Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Gozdar traktorist

Kratek opis

Gozdar traktorist opravlja spravilo lesa iz gozda do gozdne ceste, kjer ga pripravi na prevoz z gozdarskim kamionom.
Kaj delavec običajno dela

Gozdar traktorist opravlja spravilo lesa iz gozda do gozdne ceste, kjer ga pripravi na prevoz z gozdarskim kamionom. S pomočjo traktorskega vitla posekano drevje ali sortimente zbira in privleče do traktorja. Z njim ga nato po gozdni vlaki privleče na dovoz, rampni prostor ali prostor za razvrščanje, kjer ga razvrsti glede na vrsto.
Delovna področja

Gozdar traktorist dela v gozdu na različnih naklonih in talnih podlagah. Kljub delu v traktorski kabini je delovno področje izpostavljeno trenutnim vremenskim vplivom, ki vplivajo na prevoznost vlake s traktorjem in na zbiranje lesnih sortimentov. Poleg spravila mora poznati tudi vzdrževalna dela na traktorju in vitlu.
Delovni pripomočki

Gozdar traktorist uporablja gozdarski ali adaptirani kmetijski togi ali zgibni traktor, kolesnik ali goseničar. Traktor je opremljen z rampno in naletno desko ter vitlom. Poleg traktorja uporablja še motorno žago, sidrni pas, preusmeritveni škripec in cepin.
Izdelek in storitev

Gozdar traktorist zbira lesne sortimente, pri čemer si pomaga z daljinsko vodenim vitlom in cepinom. Po zbiranju sortimente izvleče na gozdno cesto, kjer sledi rampanje (razvrščanje) sortimentov po kvaliteti in namenu, tako da je kasnejši transport z gozdarskim kamionom lažji.
Znanja in spretnosti

Gozdar traktorist mora poznati različne vrste lesa, da pravilno razvrsti sortimente na razkladišču, pri čemer je pomembna sposobnost opazovanja. Pomembne so psihomotorične in motorične sposobnosti, saj je vožnja s traktorjem v gozdu zelo zahtevna. Zaradi možnosti povzročitve škode na stoječem drevju in vlaki je obvezen skrben pristop k delu. Potrebna je zmožnost presojanja, saj je učinkovitost dela odvisna od izbire vlake in smeri spravila lesa.
Psihofizične sposobnosti

Z vidika ergonomskih spoznanj velja delo gozdarskega traktorista za težaško delo. Zato potrebuje dobre psihofizične sposobnosti in dober vid, da lahko pravilno razvršča lesne sortimente.
Interesi

Zaradi dela, ko potekata sečnja in spravilo lesa istočasno, je potrebna komunikativnost in smisel za delo v timu.
Razmere za delo

Delo opravlja tako v traktorski kabini, kjer so ropot in vibracije zmanjšani, kot na prostem, kjer je delo izpostavljeno zunanji temperaturi, vetru, soncu in padavinam.
Nevarnosti

Nevarnost predstavljajo težki lesni sortimenti, ki ob nezgodah lahko povzročijo zlom, stisk ali zmečkanje udov. Zaradi terenske vožnje prihaja do obrabe hrbtenice. Pri delu z jeklenico obstaja možnost vboda jeklenega pramena v roke. Ob prevrnitvi traktorja lahko pride tudi do drugih hujših poškodb. Zaradi naštetega je obvezna uporaba osebne varovalne opreme.
Možnosti zaposlovanja

Gozdar traktorist se zaposli v lesno predelovalni industriji, v podjetjih, kjer zbirajo les za prodajo in nadaljnjo predelavo.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževanje poteka na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna v okviru rednega šolanja ali v okviru nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Druge informacije

SPOT, Slovenska poslovna točka, Gozdarski traktorist
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube