Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec strojev za predelavo zelenjave

Kratek opis

Naloga upravljavca strojev za predelavo zelenjave je izdelava visoko kakovostnih gotovih živil, ki so po estetski in senzorični kakovosti enakovredna klasično pripravljenim jedem, hkrati pa imajo daljši čas uporabe.
Kaj delavec običajno dela

Upravljavec strojev za predelavo zelenjave ali izdelovalec gotovih živil opravlja zelo raznoliko delo. Gotova živila imajo vse pomembnejšo vlogo v prehrani človeka, saj je v sodobnem načinu življenja vedno manj časa za pripravljanje vsakodnevnih obrokov hrane. Izdelovalec gotovih živil ima poleg izdelave rednega programa živil tudi veliko možnosti razvoja novih izdelkov. V skupino gotovih živil štejemo zelenjavne, mesno zelenjavne in mesne jedi, omake, močnate jedi in pecivo. Delavec pred pričetkom proizvodnje pripravi delovno mesto in vsa sredstva za delo. Opravi količinski in kakovostni pregled surovin in jih primerno razvrsti v priročne skladiščne prostore in hladilnike. Izbira osnovnih surovin je zelo pomembna, saj vpliva na senzorične lastnosti končnega izdelka. Za primerno izbiro mora poznati vrste živil, njihovo sestavo in posebnosti priprave. Le tako lahko časovno in energetsko učinkovito vodi delovne procese, potrebne za izdelavo gastronomsko dovršenih gotovih jedi, po katerih bo kupec vedno znova posegal.

Delo organizira tako, da ne prihaja do križanj čistih in nečistih poti. Vedeti mora, kakšni so najučinkovitejši načini čiščenja in obdelave posameznih živil ter poznati njihovo najprimernejšo kulinarično pripravo. Pri pripravi uporablja tudi začimbe in dišavnice, zato mora vedeti, kakšno je njihovo učinkovanje in kako se med seboj dopolnjujejo. Ravno s temi dodatki lahko bistveno izboljša posamezne jedi. Pri izdelavi gotovih živil uporablja tudi dodatke ali aditive. Poznati mora njihov namen uporabe in zakonske direktive glede uporabe.

Ker izdeluje gotova živila tudi za posamezne diete, npr. ljudi s celiakijo, laktozno intoleranco, diabetesom in povišanim holesterolom, mora poznati posebnosti teh prehranskih režimov. Pri tem uporablja različne pripomočke, naprave in stroje za obdelavo, sekljanje in mešanje živil. Živila duši, kuha, kuha pod zvišanim pritiskom, peče na žaru, v ponvi, v pečici, cvre ali praži. Tako pripravljene jedi nato ohlaja in polni v primerne embalažne enote. Estetsko polnjenje in razvrščanje jedil v embalažnih enotah je ključnega pomena, saj zunanji videz obroka pogosto pritegne ali odvrne kupca. Nekatera embalirana živila glede na tehnološke zahteve sterilizira ali zamrzuje in skladišči. Izdelovalec gotovih jedi mora imeti dobro razvita čutila, saj je potrebno vsako jed med in po izdelavi tudi senzorično oceniti. Embalirana gotova živila opremi z deklaracijami in razporedi v skladiščne prostore. Med skladiščenjem preverja razmere v skladišču in spremlja morebitne spremembe skladiščenih živil. Celotno delo, od priprave surovin do skladiščenja končnega izdelka, izvaja po načelih dobre proizvodne in higienske prakse ter v vseh fazah skrbi za sledljivost živil in izdelkov. Med vsemi fazami proizvodnega postopka upošteva načela HACCP sistema in vodi predpisano dokumentacijo. Dosledno skrbi za osebno higieno, higieno delovnega prostora, strojev, naprav in pripomočkov. Pri delu upošteva predpise s področja varstva pri delu.
Delovna področja

Izdelovalec gotovih živil dela v gostinskih enotah, kjer predeluje živila rastlinskega ali živalskega izvora v pred pripravljene ali gotove jedi, v velikih obratih hitre prehrane in v klasičnih gostinskih lokalih. Lahko dela tudi v mobilnih kuhinjah kot pripravljavec in prodajalec jedi ob priložnostnih prireditvah.
Delovni pripomočki

Upravljavec strojev za predelavo zelenjave uporablja različne delovne pripomočke, kot so noži, lupilniki, strgalniki, sekire in žage. Uporablja tudi naprave in stroje, kot so stroji za rezanje, mletje in sekljanje sadja in zelenjave, v manjši meri tudi mesa in mesnih izdelkov. Za toplotno obdelavo uporablja cvrtnike, klasične peči, prekucne ponve, kotle za kuhanje in naprave za kuhanje pod parnim tlakom. Za embaliranje uporablja različne stroje glede na vrsto gotove jedi in zahteve trga. Za deklariranje jedi uporablja različne etiketirne stroje in naprave. Pri uporabi strojev in naprav dosledno upošteva navodila za varno delo. V primeru poškodb, napak ali okvare strojev, naprav in orodja obvešča za to pristojno osebo.
Izdelek in storitev

Naloga upravljavca strojev za predelavo zelenjave je izdelava visoko kakovostnih gotovih živil, ki so po estetski in senzorični kakovosti enakovredne klasično pripravljenim jedem, hkrati pa imajo daljši čas uporabe.
Znanja in spretnosti

Osnovna izobrazba za opravljanje poklica je srednje poklicno izobraževanje, poklic živilec ali srednje tehniško izobraževanje, poklic živilsko prehranski tehnik. V primeru, ko program izobraževanja ni izveden v celoti, za opravljanje tega poklica zadostuje obvladovanje znanj iz modulov Osnove živilstva, Predelava živil rastlinskega izvora, Predelava živil živalskega izvora, Varna hrana in Dietetika z gastronomijo. Izkazom rednega izobraževanja je enakovreden pridobljeni certifikat iz tega področja po sistemu Nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Psihofizične sposobnosti

Delavec mora biti neobčutljiv na specifične klimatske razmere, saj delo poteka v zaprtih prostorih s prisilnim kroženjem zraka. V prostorih za toplotno obdelavo živil so višje temperature in zračna vlaga. Potrebna je dobra telesna kondicija, ker je delo običajno stoječe. Pri delu je spreten in natančen, imeti mora dobro razvite motorične sposobnosti. Delavec ne sme biti alergičen na živila ali druge sestavine, s katerimi dela.
Interesi

Pomembno je, da ima delavec pozitiven odnos do hrane in veselje do dela z živili in je zainteresiran za iskanje novih kombinacij živil, s katerimi dosega želene senzorične lastnosti gotovih živil. Pomembne so tudi osebnostne lastnosti, saj pri delu prihaja v neposreden stik s sodelavci. Biti mora družaben, komunikativen, samostojen, zanesljiv in sistematičen. Razvito mora imeti ekološko zavest in smisel za urejenost in higieno. Zainteresiran je za uvajanje novosti in izobraževanja s področja živilstva.
Razmere za delo

Delo poteka v industrijskih živilskih obratih. Prostori so klimatizirani, svetloba izhaja iz umetnih virov. V prostorih za toplotno obdelavo je delavec izpostavljen višjim temperaturam in povečani vlažnosti zraka. Klimatizirani prostori in temperaturne spremembe sta lahko vzrok za prehladna obolenja.
Nevarnosti

Delavec pri delu prihaja v stik z ostrimi predmeti, kot so noži, mesoreznice, rezila pri strojih za mletje in sekljanje mesa, s katerimi se lahko zaradi nepazljivosti poškoduje. V prostorih, kjer čisti surovine in pomiva posode in pripomočke, je večja nevarnost zdrsa ali padca zaradi mokrih tal. Zato mora uporabljati vso predpisano zaščitno opremo. Pomembna je primerna obutev z nedrsečimi podplati. Z vidika higiene živil je nujna uporaba bele halje in zaščitne kape ali rute za lase. Za nekatera dela je nujna uporaba zaščitnih predpasnikov, kovinskih mrežastih predpasnikov in rokavic.
Možnosti zaposlovanja

Upravljavec strojev za predelavo zelenjave se zaposli v živilsko predelovalnem obratu, kjer pripravlja pasterizirana, sterilizirana, hlajena in zamrznjena gotova živila, v obratu hitre hrane in v cateringu- dostavi hrane in pijače na različne lokacije.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Želena izobrazba za opravljanje poklica je srednje poklicno izobraževanje, smer živilec ali srednje tehniško izobraževanje, smer živilsko prehranski tehnik.
Druge informacije

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube