Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravljavec strojev za prevlačenje kovinskih delov

Kratek opis

Upravljavec strojev za zaščito kovinskih delov kot strojni pleskar dela v delavnici, v zgradbah in na terenu, kjer izvaja zaščito kovinskih materialov in konstrukcij.
Kaj delavec običajno dela

Vsak kovinski izdelek, ki ga bomo vgradili v stavbo, moramo zaščititi pred propadanjem. To velja posebno za izdelke iz jekla, kot so: ograje, stopnice, galerije, inštalacijski cevovodi in podobno. Posebno področje pa so jeklene nosilne konstrukcije, pri katerih imamo pogosto potem, ko so dokončane, celo vrsto nedostopnih površin. Pleskarjevo delo je zaščita teh kovinskih izdelkov in konstrukcij. Preden bo nanesel končni zaščitni premaz mora opraviti še nekaj predhodnih del. Če je potrebno, mora elemente najprej toplotno zaščititi. Zato bo vgradil materiale za toplotno zaščito. Ne glede na to, kakšna bo zaščita elementa ali konstrukcije, mora najprej pripraviti podlago za nanos materiala za pleskanje in zaščito. Pogosto mora odstraniti stare barve in nanose. Nosilne jeklene konstrukcije so posebno področje gradbeništva. Uporabljajo jih tako v visokih zgradbah kot tudi v mostogradnjah in vodnih zgradbah. Pleskarjevo delo je izdelati ustrezno in učinkovito zaščito vseh delov jeklenih konstrukcij. Vsi zaščitni premazi sčasoma propadejo, zato jih je potrebno obnavljati. S pomočjo strojev, ki omogočajo zaščito kovinskih delov, pleskarsko delo poteka precej hitreje kot ročna zaščita.
Delovna področja

Pleskar v delavnici izdela temeljno zaščito, ki jo nato dopolnjuje in izpopolnjuje na objektu in na terenu po končani montaži. S pomočjo strojev za premaz kovinskih delov zaščiti večje površine in konstrukcije pred rjo in neugodnimi zunanjimi vplivi.
Delovni pripomočki

Za zaščito kovinskih materialov in konstrukcij so v uporabi stroji, ki omogočajo hitro zaščito pred rjo in drugimi neugodnimi vplivi. Pred časom je bil glavno pleskarjevo orodje čopič. Danes lahko opleske nanaša z različnimi orodji, ki jih izbere glede na velikost ploskve in vrsto opleska. To so različni čopiči, valji, brizgalne pištole, orodja za odstranjevanje starih opleskov in podlog, za večje površine pa uporabi strojno mehanizacijo. Materiali so razne barve, razredčila, odstranjevalci starih nanosov in lepila.
Izdelek in storitev

Pleskar kot upravljavec strojev za zaščito kovinskih delov mora s svojim znanjem in spretnostjo zadostiti zahtevam načrta del in naročnika. Naročniku zna tudi svetovati.
Znanja in spretnosti

Za delo pleskarja je predpisana izobrazba po programu zaključnih dejavnosti v gradbeništvu. Delavec mora pripraviti načrte in jih znati brati. Pozna materiale, s katerimi dela, ima ročne spretnosti, občutek za natančno delo in poklicne veščine. To znanje zajemajo predmeti tehnično risanje, gradiva in poznavanje tehnoloških procesov. Ročne spretnosti, natančnost in druge veščine pridobi pri praktičnih vajah.
Psihofizične sposobnosti

Pleskar mora dobro razlikovati barve. Biti mora iznajdljiv, da bo hitro dojel želje in zahteve naročnika. Imeti mora smisel za pogovor z ljudmi.
Interesi

Delavec mora biti komunikativen, pri delu samostojen in se stalno strokovno izpopolnjevati.
Razmere za delo

Pleskar dela v zaprtih prostorih, kjer je lahko tudi prepih. Pogosto se ne more ogniti umazaniji, neškodljivim vonjem in tudi zdravju škodljivim vplivom. Na terenu dela v neugodnih in nevarnih položajih in tudi na višini. Delo opravlja pretežno stoje in se mora pogosto pripogibati. Včasih dela na lestvah in na delovnih odrih. Delo je lahko eno ali dvoizmensko, včasih se delovni čas podaljša tudi v noč.
Nevarnosti

Delo poteka pretežno v neugodnih položajih, zato je nevarnost poškodb velika. Tudi nepravilno in neprevidno ravnanje z materiali je lahko nevarno. Temu se delavec izogne z upoštevanjem navodil varstva pri delu in z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev, rokavic in oblačil.
Možnosti zaposlovanja

Pleskar se zaposli v javnem in zasebnem podjetju, ki se ukvarja z zaključnimi gradbenimi deli, ali pa se samozaposli.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za upravljanje strojev za zaščito kovinskih delov se zahteva končano poklicno izobraževanje z vključenim praktičnim usposabljanjem .
Druge informacije

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube