Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mehanik telefonskih naprav

Kratek opis

Mehanik telefonskih naprav vgrajuje, servisira in popravlja telefonsko in telegrafsko opremo v telefonskih in telegrafskih centralah ali na drugih lokacijah.
Kaj delavec običajno dela

Mehanik popravlja telefonske aparate in druge naprave, ki jih prinesejo stranke v popravilo, ter ugotavlja in odstranjuje vzroke za okvare ali prekinitve, o katerih so ga obvestili s signalizacijo ali s pisno in govorno informacijo. Opravlja preproste redne in občasne meritve in preizkuša delovanje telekomunikacijskih naprav. Pri nekaterih meritvah sodeluje z nasprotnimi postajami, s sodelavcem v drugi centrali ter monterjem ali tehnikom na terenu. Odčitava podatke z merilnih instrumentov ali števcev. Umerja in regulira delovanje naprav. Izdeluje povezave v posameznih sklopih telekomunikacijskih naprav, najpogosteje so to delilniki. Na podlagi naloga vključi novo naročniško številko v delilniku centrale in zvezo preizkusi. Vključitev ali napako dokumentira v evidenci naročniških številk.

V večjih centralah opravlja popoldansko in nočno delo, ko gre za redne meritve izven prometnih konic. Sodeluje pri odpravi napak in z meritvami določi vrsto napake. Vzdržuje in montira hišne centrale pri naročnikih, opravlja redne obiske in preverja brezhibno delovanje naprav. Ob okvari takoj posreduje in napako odstrani. Če je napaka zahtevnejša, sodelujeta tudi tehnik ali inženir. Ko prejme naročilo za novo hišno centralo ali razširitev stare, se ravna po željah naročnika, po tehničnem načrtu ali nalogu. Čim bolj neopazno napelje telefonski kabel, aparat priključi, preizkusi njegovo delovanje in razloži stranki, kako naj z njim ravna.
Delovna področja

Mehanik dela v avtomatski telefonski ali telegrafski centrali pri vzdrževanju visokofrekvenčnih naprav, priključnih naprav, v proizvodnji telekomunikacijskih naprav in v servisih, ki zagotavljajo popravila telekomunikacijskih naprav.
Delovni pripomočki

Uporablja pručke in lestve za delo na višini, drobno orodje za delo z instalacijskimi kabli in na ožičenju, prenosno ročno orodje, spajkala, stabilni ali brusilni stroj, enostavne merilne instrumente, razne vrste telekomunikacijskih kablov, ranžirne žice, prenosne svetilke in topila za razmastitev posameznih delov telekomunikacijskih naprav. Mehanik mora poznati dokumentacijo in načrte posameznih naprav. Vodi evidenco rednega nadzora, evidenco odprave napak ter evidenco vključitev in izključitev naročniških številk. Zna odčitati računalniške izpise o delovanju posameznih sklopov naprav.
Izdelek in storitev

Cilj dela mehanika je nemoteno delovanje telekomunikacijskih naprav, kadar je potrebno popraviti napako pa čim krajšo prekinitev telekomunikacijske zveze. Namen vključevanja novih naročnikov je povečanje prometa.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se zahteva srednja poklicna izobrazba elektro smeri. Mehanik se med šolanjem usposobi za delo s kabli, spozna delovanje različnih telekomunikacijskih naprav in enostavnejše meritve. Znati mora uporabljati osebni računalnik.
Psihofizične sposobnosti

Mehanik dela v zaprtem klimatiziranem prostoru ob umetni razsvetljavi. Občasno opravlja delo na višini na lestvi. Možno je delo v dežurstvu: ponoči, ob nedeljah in praznikih. Ob večjih montažah ali priključevanjih dela tudi nadure. Razlikovati mora barve, imeti dober sluh in vid ter sposobnost finega dela s prsti. Težko fizično delo je le redko ob montažah in demontažah central. Večino časa stoji, zato je okvara hrbtenice kontraindikacija za delo.
Interesi

Mehanika zanima delovanje in vzdrževanje telekomunikacijskih naprav. Ker dela v skupini in v stiku s strankami, mora biti komunikativen. Če dela samostojno, je sposoben premišljenega ukrepanja ob hujših okvarah. Če ima sposobnosti vodenja sodelavcev in je izkušen pri delu, lahko postane delovodja.
Razmere za delo

Mehanik telefonskih naprav dela v zaprtih, klimatiziranih prostorih z delno ali stalno umetno razsvetljavo.
Nevarnosti

Zaradi dela na višini obstaja možnost padcev. Obstaja tudi manjša nevarnost udara električnega toka.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica mehanik telekomunikacijskih naprav se zahteva srednja poklicna izobrazba elektro smeri. Mehanik se med šolanjem usposobi za delo s kabli, spozna delovanje različnih telekomunikacijskih naprav in enostavnejše meritve.
Druge informacije

Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube