Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vzdrževalec v proizvodnji

Kratek opis

Vzdrževalec v proizvodnji popravlja in servisira mehanska in električna orodja ter industrijsko stroje. Stroje razstavi, da odstrani in zamenja pokvarjene in izrabljene dele.
Kaj delavec običajno dela

Ko vzdrževalcu v proizvodnji javijo okvaro stroja, poskuša najprej ugotoviti vzrok okvare. Pri tem si pomaga s tehničnim načrtom stroja ali naprave. Po potrebi stroj razstavi in zamenja ali popravi izrabljene dele. Ker se ukvarja z različnimi mehanskimi, električnimi, pnevmatičnimi in hidravličnimi stroji in orodji, mora biti vsestransko usposobljen. Vzdrževalec stroje tudi servisira. Ta pomeni, da stroj pregleda in ugotovi, če pravilno deluje, zamenja iztrošene dele ter preveri in zamenja olje. Servise opravlja redno, da zagotovi pravilno delovanje strojev. Pri servisiranju uporablja seznam, kjer so našteti deli, ki jih je treba pregledati ali zamenjati.
Delovna področja

Delovna področja vzdrževalca so proizvodna, servisna in strojna podjetja, različne vrste delavnic in proizvodnje linije, kjer so v uporabi klasični in vse bolj elektronsko vodeni stroji, orodja in krmilni mehanizmi.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja orodja, kot so ključi za vijake, izvijači in klešče in opravlja dela, kot so spajkanje, lotanje in varjenje. Poleg mehanskih, električnih ter hidravličnih strojev in naprav servisira in vzdržuje tudi elektronska orodja in strojne elemente.
Izdelek in storitev

Vzdrževalec popravlja, vzdržuje in servisira različne vrste električnih in elektronskih strojev in strojnih elementov, orodja, pripomočke in proizvodnje linije.
Znanja in spretnosti

S praktičnim izobraževanjem v delovnem procesu se dijak usposobi za samostojno reševanje tehničnih problemov. Spozna osnovne tehnične in tehnološke značilnosti dela v strojništvu ter pridobi temeljna znanja in ročne spretnosti za obdelavo in preoblikovanje materialov, kot je rezanje, plastično preoblikovanje, toplotna obdelava, spajanje in zaščita materialov. Spozna tehnologijo delovnih procesov na področju strojništva. Pridobi raznolike ročne spretnosti in obvlada zahtevna dela na klasičnih obdelovalnih strojih. Obvlada enostavna dela na CNC strojih, pozna namen in uporabo rezalnih orodij, njihovo prilagajanja in strojne nastavitve. Zna uporabljati različne stroje in naprave, tehnično dokumentacijo, standarde in pozna organizacijo dela na svojem poklicnem področju. Vzdrževalec zna brati tehnične načrte in servisirati ali popraviti stroje in orodja. Je komunikativen in občasno sodeluje z osebjem različnih proizvodnih oddelkov.
Psihofizične sposobnosti

Kdor želi biti vzdrževalec, mora biti fizično vzdržljiv, ker delo zahteva veliko pripogibanja in dvigovanja lažjih in težjih predmetov. Imeti mora tudi dober vid.
Interesi

Vzdrževalec je natančen, vztrajen in komunikativen, saj mora občasno sodelovati tudi z osebjem drugih oddelkov.
Razmere za delo

Vzdrževalec v proizvodnji pogosto dela v izmenah. Za varnost pri delu uporablja zaščitno obleko, varnostna očala in zaščitne čevlje.
Nevarnosti

Vzdrževalec v proizvodnji dobro pozna pravila o varnosti pri delu, saj dela tudi z nevarnimi stroji in snovmi, kot so plini, kemikalije in oprema z visoko napetostjo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Vzdrževalec orodij in strojev pridobi ustrezno izobrazbo na srednji poklicni šoli kovinarske smeri.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube