Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Strojni mehanik

Kratek opis

Delovno področje strojnega mehanika, nekateri ga imenujejo tudi strojni ključavničar, je sestavljanje novih strojev in vzdrževanje strojev v pogonu.
Kaj delavec običajno dela

Pred začetkom dela se seznani z montažnimi načrti in drugo tehnično dokumentacijo. Nato po načrtu razporedi sestavne dele stroja in pripravi potrebna orodja za montažo. Najprej sestavi elemente v manjše sklope, preizkusi prilagajanje vsakega elementa in, če je potrebno, elemente tudi priredi. Gibljive dele namaže in preveri, ali posamezni sklopi pravilno delujejo. Manjše sklope sestavlja v večje, te pa poveže v stroj ali napravo. Po končanem sestavljanju še enkrat natančno preizkusi delovanje stroja in odstrani morebitne pomanjkljivosti. Pri vzdrževanju strojev in naprav pregleduje njihovo delovanje. Kadar je potrebno, popravi ali zamenja pokvarjene in izrabljene dele, včasih mora kak del narediti tudi sam. Po načrtu vzdrževanja strojev stroje občasno popravi delno ali v celoti: po določenem vrstnem redu stroj razstavi, posamezne dele očisti, preveri njihovo izrabljenost in preveč izrabljene nadomestiti z novimi. Nato gibljive dele namaže in stroj spet sestavi. Tipična delovna področja so tudi delo z merili, merjenje z merilnimi aparati ter merjenje s kalibri in šablonami.
Delovna področja

To je poklic v industrijski proizvodnji, kjer so v uporabi stroji in delavnice za izdelavo, popravila in vzdrževanje strojev. Lahko ga opravlja tudi kot obrtno dejavnost.
Delovni pripomočki

Strojni mehanik uporablja različna orodja, stroje in naprave, kot so različni rezkalno-kopirni stroji, stružnice različnih dimenzij, koordinatni vrtalni stroji, razne vpenjalne naprave, šablone, pripomočki za mazanje in drugo. Materiali, ki jih uporablja strojni ključavničar, so legirana in nelegirana jekla, les, plastične mase ter jeklene litine. Pri delu uporablja pomožne materiale, olja, maziva, zaščitna in hladilna sredstva ter osebna zaščitna sredstva, kot so delovna obleka in pokrivalo, delovni čevlji, rokavice in očala. Kot dokumente uporablja tehnične risbe, delovne naloge in garancijske liste.
Izdelek in storitev

Izdelek strojnega mehanika je posamezen stroj ali naprava, kot storitev pa štejejo popravilo in različna vzdrževalna dela.
Znanja in spretnosti

Strojni mehanik mora poznati osnove kovinarstva, piljenje, sekanje, vrtanje, krivljenje, klepanje, kovičenje, ročno rezanje navojev, merjenje in zarisovanje ter brušenje osnovnega ključavničarskega orodja. Poleg tega obvlada različne načine struženja, rezkanja, vrtanja in podobno. Potrebuje tudi strokovno teoretična znanja iz matematike, strojnega risanja in strojnih elementov ter osnovna znanja tehnologije materiala in mehanike.
Psihofizične sposobnosti

Za delo je potrebna spretnost rok za delo s stroji, dober vid, ostro in točno razlikovanje majhnih črt. Pomemben je občutek za nastavljanje meril, obdelavo površin ter hitro razumevanje in odzivanje pri zahtevnih delih. Pomembna je splošna telesna spretnost za gibanje okoli stroja. Strojni mehanik mora imeti zdravo hrbtenico zaradi rahlo upognjene drže ob strojih.
Interesi

Strojni mehanik ima občutek za ročne spretnosti, natančnost in smisel za estetiko. Pri svojem delu mora biti komunikativen.
Razmere za delo

Delo poteka v zaprtih prostorih in na prostem, v normalnih in tudi neugodnih klimatskih razmerah. Včasih v utesnjenih prostorih in na dvignjenih mestih, v ropotu in ob tresenju. Strojni mehanik mora biti telesno spreten, ima spretne roke in smisel za reševanje tehničnih problemov.
Nevarnosti

Delo strojnega mehanika zahteva pogoste menjave položaja telesa. Ker dela pretežno stoje, z obračanjem, dviganjem in pripogibanjem, so možne poškodbe, če delo rok ne poteka z istočasnim opazovanjem. Da se izogne poškodbam, mora delo opravljati strokovno po predpisih in uporabljati zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Možno se je izobraževati v srednjih poklicnih šolah strojne smeri, tudi kot vajenec na Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Škofja Loka, Šolskem centru Velenje in Šolskem centru Krško – Sevnica.
Druge informacije

Dodatne informacije o poklicu dobite na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije - Združenje kovinske industrije.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube