Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Skrbnik procesnih naprav - mehatronik

Kratek opis

Izdelek skrbnika procesnih naprav- mehatronika je pravilno delujoča naprava ali stroj. Med storitve štejejo popravila, vzdrževanje in montaža strojev in naprav.
Kaj delavec običajno dela

Skrbnik procesnih naprav- mehatronik se z uvajanjem novih tehnologij v proizvodnjo čedalje bolj uveljavlja. Skrbnik upravlja delovanje procesnih sistemov in zagotavlja kakovost procesa. Če je z napravami kaj narobe, diagnosticira napake in jih v delovanju procesnega sistema odpravlja. Skrbi za redno vzdrževanje in pravilno delovanje naprav v procesnem sistemu, izvaja montažo in zahtevna popravila procesne linije in naprav. Delo obsega vzdrževanje programske opreme in arhiviranje dokumentacije za vzdrževanje instaliranega procesnega sistema. Delavec izvaja naročanje in prevzem rezervnih delov, strokovno pomoč pri nabavi in izpolnjevanje dokumentacije.
Delovna področja

Skrbnik procesnih naprav dela na različnih področjih v proizvodnji oziroma povsod tam, kjer so procesne naprave. Lahko analizira, načrtuje in organizira delo ali opravlja operativna dela, kamor sodi upravljanje delovanja procesnih sistemov. Diagnosticira napake ter vzdržuje in nadzira pravilnosti delovanja naprav. Izvaja zahtevna popravila in montažo procesne linije in naprav. Dela tudi na področju komerciale in administracije ali v oddelku za zagotavljanje kakovosti.
Delovni pripomočki

Glede na to, da večino strojev uravnava računalniško vodenje, je osnovni delovni pripomoček skrbnika računalnik. Vendar zna uporabljati tudi orodja za popravila in montažo strojev ter elektrotehniške pripomočke.
Izdelek in storitev

Izdelek skrbnika procesnih naprav- mehatronika je predvsem pravilno delujoča naprava ali stroj. Med storitve pa štejemo popravila, vzdrževanje in montažo strojev in naprav.
Znanja in spretnosti

Skrbnik procesnih naprav je po izobrazbi tehnik mehatronike. Mehatronika je veda, ki združuje znanja s področja strojništva, elektrotehnike in računalništva. Delavec mora imeti znanja z vseh teh področij. Zna uporabljati informacijsko tehnologijo, pozna zgradbo strojev in naprav ter funkcije njihovih delov. Zna diagnosticirati in odpraviti napake na strojih, pozna elemente, materiale in tehnologije v elektroniki in v procesni tehniki. Dobro mora poznati računalniško programsko opremo, ki jo uporablja pri delu. Ima tudi znanje ekonomike in podjetništva. Pozna tehniško regulativo in standarde ter predpise o varnosti pri delu in o varstvu okolja.
Psihofizične sposobnosti

Skrbnik procesnih naprav mora imeti dober vid in sluh ter ne sme biti občutljiv na različna maziva.
Interesi

Skrbnika procesnih naprav zanimajo strojništvo, elektrotehnika in računalništvo, saj se v njegovem delu nenehno prepletajo. Pri svojem delu je natančen in pozoren na napake, ki se lahko pojavijo na procesnih napravah. Pomembna je vztrajnost, saj nekatera popravila zahtevajo veliko potrpežljivosti in časa ter sposobnost logičnega sklepanja.
Razmere za delo

Delo poteka v dinamičnih okoljih z uporabo različnih pripomočkov, merilne opreme, orodja in računalniške opreme. Od vrste proizvodnje je odvisno, kakšen je delovni čas skrbnika procesnih naprav.
Nevarnosti

Skrbnik procesnih naprav je izpostavljen nevarnostim in poškodbam, ki so možne v procesni proizvodnji.
Možnosti zaposlovanja

Skrbnik procesnih naprav dela na različnih področjih v proizvodnji oziroma povsod tam, kjer so procesne naprave. Lahko analizira, načrtuje in organizira delo, opravlja operativna dela, kamor sodi upravljanje delovanja procesnih sistemov, diagnosticiranje napak ter vzdrževanje in nadzor pravilnosti delovanja naprav. Izvaja zahtevna popravila in montažo procesne linije in naprav. Dela tudi na področju komerciale in administracije ali v oddelku za zagotavljanje kakovosti.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Ustrezna izobrazba za poklic je tehnik mehatronike oziroma mehatronik operater. Izobrazbo kandidat pridobi na srednji šoli, ki izobraževalni program izvaja. Urnik sestavljajo predmeti, kot so proizvodni procesi, mehatronika in tehniško komuniciranje. Velik del učnih ur je namenjenih praktičnemu pouku. Del učnih vsebin se izvaja v podjetjih. Poudarek je na pripravljenosti za vseživljenjsko učenje, saj se tehnologija hitro spreminja in bi s stagniranjem znanja to lahko hitro postalo neuporabno.
Druge informacije

Šolski center Ptuj , Šolski center Celje, Srednja poklicna in strokovna šola Ljubljana- Bežigrad, program Mehatronik operater

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube