Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Izdelovalec brusov

Kratek opis

Izdelovalec brusov za svoje delo uporablja različne materiale, stroje in orodja. Za izdelavo brusa uporablja tehnološko navodilo, ki mu ga pripravi in posreduje tehnolog.
Kaj delavec običajno dela

Glede na raznolikost samih materialov, ki se uporabljajo za izdelavo brusov, je tudi postopek za izdelavo različen. Izdelovanje brusov za izdelavo smolno vezanih ravnih plošč poteka po naslednjem postopku:

Priprava dela: upravljavec strojev za proizvodnjo brusov ali izdelovalec brusov najprej pripravi pletivo, z izpihovanjem s pletiva odstrani folijo in več pletiv vloži med podložne plošče. Maso (korund, smole, polnila, veziva) pripelje na viličarju ter presipa v večjo posodo ob stroju za oblikovanje brusov.

Delovni postopek: izdelovalec brusov zmes ročno, z lopatami presipa na sejalnik, presajeno zmes ročno prenese v pomožni kotel, od koder ročno zajema in tehta ali meri z merilnimi lončki. Nastavi nož, s katerim zmes oblikuje. Model potisne s poravnalne mize, ga nastavi pod bat stiskalnice, ki ima dvoročni vklop. Ko bat stisne model in je stiskanje končano, z roko potisne model pod izbijač, ga odstrani ter odloži na priročno mizo, model pa vrne drugemu oblikovalcu. Ko se nabere določena količina izdelkov (10-20 kosov), jih vloži med podložne plošče, kupe pa vstavi v omaro, od koder gredo na žganje. Teža modelov s premerom fi 178 mm je 10-15 kg, modelov s premerom fi 115 mm pa 6-8 kg. Na enem stroju delata vedno dva delavca.

Delovni normativ: pri izdelovanju brusov je delo normirano, norma pa je skupinska. Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem času in je dvo-izmensko. Izdelovanje lamelnih brusov poteka po naslednjem postopku: na traku nastavljene razrezane lamele izdelovalci s prsti nataknejo v reže na orodju, nato jih s posebnim zašiljenim orodjem razporedijo na enak razmik in vstavijo kovinski nosilec. Pripravijo dvo-komponentno lepilo tako, da na tehtnici stehtajo določeno količino A in B komponente lepila ter ju premešajo z električnim mešalom. Lepilo s posebno posodo, ki ima nameščen lijak, vlijejo v orodje na vibracijski mizi. Izdelek nato naložijo v omaro in odpeljejo v peč na termično obdelavo.
Delovna področja

Delovno področje, na katerem se lahko zaposli izdelovalec brusov, je v nekovinski industriji.
Delovni pripomočki

Izdelovalec brusov uporablja različne materiale, stroje in orodja. Za samo izdelavo brusa pa mu je vodilo tehnološko navodilo, ki mu ga pripravi in posreduje tehnolog. Delovna sredstva: pri delu na strojih se delavec srečuje z delom na avtomatu za oblikovanje, pri stiskanju uporablja hidravlično stiskalnico, pri sejanju zmesi vibracijski sejalnik, za oblikovanje brusa poravnalni nož, za pritrditev podložnih plošč pa pnevmatski izvijač. Pri ročnem delu uporablja lopate za delo z zmesjo, zidarsko lopatico, tehtnico za tehtanje mase, modele za izdelavo samega brusa, lamele, lepilo, ki vsebuje smole in veziva, in druge zmesi, korund, fenolne smole in vlakna steklene volne.
Izdelek in storitev

Izdelovalec brusov izdeluje naslednje brusne plošče: smolno vezane ravne in izbočene brusne plošče, ki se uporabljajo za razrez kovin, kamna, keramike, sive litine, barvnih kovin (aluminij, baker), konstrukcijskih jekel različnih profilov, za ostrenje orodij in rezanje vzorcev za metalografske analize. Smolno vezane rezalne plošče z diamantnimi zrni, ki se uporabljajo za razrez klinkerja, betona, opeke, granita vodnega betona in marmorja. Keramično vezane brusne plošče, ki so namenjene za brušenje jekel, barvnih kovin, sive litine in stekla. Lamelne brusne diske, ki se uporabljajo za osnovno in končno obdelavo zvarov, poliranje, čiščenje litin in končno obdelavo robov (zlitin, žilavih barvnih kovin). Feiber diske in so namenjeni za končno brušenje že brušenih površin, pripravo površin za barvanje, za grobo brušenje in čiščenje površin materialov, kot so jekla in jeklene litine, les in trde plastične mase.
Znanja in spretnosti

Potrebna izobrazba za poklic je v skladu z dvo- ali triletnim izobraževanjem kemijske ali keramične smeri. V srednjo šolo se lahko vpiše vsak, ki uspešno zaključi osnovnošolske obveznosti ali uspešno konča vsaj 7 razredov osnovne šole (skrajšani program). Med temeljne spretnosti za opravljanje tega poklica sodijo štetje, tehtanje in poznavanje tehnoloških navodil. Poklic izdelovalec brusov je podoben poklicu keramika.
Psihofizične sposobnosti

Izdelovalec brusov opravlja svoje delo v zaprtih, ustrezno klimatsko reguliranih prostorih. Psihofizične zahteve za delo so: dober vid na blizu, globinski vid, razlikovanje barv, prilagoditev, tip, koordinacija, spretnost prstov, spretnost rok, zaznavanje in razlikovanje oblik. Delo je ob upoštevanju varnostnih zahtev brez večjih zdravstvenih ogroženosti in je primerno tudi za ženske. Pri tem delu se lahko pojavi preobčutljivost na epoksidne smole, zato je potrebno vsaki dve leti opraviti preventivni obdobni zdravstveni pregled.
Interesi

Izdelovalec brusov se zanima za tehnološke novosti, orodja in pripomočke, ki jih lahko uporablja pri svojem delu.
Razmere za delo

Izdelovalec brusov opravlja delovne naloge v zaprtem prostoru, ki je ustrezno klimatsko opremljen. Delo opravlja izmenoma stoje in sede. Delo je dvo-izmensko, po potrebi se opravlja nadurno delo. Za to delo je potrebno pogosto pripogibanje ter prenašanje in dvigovanje bremen.
Nevarnosti

Na delovnem mestu je izpostavljen nevarnosti mehanskih poškodb, kot so zmečkanine prstov na rokah, odrgnine in vrezi. Da se izogne tovrstnim poškodbam, mora opraviti tečaj iz varstva pri delu in uporabljati predpisana zaščitna sredstva. Med zaščitna sredstva spadajo delovna obleka, obutev, rokavice, očala in predpasnik.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Zahtevana smer in stopnja izobrazbe: nižja poklicna izobrazba kemijske ali keramične smeri in interna dokvalifikacija.
Druge informacije

Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Šolska ul. 16, 2342 Ruše

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube