pa tudi mrežno tehnologijo in načine prenosa informacij, kot je npr. satelitska komunikacija ali podmorski kabli. Načrtuje omrežne povezave javnih in zasebnih telefonskih sistemov. Kot inženir prenosnih sistemov načrtuje in poveže opremo stranke v mrežo ali med enim in drugim mrežnim strežnikom, da lahko pravilno usmerja klice. Inženir telekomunikacij atestira, razvija in prodaja izdelke in storitve ter vodi servise za popravila.
Delovna področja

Inženiring v telekomunikacijah vključuje dobavo, nameščanje in servis telekomunikacijske opreme- žične telefonije, telefonskih aparatov, hišnih central in daljinskih telefonov in GSM telefonski aparatov.
Delovni pripomočki

Inženir telekomunikacij uporablja ročne, mobilne in stacionarne amaterske radijske postaje različnih proizvajalcev, opremo: mikrofone, zvočnike, kable, antenske ojačevalnike in močnostne ojačevalnike za vse frekvence in različne moči. Dela tudi z merilno opremo: analizatorji mrež, merilniki moči, antensko opremo za profesionalna, radioamaterska in druga področja.
Izdelek in storitev

Inženir telekomunikacij se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, načrtovanjem, konstrukcijo, prodajo in vzdrževanjem telekomunikacijskih aparatov in opreme.
Znanja in spretnosti

Inženir telekomunikacij pridobi med študijem osnovna strokovna znanja, kot so fizikalna, električna in matematična osnova telekomunikacij ter sistemska znanja s področja telekomunikacijskih in računalniških omrežij. Pridobi tudi posebna strokovna znanja s področij: optične in radijske komunikacije, digitalne obdelava signalov, obdelave in prenosa zvoka, slike in podatkov ali multimedijske aplikacije. Obvlada načrtovanje fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih sistemov, kreira in upravlja nove storitve v integriranih omrežjih in zagotavlja zanesljivost in varnost telekomunikacijskih sistemov in aplikacij.
Psihofizične sposobnosti

Za delo inženirja se pričakuje dobre psihofizične zmogljivosti in stabilno zdravstveno stanje.
Interesi

Inženir telekomunikacij mora biti tehnično usposobljen za reševanje problemov in samoiniciativen. Znati mora sodelovati v delovni skupini.
Razmere za delo

Razmere za delo inženirja so odvisne od delovnega mesta in področja dela, praviloma gre za dobro urejene in zračne prostore, kjer ima nameščene telekomunikacijske naprave in opremo za meritve signalov in frekvenc.
Nevarnosti

Nevarnosti pri delu na področju telekomunikacij so povezane predvsem z električno napetostjo in sevanjem elektromagnetnih naprav.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predvidena izobrazba za inženirja telekomunikacij je visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba na fakulteti za elektrotehniko.
Druge informacije

Več informacij o možnostih študija telekomunikacij dobite na: Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube