Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Steklopihalec

Kratek opis

Steklopihalec oblikuje stekleno maso ter izpihuje steklene izdelke iz različnih vrst stekel: brezbarvnega in barvnega kristala in stekla ali v kombinaciji obeh in tudi iz specialnih vrst stekel.
Kaj delavec običajno dela

Delo steklopihalca poteka v skupini. Velikost skupine je odvisna od vrste izdelka in tehnike izdelave ter šteje od 2 do 9 delavcev. Skupino vodi mojster-steklopihalec, ki je odgovoren za kvaliteto dela in istočasno opravlja najzahtevnejše faze dela. Steklopihalec lahko izvaja eno ali več faz dela, in sicer: nabira steklovino, izdeluje kroglice različnih velikosti, preoblikuje stekleno maso ter izpihuje izdelke. Prinaša steklo za ročke, podstavke in druge dodatke. Dela lahko na polavtomatskih napravah, na stiskalnicah in KIKO-strojih kot nabiralec steklovine, stiskalec ali izpihovalec. Pred začetkom dela si pripravi orodja in pripomočke za delo ter kalupe, v katerih izpihuje izdelke. Ravno tako pripravi delovno odprtino na peči in jo priredi za želeno količino odvzema steklovine.
Delovna področja

Steklopihalec se zaposli tam, kjer se tali steklena masa in je delavnica prirejena za ročno ali polavtomatsko proizvodnjo steklenih izdelkov.
Delovni pripomočki

Osnovni pripomočki, ki jih uporablja, so steklarska pipa, kalupi in oblikovalci. Kalupi so lahko leseni ali kovinski. Odvisno od tehnike izdelave in samega izdelka je v uporabi več pripomočkov tehnološkega in kontrolnega značaja. Dokumentacija, ki jo uporablja, je tehnološka skica, iz katere je razvidna oblika in debelina izdelka in služi pihalcu predvsem za pravilno razporeditev steklene mase.
Izdelek in storitev

Ročna proizvodnja omogoča široko paleto raznovrstnih steklenih izdelkov dekorativnega in funkcionalnega namena. Izdelki so lahko iz različnih vrst stekel: brezbarvnega in barvnega kristala in stekla ali v kombinaciji obeh ter kristalnega, opalnega in tudi iz specialnih vrst stekel.
Znanja in spretnosti

V Šolskem centru Rogaška Slatina izvajajo štiriletni strokovno izobraževalni program Tehnik steklarstva, v okviru katerega se dijaki usposobijo za izdelavo unikatnih in serijskih steklenih izdelkov.
Psihofizične sposobnosti

Steklopihalec dela večinoma stoje in večkrat v prisiljeni drži. Zato ne sme imeti težav s hrbtenico ali nogami. Ne sme imeti vrtoglavice, pač pa mora imeti spretne roke. Imeti mora tudi zdrava pljuča in zobovje.
Interesi

Steklopihalec ima smisel za ročno delo. Priporočljivo je, da ima čut za oblikovanje. Imeti mora interes za usposabljanje in obvladovanje novih tehnik dela za izdelavo zahtevnejših izdelkov. Delo zahteva stalno izpopolnjevanje.
Razmere za delo

Steklopihalec dela v zaprtem prostoru ob steklarski peči, največkrat na odru, ki je dvignjen od tal za okoli 80 cm. Značilnost delovnega okolja so visoke temperature, posebno v poletnem času. Dela stoje, včasih tudi v prisiljenem položaju.
Nevarnosti

V tem poklicu obstaja nevarnost ureznin in manjših opeklin. Vzroka sta nepazljivost pri manipulaciji in nepredviden lom izdelka. V kolikor upošteva navodila varstva pri delu, se poškodbe le redko zgodijo.
Izobraževanje

V Šolskem centru Rogaška Slatina izvajajo štiriletni strokovno izobraževalni program Tehnik steklarstva, v okviru katerega se dijaki usposobijo za izdelavo unikatnih in serijskih steklenih izdelkov. Možno se je izobraževati tudi kot vajenec v programu steklar.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube