Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec strojev za proizvodnjo kruha in peciva

Kratek opis

Upravljalec strojev za proizvodnjo kruha in peciva ali delavec v proizvodnji kruha in peciva izdeluje različne vrste testa, iz njega pa oblikuje kruh, razno pekovsko in drobno pecivo.
Kaj delavec običajno dela

Delavec v proizvodnji kruha in peciva pomaga pri izdelavi pekovskih izdelkov- kruha, peciva in drugih pekovskih izdelkov, kot so mlinci, grisini, preste, prepečenec in drobtine. Pomaga tudi pri izdelavi testenin, pic, potic, krofov in različnih test in izdelkov iz testa (cmoki, svaljki, kroketi, polpeti). Dela po navodilih in pomaga pri vseh delovnih operacijah, ki jih opravlja pek. Delavec v proizvodnji kruha in peciva dela na posameznih fazah proizvodnih linij za izdelavo izdelkov. Pomaga pri izdelavi izdelkov iz vlečenega, listnatega in kvašenega listnatega testa. Zna ročno zamesiti osnovno testo in oblikovati enostavne izdelke. Pomaga pri hlajenju, zamrzovanju in peki. Oblikovano testo polaga v peharje, modele in na pekače. Čisti stroje, naprave, pripomočke, delovne površine, embalažo in delovne prostore. Vzdržuje stroje in naprave, odstranjuje ostanke testa in drugih primesi, čisti delovne površine, posodo in ostale pripomočke, nože, posode, pekače in modele. Dobro mora poznati tudi predpise iz varstva pri delu, predvsem pa je zelo pomembno, da skrbi za osebno higieno, higieno delovnega prostora in pripomočkov. Zaveda se, da dela v proizvodnji izdelkov za prehrano ljudi, kjer je pomembno, da so izdelki estetskega videza, predvsem pa higiensko neoporečni.
Delovna področja

Delovno področje upravljavca strojev v proizvodnji kruha in pekovskega peciva je v proizvodnji prehrambnih izdelkov ali v skladišču kruha in pekovskih izdelkov. Zato mora poznati način shranjevanja kruha in drugih pekovskih izdelkov (embalaža, zmrzovanje in druge načine shranjevanja). Sodeluje tudi pri transportu ali prodaji kruha in pekovskih izdelkov. Pomembno je, da skrbi za higieno živil, delovnih prostorov in higiensko neoporečnega transporta pekovskih izdelkov.
Delovni pripomočki

Delavec uporablja različna orodja, stroje in naprave za pripravo kruha in pekovskega peciva. Uporablja mešalce testa z mešalnimi kotli, avtomatske in premične sejalne naprave, avtomatske in ročne tehtnice, stroje za oblikovanje testa in peciva, delilne avtomatske stroje, stroje za mletje surovin, linijske etažne in parne peči ter friteze. Delovni pripomočki so tudi oblikovalne mize, hladilne komore, zamrzovalne omare, oblikovalni stroji, transportna sredstva in materiali za pakiranje in embalažo izdelkov. Pri delu uporablja živilske materiale- moko, kvas, sol, olje, margarino, sladkor, različne začimbe, vodo, mleko in različne namaze in nadeve za pecivo. Uporablja tudi različne folije in druge materiale za pakiranje, sredstva za čiščenje in razkuževanje, papirnate brisače in drugo.
Izdelek in storitev

Delavec v proizvodnji kruha in peciva izdeluje različne vrste testa, iz njega pa oblikuje kruh, razno pekovsko in drobno pecivo. Izdelke pakira in skladišči, oziroma jih pripravlja za transport. Pomembno je, da so izdelki higiensko neoporečni in da ustrezajo sanitarnim predpisom.
Znanja in spretnosti

Za delo so potrebna znanja in veščine, ki jih dobi kandidat po končani osnovni šoli na srednji živilski šoli oziroma z izobraževanjem v ustanovah, kjer usposabljajo za delo v živilski stroki. Praktična in teoretična znanja, ki jih tu pridobi, obsegajo: strokovna znanja o prehrani, predelavi živil, osnovah pekarstva, poznavanje tehnologije izdelave pekovskih izdelkov, uporabo in upravljanje strojev in naprav v živilsko - predelovalni industriji, osnove prehrane in mikrobiologije živil, transporta in higiene živil, osebne higiene, higienskega minimuma, poznavanje varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja ter zahtev za kakovost izdelkov. Zna uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in varčno uporabljati surovine in energijo. Zna čistiti stroje, naprave in prostore. Ločeno zbira odpadke in pozna pomen njihovega ločenega zbiranja. Nauči se uporabe slovenščine v javni rabi.
Psihofizične sposobnosti

Upravljavec strojev v proizvodnji kruha in peciva je primerno telesno razvit, sposoben prenesti stalno izpostavljenost vročini in pogosto neprimerno mikroklimo oziroma obremenitve (nočno delo, delo stoje, prenašanje lažjih ali težjih bremen). Imeti mora dober sluh, vonj in vid. Razvito ima tudi motorično gibljivost, zlasti spretnost rok in prstov, in sposobnost vizualnega razlikovanja predmetov, pri čemer ne sme biti alergičen na materiale, s katerimi dela (moke, jajca, začimbe). Delo poteka v zaprtih prostorih, pretežno v nočni izmeni in v skupini. Zato mora prenašati obremenitve nočnega dela, pri čemer je psihično stabilen in sposoben delati v skupini.
Interesi

Delavec v proizvodnji kruha in peciva je sposoben prenašati različne ekološke obremenitve- temperaturne spremembe, hrup zaradi strojev in naprav in umetno svetlobo. Pomembna je skrb za osebno higieno in higieno delovnih prostorov.
Razmere za delo

Delo delavca v proizvodnji kruha in peciva je danes fizično lažje kot je bilo nekoč. V obrtniških delavnicah pomaga peku izdelati kruh in pecivo- od priprave surovin do peke in pakiranja. V večjih pekarnah opravlja enostavne faze dela- pomaga na proizvodnih linijah. Marsikje klimatizirana proizvodnja olajša izpostavljenost vročini. Dela pretežno stoje, dviga in prenaša lažja in težja bremena, pogosto v prisiljenem položaju. Imeti mora dobro razvite ročne spretnosti, vid in sluh. Ne sme biti alergičen na surovine, ki se uporabljajo (moka, jajca, začimbe). Prenašati mora hrup v proizvodnji.
Nevarnosti

Pri visokih temperaturah in mrazu oziroma pri večjih temperaturnih spremembah so možna prehladna in revmatična obolenja, zato delavec uporablja delovno obleko, ki je predpisana za posamezna delovna opravila (rokavice, čepica, telovnik, delovni predpasnik). Zaradi različnih snovi v zraku (moke, arome, razkužila) so možne okvare dihal, zato mora uporabljati predpisane maske in drugo zaščito. Delo v hrupu, zaradi delovnih strojev in naprav, zahteva dosledno zaščito sluha. Pri delu s stroji in napravami in med transportom so možne različne mehanske poškodbe, udarnine, vreznine ali opekline, zato mora delavec delati po predpisih varstva pri delu in uporabljati zaščitna sredstva, ki so predpisana (rokavice, delovna obleka, čevlji).
Možnosti zaposlovanja

Delavec v proizvodnji kruha in peciva delav pekarnah, večjih kuhinjah, v hotelih, v cateringu ter v večjih živilskih in prehranskih obratih.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo so potrebna znanja in veščine, ki jih dobi kandidat na srednji živilski šoli.
Druge informacije

BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube