Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kontrolor mleka

Kratek opis

Kontrolor mleka organizacijsko in tehnično podpira proizvodnjo in predelavo mleka ter mlečnih izdelkov, kot so siri, jogurti, namazi in sladoledi. Pri tem nadzoruje in vodi tehnološke procese predelave mleka od prevzema živila do končnega izdelka in skladiščenja le-tega.
Kaj delavec običajno dela

Kontrolor mleka spremlja proces predelave mleka ali mlečnega izdelka. Opazuje stroje in preverja kako delajo, ali jih je potrebno čistiti, in drugo tehnično opremo, kot so tehtnice in termometri. Hkrati skuša ugotoviti morebitne nepravilnosti, ki so se zgodile med procesom priprave izdelka Pri tem opazuje, kaj in kako je bilo narejeno. Če pride do napake na izdelku ali stroju, ugotavlja, zakaj je do nje prišlo. Presoditi mora, ali bo delo kljub napaki nadaljeval, če je ta še dopustna in neškodljiva za izdelek, ali pa jo bo odpravil. Zato, da lahko presodi, kaj storiti, mora poznati in razumeti naravo in kemijske sestavine živila, ki ga obdeluje. Tako spremlja temperature pri obdelavi živil, razmerja kemijskih sestavin v izdelku, količino surovin v mleku in mlečnih izdelkih, zorenje izdelka, npr. sira, in težave, ki jih lahko med procesom predelave pričakuje. Izvaja tudi časovni nadzor nad izdelkom, npr. preverjanje kakovosti vsako polno uro, in naključno kontrolo, kjer poteka vzorčenje naključno izbranega izdelka. Napake in morebitne težave sporoči tehnologu.

Med procesom proizvodnje se s sodelavci večkrat posvetuje o nastajajočem izdelku. Tehnik občasno dela ob samih proizvodnih strojih, občasno pa v laboratoriju, kjer analizira kemijsko in mikrobiološko kakovost surovin, polizdelkov in končnih izdelkov. Nadzira tudi izvajanje higienskih in varnostnih predpisov, saj mora biti živilo za človeka neoporečno. Tehnik vodi evidence in celotno dokumentacijo za mlečni izdelek v skladu z navodili o delu. Pri tem je vezan na zakonodajo, higienski standard, v katerem je zapisana analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk, in pravila, ki so oblikovana znotraj posameznega podjetja.
Delovna področja

Kontrolor mleka je ozko usmerjen profil v procesu predelave mleka in na drugih sorodnih področjih, povezanih z mlekarstvom. Dela na področju predelave in pridelave margarine, jogurtov in drugih mlečnih napitkov, sirov in sirnih namazov, smetane, skute in skutnih namazov ter sladoledov. S tehničnim znanjem o mlečnih izdelkih, o vplivih temperature, specifičnih surovinah v mleku in upravljanju strojev se, seveda s pridobitvijo dodatnih znanj o drugih živilih, lahko zaposlil tudi v živilsko-predelovalnih obratih, npr. v pekarnah, sirarnah, oljarnah, pivovarnah, v proizvodnji bonbonov, čokolade, konzervirane ali otroške hrane.
Delovni pripomočki

Osnovni delovni pripomočki so naprave in stroji, s katerimi pripravlja predelano mleka in mlečne izdelke. Uporablja tudi računalnike in temperaturne tehtnice. Pri tem je pomembna dokumentacija, ki jo sproti izpolnjuje. Med delovnim procesom namreč dokumentira kakovost repromaterialov, rok uporabe izdelka, temperaturo in težo. Skrbi za evidence sprotnih zalog in za dobavo mleka, pozna naročila, ki jih dobijo v mlekarskem obratu, in spremlja, ali je norma dosežena. Dobro pozna zakonodajo o živilih, higienske standarde ter pravilnike o kakovosti živil, v katerih so določene mejne kritične točke obdelanih živil. Pravilnik, v katerem so kritične točke zapisane, se imenuje HACCP (angleško: hazard analysis critical control point). Dela v skladu z internim pravilnikom mlekarske organizacije in v primeru napak ukrepa v skladu z določenim postopkom: koga obvestiti najprej, kaj storiti in kako ukrepati. Dobro pozna zahteve varstva pri delu in varovanja okolja.
Izdelek in storitev

Izdelek kontrolorja mleka so higiensko neoporečni in kakovostni mlečni izdelki, kot so mleko, siri in sirni namazi, jogurti in jogurtni napitki, skuta in skutni namazi.
Znanja in spretnosti

Kontrolor mleka pridobi ustrezno izobrazbo v srednji šoli za živilstvo, kjer dobi tudi znanja o mleku in drugih živilih. Pri delu je namreč nujno tehnično in praktično znanje o živilu, s katerim dela. Dela v skladu z zakonodajo, higienskimi in drugimi standardi ter pravilniki, ki določajo, kakšen je kakovosten izdelek. Ob spremembah tehnoloških postopkov dela in novostih v proizvodnji se udeležuje dodatnih izobraževanj. Potrebuje odlične sposobnosti opazovanja in primerjanja. Dobro opazovanje prepreči nenehno tehtanje izdelka, s primerjanjem pa lahko oceni količino izdelka. Zaželena je spretnost pri delu s stroji in veselje do dela z njimi.
Psihofizične sposobnosti

Potrebno je trdno zdravje s poudarkom na odličnem sluhu. Sluh je posebej pomemben zato, ker je potrebno poslušati zvoke, ki jih oddaja predelovalna naprava ali stroj. Že na osnovi spremenjenega zvoka tehnik lahko oceni, ali je pri delovanju stroja prišlo do napake. Ker ima kontrolor veliko stika s kemičnimi dodatki in pripravki, so alergije na določene kemične spojine lahko ovira pri delu.
Interesi

Kontrolor mleka ima odgovorno delo, saj lahko že manjša napaka pri delu povzroči veliko materialno škodo, slaba kakovost izdelka pa zdravstvene težave potrošnikov. Po značaju je tehnik odgovoren in umirjen. Potrebuje tudi iznajdljivost, prilagodljivost, sposobnost skupinskega dela ter samodisciplino.
Razmere za delo

Razmere za delo pogosto niso najbolj ugodne. Tehnik dela v vročini, mrazu (v skladišču), vlagi in ob hrupu zaradi strojev. Skrbi za osebno higieno in ima pogost stik z vodo. Delo v proizvodnji je lahko daljše od osmih ur, poteka v dveh izmenah in se lahko podaljša v nočno izmeno. Če delo več dni zapored poteka več kot 12 ur, ima tehnik nato nekaj dni prostih. Povečan obseg dela je običajno ob boleznih sodelavcev ali ob izvedbi večjega naročila. Delo je fizično naporno, saj tehnik večino delovnega časa stoji na nogah.
Nevarnosti

Pri delu s strojem so zaradi nepazljivosti možne opekline, ker se stroji močno segrevajo. Ta nevarnost preti tudi zaradi postopka sterilizacije, ki se izvaja pri visokih temperaturah, ali pa zaradi kemičnih snovi, ki jih pri delu uporablja. Do poškodb lahko pride tudi pri delu z embalažo. Kontrolor mleka dela z živili, kjer je pomembna osebna higiena in higiena prostora, v katerem poteka proces predelave mleka. Zato uporablja zaščitna oblačila in opremo: haljo, ki jih menja dnevno, po potrebi pa tudi večkrat na dan, rokavice, kadar je pri delu v neposrednem stik z živili, kapo (lasje morajo biti speti) in zaščitno masko za obraz. Uporablja tudi posebne vodoodporne in protizdrsne škornje ali čevlje. Pri delu je prepovedano nositi osebni nakit, ure, zapestnice in prstane.
Možnosti zaposlovanja

Običajno se zaposli v živilsko-predelovalnem obratu, kjer predelujejo z mleko in mlečne izdelke. Ob dodatnem izobraževanju lahko dela tudi v drugih sorodnih podjetjih ali obratih za proizvodnjo hrane in pijače: v pekarnah, mlekarnah, sirarnah, oljarnah, pivovarnah, tovarnah bonbonov, čokolade, konzervirane ali otroške hrane.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kontrolor mleka pridobi izobrazbo na živilski srednji šoli.
Druge informacije

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube