Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inženir elektronike

Kratek opis

Inženir elektronike se ukvarja z vsem, kar deluje na elektriko in uporablja elektroniko, kot so telekomunikacije, sistemi za elektronsko pošiljanje pošte in vzdrževanje električne opreme.
Kaj delavec običajno dela

Inženir elektronike se ukvarja z načrtovanjem, razvojem in proizvodnjo opreme, ki uporablja šibkejši električni tok in mikroprocesorsko tehnologijo. Tisti, ki so zaposleni v podjetju za proizvodnjo takšne opreme, delajo v skupini, kjer raziskujejo nove izdelke ali izboljšujejo delovanje obstoječih, npr. lahko izboljšajo računalnik, da je močnejši, sistem elektronskega upravljanja pa bolj zanesljiv. Inženir najprej na računalniku izdela tridimenzionalno sliko izdelka s pomočjo programa CAD za računalniško podprto oblikovanje in ga obdeluje toliko časa, da ustreza vsem zahtevam.
Delovna področja

Inženir elektronike se ukvarja z vsem, kar deluje na elektriko in/ali uporablja elektroniko, kot so telekomunikacije, sistemi za elektronsko pošiljanje pošte in vzdrževanje električne opreme.
Delovni pripomočki

Inženir uporablja številne elektronske računalniške pripomočke in naprave za meritve, elemente za avtomatiko in robotiko in računalniško podprto inženirstvo.
Izdelek in storitev

Inženir elektronike je usposobljen za samostojno vodenje projektantskega in vzdrževalnega inženiringa elektronskih naprav in sistemov.
Znanja in spretnosti

Med študijem pridobi inženir osnovna znanja, potrebna za razvijanje, gradnjo in tehnologijo elektronskih elementov, vezij in naprav. Njegova znanja zajemajo razumevanje delovanja ter tehnologijo diskretnih in integriranih elektronskih elementov ter analognih in digitalnih elektronskih vezij. Ima tudi temeljna znanja za dela na računalniku, pa tudi znanja o uporabi procesorjev v elektronskih vezjih in napravah. S tem je diplomant usposobljen za dela na področju elektronske industrije od proizvodnje komponent do elektronskih naprav. V sodelovanju s strokovnjaki, ki obvladajo sistemska znanja iz avtomatike, telekomunikacij, močnostne elektrotehnike in računalništva bo uspešen tudi pri načrtovanju drugih tehničnih naprav in sistemov, ki vsebujejo elektronske elemente in vezja. Pridobljena znanja obsegajo poleg temeljnih teoretičnih znanj še strokovna znanja iz tehnologije in delovanja diskretnih in integriranih elektronskih sestavnih elementov in vezij ter metode za analizo in sintezo splošnih in mikroprocesorskih elektronskih sistemov. Vključena so tudi osnovna znanja za delo na računalniku s poudarkom na računalniško podprtem načrtovanju elektronskih vezij.
Psihofizične sposobnosti

Inženir elektronike mora imeti dobro psihofizično zmogljivost in trdno zdravje, da lahko dela v okolju s povečanim sevanjem elektronskih sistemov in naprav.
Interesi

Inženir mora biti tehnično usposobljen za reševanje problemov in samoiniciativen. Zna sodelovati v delovni skupini.
Razmere za delo

Razmere za delo inženirjev elektronike so pri nas povečini ugodne.
Nevarnosti

Ob upoštevanju navodil za varno delo z elektronskimi aparati in napravami se inženir zaščiti pred morebitnimi nevarnostmi.
Možnosti zaposlovanja

Inženir elektronike lahko dela na področju vodenja obratovanja hidroelektrarne, prenosnih naprav in distribucijskih postrojev, kot vodja izmene v termoelektrarni, vodja rednega investicijskega vzdrževanja ali pa je npr. odgovoren za izvajanje ekoloških, tehniških in varnostnih predpisov in sistema celovite kakovosti. Lahko se zaposli v razvojnih in raziskovalnih ustanovah, v podjetjih na vodstvenih in vodilnih položajih, na univerzi in v vladnih službah.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predvidena izobrazba za inženirja elektronike je visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba na fakulteti za elektrotehniko.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube