Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec strojev za predelavo mesa

Kratek opis

Upravljavec strojev za predelavo mesa predeluje meso in mesne izdelke, pripravlja mesnine, čisti meso in izdelke pripravlja za pakiranje, konzerviranje in skladiščenje.
Kaj delavec običajno dela

Upravljavec strojev za predelavo mesa opravlja srednje zahtevna dela v proizvodnem procesu predelave mesa. Je ozek profil poklica, pomembna je predvsem praktična usposobljenost za opravljanje delovnih operacij, poznavanje higiene živil in predpisov o varstvu pri delu. Delavec razkosava in obrezuje ter sortira meso, izloča kosti ter ločuje slanino od mesa. Pri predelavi meso sortira, polni in zapira konzerve. Pripravlja solnice in soli meso, pripravlja surovine, vakuumsko pakira meso in izdelke. Pripravi meso in drobovino za posamezne mesne izdelke, mesne nadeve, salame in klobase. Termično obdeluje izdelke, jih kuha, peče, dimi, topi mast in ohlaja izdelke ter jih pripravlja za pakiranje in shranjevanje. Upravljavec strojev za predelavo mesa upošteva predpise iz varstva pri delu in veterinarsko sanitarne predpise. Skrbeti mora za higieno delovnega okolja, delovnih sredstev, s katerimi dela, in strogo vzdrževati osebno higieno.
Delovna področja

Upravljavec strojev za predelavo mesa dela kot klavec, predelovalec mesa in drobovine. Lahko predeluje meso in mesne izdelke ali pripravlja različne izdelke iz mesa in drobovine.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja proizvodnje linije za pripravo, predelavo in pakiranje mesa in mesnih izdelkov ter polizdelkov. Uporablja tudi različne hladilne naprave za pripravo in shranjevanje izdelkov, dezinfekcijska in dezinsekcijska sredstva, naprave za čiščenje, različna ročna orodja, nože, sekire, tehtnice, sredstva za pakiranje in embalažo. Osnovni materiali, s katerimi dela, so: živali- govedo, perutnina, meso in drobovina, sredstva za čiščenje, omamljanje in dodatki za shranjevanje (sol, začimbe). Pomembno je, da delavec pri delu uporablja predpisana zaščitna sredstva.
Izdelek in storitev

V proizvodnji mesa in mesnih izdelkov je njegova naloga pripraviti kakovostne higiensko neoporečne izdelke, ki ustrezajo željam in zahtevam uporabnikov.
Znanja in spretnosti

Za usposabljanje v poklicu se zahteva najmanj 7 razredov osnovne šole ali končana osnovna šola s prilagojenim programom. Srednja šola posreduje znanje o osnovah mesarstva, delovnih postopkih za predelavo mesa v trajne in poltrajne izdelke, o konzerviranju in termični obdelavi mesa in mesnih izdelkov. Spozna tudi stroje, orodja in naprave za predelavo, osnove higiene živil in osebne higiene ter higiene delovnega okolja ter se seznani s pravili iz varstva pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Upravljavec strojev za predelavo mesa dela večinoma v zaprtih prostorih, občasno tudi zunaj in pri občutnih toplotnih razlikah v hladilnici. Dela stoje, med hojo, pripogiba se in obrača, potiska in prenaša lažja in težja bremena. Zato mora biti telesno dobro razvit, nujna je spretnost rok in prstov ter splošna telesna spretnost. Pomembna je tudi mišična občutljivost, predvsem občutljivost rok in prstov na pritisk. Delavec je sposoben prenašati večje fizične obremenitve in obremenitve, ki so povezane z delom v proizvodnji, kot so hrup, vibracije, umetna razsvetljava, mokrota, umazanija, smrad, para in kri. Pomembni so še: usklajenost zaznav in gibov, dobro razvit vid in sluh, zmožnost razlikovati barve, vonje ter vizualno razlikovati predmete. Čustveno in psihično mora biti stabilen in zmožen delati v skupini. Ne sme biti alergičen na materiale, s katerimi dela.
Interesi

Upravljavec strojev za predelavo mesa mora biti telesno zdrav in sposoben prenašati neugodne razmere v delovnih prostorih. Sposoben je delati v skupini in v izmenah. Ne sme biti občutljiv za kri ali alergičen na organske in druge kemijske snovi, s katerimi dela. Pomembna lastnost je, tako kot pri vseh delavcih v živilski industriji, poudarjen smisel za osebno higieno, higieno delovnega prostora in sredstev, s katerimi dela, in ne nazadnje tudi čut odgovornosti, da svoje delo opravlja kvalitetno in po sanitarno higienskih predpisih.
Razmere za delo

Upravljavec strojev za predelavo mesa dela v zaprtih prostorih, kjer je prisoten hrup, vlaga, mokrota, smrad in umazanija. V proizvodnih prostorih je umetna svetloba in spremenljive temperaturne razmere. Občasno dela tudi zunaj. Njegovo delo je fizično naporno, saj prenaša, potiska ali vleče težja bremena. Pri klanju mora biti močan, da zadrži živino ter da zna hitro reagirati in se odmakniti. Dela samostojno, v skupini ter v izmenah.
Nevarnosti

Delo v proizvodnji je zahtevno, saj so vrteči se deli strojev in hrup lahko vzrok za mehanske poškodbe, za okvare sluha ali psihične strese. Pri delu z orodjem, kot sov noži in sekire se lahko poškoduje, pri prenašanju in potiskanju bremen ter transportu so možni padci, udarci in druge poškodbe. V proizvodnji mesa in mesnih izdelkov delavca ogrožajo okužbe ali alergije zaradi kemičnih in drugih organskih snovi. Temperaturne spremembe lahko povzročijo revmatična ali prehladna obolenja. Da bi delo potekalo čim bolj varno in s kar najmanj možnosti za poškodbe in obolenja, mora upoštevati varnostna navodila in uporabljati predpisana zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, čevlji in škornji, zaščitne rokavice in gumijasti ali kovinski predpasniki ter pokrivalo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva nižja poklicna izobrazba živilske smeri.
Druge informacije

Biotehniški center Naklo

Informacije o
državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube