Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vzdrževalec računalniške strojne opreme

Kratek opis

Vzdrževalec računalniške strojne opreme vzdržuje računalniško strojno opremo in z različnimi programskimi orodji zagotavlja nemoteno delo računalnikov.
Kaj delavec običajno dela

Pri delu uporablja računalnik in različna programska orodja ter zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela. Delo načrtuje glede na potrebe uporabnikov. Pri tem ovrednoti tehnična navodila in dokumentacijo ter načrtuje, pripravlja in zagotavlja potek dela ob upoštevanju delovnega naloga in delovnih navodil. Preden začne z delom pregleda računalniške komponente in se seznani z lastnostmi računalnika. Nato izbere komponente glede na konfiguracijo računalnika. Vzdrževalec med drugim sestavlja osebne računalnike v skladu z načrti in navodili proizvajalca. Preverja tudi delovanje strojne opreme, evidentira in odpravlja napake v računalniku in namesti računalnik ter tiskalnik v omrežje. Po potrebi računalnik in tiskalnik tudi zamenja. Poleg tega inštalira standardno strojno in sistemsko programsko opremo po navodilih operacijskih sistemov s testiranjem in posodabljanjem operacijskih sistemov in dodajanjem komponent. Ker je v prvi vrsti zadolžen za vzdrževanje in nadzor računalniške strojne opreme, poskrbi za tekoče vzdrževanje opreme. To pomeni, da pripravlja papir za tiskalnik, menja kartuše, ventilatorje in druge računalniške komponente. Skrbi za čiščenje notranjosti računalnika, tipkovnice in miške ter ustvarja primerne okoljske pogoje za delovanje računalnikov, kot je temperatura in vlažnost prostorov.

Odpravlja lažje napake računalniške strojne opreme. Organizira odpravljanje večjih napak pri zunanjih izvajalcih ter skrbi za redno servisiranje računalniške opreme. Poskrbi za nakup potrošnega materiala za delovanje posameznih perifernih naprav. Vzdrževalec pripravlja vhodne in izhodne dokumente ob predaji računalniške opreme v zunanje servisiranje. Beleži poročila uporabnikov o napakah na računalniški opremi ter vodi arhiv vzdrževanja in garancijskih dob za opremo. Naloga vzdrževalca je, da računalniško napako v najkrajšem možnem času odpravi in da po opravljenem delu testira računalnik oziroma komponento. Če napaka ni odpravljena, ponovno ukrepa. Če sam ne uspe ugotoviti napake, se lahko poveže tudi z zunanjimi izvajalci. Vzdrževalec analizira opravljeno delo na osnovi delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo in kontrole kakovosti opravljenega dela. Vzdrževalec, ki dela v centru za pomoč uporabnikom, sprejema klice uporabnikov in evidentira težave z računalniško opremo.
Delovna področja

Vzdrževalec računalniške strojne opreme se zaposli v kateremkoli sektorju gospodarstva v manjših, srednjih in velikih podjetjih pa tudi v javnem sektorju, saj večina poslovanja poteka s pomočjo računalnikov. Zaposli se tudi v storitvenem podjetju, ki se ukvarja s prodajo in vzdrževanjem računalnikov ali v centru za pomoč uporabnikom računalniške opreme.
Delovni pripomočki

Najpogostejši pripomoček, ki ga uporablja pri svojem delu, je seveda računalnik, sledijo različne računalniške komponente in sistemska programska oprema. Pri delu uporablja tudi ročno orodje, kot so majhni vijaki, izvijači in žice ter merilne instrumente. Za vzdrževalce zaposlene v centru za pomoč uporabnikom je pomemben delovni pripomoček telefon.
Izdelek in storitev

Vzdrževalec računalniške strojne opreme vzdržuje računalniško strojno opremo in z različnimi programskimi orodji zagotavlja nemoteno delo računalnikov.
Znanja in spretnosti

Ker vzdrževalec sestavlja tudi osebne računalnike, je njegovo osnovno znanje vezano na poznavanje računalniških komponent in njihov namen. Poleg tega pozna lastnosti perifernih naprav, operacijske sisteme, računalniške mreže in njihovo delovanje ter nekatere najpogostejše napake, ki se lahko pojavijo med delovanjem. Vzdrževalec zna namestiti in vzdrževati strojno opremo. Spremlja delovanje računalniškega sistema, beleži sistemska in uporabniška sporočila ter organizira servisiranje sistemske in aplikativne programske opreme. Obenem si zna organizirati delo ter ustrezno razporedi čas za izvedbo posameznih nalog. Dobro zna brati tehnična navodila in drugo dokumentacijo ter jo računalniško arhivira.
Psihofizične sposobnosti

Pri delu vzdrževalca sta zaželena dober vid ter otip.
Interesi

Za vzdrževalca stojne opreme so nujne ročne spretnosti ter sposobnost logičnega razmišljanja. Vzdrževalec mora namreč znati sam odkriti napako in jo odpraviti. Je tudi komunikativen, saj se s stranko, uporabnikom računalnika, zna pogovoriti o računalniški napaki oziroma napaki strojne opreme. Ima motiv po dodatnem izobraževanju in usposabljanju, saj je računalništvo hitro spreminjajoče se področje, razvoju pa mora vzdrževalec sproti slediti.
Razmere za delo

Vzdrževalec računalniške strojne opreme dela na terenu pri strankah oziroma končnih uporabnikih ali v pisarni. Dela samostojno ali po navodilih nadrejenega.
Nevarnosti

Če vzdrževalec programske opreme pri sedečem delu ne ohranja pravilne drže, ima lahko težave s hrbtenico, sicer večjih nevarnosti pri delu ni.
Možnosti zaposlovanja

Vzdrževalec računalniške strojne opreme se zaposli v manjših, srednjih in velikih podjetjih in v javnem sektorju. Zaposli se tudi v storitvenem podjetju, ki se ukvarja s prodajo in vzdrževanjem računalnikov ali v centru za pomoč uporabnikom računalniške opreme.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Ustrezen srednješolski program, ki izobražuje za poklic je program Računalnikar. Program je bil nedavno prenovljen in šolanje zanj traja tri leta.
Druge informacije

Šolski center Nova Gorica, Elektrotehnična in računalniška šola, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica

Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova 6, 2000 Maribor

Srednja tehniška šola Koper, Šmarska cesta 4e, 6000 Koper

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube