Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Varilec plastike

Kratek opis

Varilec plastike izvaja spajanje plastičnih mas ali termoplastov. Dela v delavnici, vodovodne instalacije običajno vari tam, kjer so nameščene, cevovode spaja na terenskem delovišču.
Kaj delavec običajno dela

Osnovna naloga varilca je spajanje plastičnih mas ali termoplastov. Varilec je lahko usposobljen za različne načine in tehnologije spajanja. Pred začetkom dela najprej poskrbi za pripravo varilnega mesta. Pregleda delovanje osnovnih sredstev, si priskrbi osnovni in dodajni pribor ter poskrbi za zaščito in varnost pri delu. Pri delu na terenu mora poskrbeti, da so vremenski vplivi na spajanje materiala čim manjši. Priprava zvarnih žlebov s strojno obdelavo je pomembno opravilo varilca. Sam proces varjenja je osnovni del spajanja dveh elementov. Na ustrezno kakovost spoja v največji meri vpliva sam varilec. Zato je pravilna usposobljenost varilca, ki je potrjena z atestom o sposobnosti opravljanja varilskih del, ključnega pomena za kakovost varjenega spoja. Velikokrat se zgodi, da so določeni deli varjenega spoja neustrezne kakovosti. Varilec v takem primeru var odstrani ter postopek varjenja ponovi.
Delovna področja

Varilec se zaposli na različnih delovnih področjih. Svoje delo opravlja v delavnici ali na terenu. Klasična področja varilskih del so:
  • varilske delavnice za manjše elemente in objekte
  • cevovodi in plinovodi, ki se običajno varijo na terenskem delovišču
  • vodovodne instalacije, ki se varijo v prostorih, kjer so nameščene.
Delovni pripomočki

Varilec uporablja osnovna sredstva za delo: vir električne energije in grelni element. Delo si olajša s pripomočki, kot so transportna sredstva, dvigalo, razno drobno orodje, lestve, delovna miza in pritrdilna sredstva. Vsakodnevno se srečuje z dokumenti, kot so delovni nalogi, normirni in operativni listi, tehnološki postopki in načrti za izvedbo del. Potreben osnovni, dodajni in pomožni material za izvedbo del mu priskrbi delovodja.
Izdelek in storitev

Naloga varilca je, da po navodilih varilskega specialista izvede varjenje in naredi var ustrezne kakovosti, kot jo določajo predpisani standardi. Za varilska dela na nekaterih izdelkih, npr. plinovodih, mora dodatno preveriti svoje sposobnosti. Za taka dela s strani preskusne ustanove (Institut za varilsvo) pridobi atest o sposobnosti opravljanja zahtevnih varilskih del.
Znanja in spretnosti

Na tečaju se udeleženec usposobi le za eno tehniko na eni stopnji. Če narava dela zahteva širše znanje se mora varilec udeležiti več tečajev. V izobraževanje se lahko vključijo vsi, ki so opravili osnovnošolsko obveznost ter so starejši od 18 let. Učni načrt sestavljajo strokovni teoretični predmeti iz področja varilstva, zaščite in varstva pri delu ter praktični pouk varjenja. Vsak udeleženec ima na voljo opremljeno delovno mesto ter zadostno količino osnovnega in dodajnega materiala.
Psihofizične sposobnosti

Pogoj za dobrega varilca so odlične ročne spretnosti. Gibanje rok mora biti mirno, enakomerno, natančno ter lahkotno. Potrebne so tudi dobre telesne spretnosti, saj je včasih položaj varjenja neugoden. Druge zahteve so še: oster vid, dobro razlikovanje barv, dobre dihalne sposobnosti, nemoteno ravnotežje, sposobnost dela na višini ter v tesnih prostorih.
Interesi

Delo zahteva od varilca visok nivo kakovosti opravljenega dela. Zato je potrebno varilčevo sposobnost za varilska dela preverjati z atestiranjem po dveh letih dela. Da se doseže visoka stopnja kakovosti, je potrebno, da je varilec natančen, skrben, vztrajen ter ima smisel za reševanje tehničnih problemov.
Razmere za delo

Varilec dela v zaprtem prostoru ter na prostem. V zaprtih prostorih je zaradi prezračevanja pogostokrat izpostavljen prepihu. Pri terenskem delu se srečuje z različnimi vremenskimi razmerami. Postopki varjenja potrebujejo izvor toplote, zato je varilec izpostavljen vročini. Delo opravlja stoje, sede, kleče in leže. Včasih tudi prenaša, drži, vleče in dviguje težja bremena. Delo je eno- ali dvoizmensko, delo ponoči pa je prej izjema kot pravilo.
Nevarnosti

Pri delu se srečuje z močnim izvorom toplote zato obstaja možnost opeklin. Uporablja osebna zaščitna sredstva: predpasnik, rokavice in kapo. Izvor toplote predstavlja tudi nevarnost električnega toka. Pri delu na terenu lahko dela na višini.
Možnosti zaposlovanja

Varilec plastike se zaposli na različnih delovnih področjih. Svoje delo opravlja v delavnici ali na terenu.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Na tečaju se udeleženec usposobi le za eno tehniko na eni stopnji. Če narava dela zahteva širše znanje, se varilec udeleži več tečajev. V izobraževanje se lahko vključijo vsi, ki so opravili osnovnošolsko obveznost ter so starejši od 18 let.
Druge informacije

Institut za varilstvo, Ptujska 19, Ljubljana nudi dodatne informacije s področja izobraževanja varilcev in drugih varilskih strokovnjakov.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube