Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Metalurg

Kratek opis

Metalurg izdeluje zlitine. S poznavanjem lastnosti materialov, metalurško procesno tehniko, znanji o preoblikovanjem materialov in o toplotni tehniki preoblikuje, predela, pridobi ter pripravi katerikoli material in ga naredi uporabnega za druge veje industrije.
Kaj delavec običajno dela

Njegovo delo je odvisno od izobrazbe, npr. metalurg s srednješolsko izobrazbo oziroma metalurški tehnik je v podjetjih mojstrski kader, tisti z nekajletnimi izkušnjami pa lahko postane menedžer. Metalurški tehnik je lahko delovodja v proizvodnji ali je na delovnem mestu za strojem, odvisno od tega, v kateri enoti je zaposlen (livarna ali železarna). Tehnik opravlja sodeluje pri uvajanju novih tehnoloških postopkov, opravlja zahtevna livarska dela, spremlja in nadzira izvajanje tehnoloških postopkov. Sodeluje pri reševanju tehnoloških problemov, organizira in izvaja kontrolo izdelkov. Vzdržuje in pripravlja orodja za stiskanje, upravlja stroje in naprave. Vodi in organizira delovni proces v izmeni, sodeluje pri načrtovanju zasedenosti zmogljivosti v proizvodnji in načrtovanju terminskih enot.

Metalurg s končano višjo šolo ima znanje in izkušnje za določeno področje metalurgije. Univerzitetno izobražen metalurg največkrat dela na področju razvoja tehnologij, tehnoloških nivojev, pogosto dela kot menedžer. Univ. dipl. inž. metalurgije oziroma dipl. inž. metalurgije samostojno rešuje tehnološko problematiko proizvodnje. Predlaga ter izvaja strateške in aplikativne razvojne naloge, nadzira ter analizira proizvodni in tehnološki proces. Sodeluje pri uvajanju novih tehnoloških postopkov, vodi zahtevne projektne skupine, koordinira delo in pripravlja dokumentacijo za sistem zagotavljanja kakovosti, varstva okolja, varnosti in dela zaposlenih.
Delovna področja

Metalurgija je del bazične industrije, kjer metalurgi delajo s talilnimi pečmi, valjarniškimi progami, livnimi napravami, kovaškimi stroji, livnimi farmami, peski in pečmi za toplotno obdelavo.
Delovni pripomočki

V metalurgiji se uporabljajo različni materiali, kot so kovina, jeklo, aluminij, pesek in kobalt. Metalurg, ki dela v razvoju, uporablja računalnik, električne mikroskope in tehnološke načrte in dokumente, s pomočjo katerih razvije tehnološke načrte in skice.
Izdelek in storitev

Metalurg izdeluje zlitine, ki so uporabne tako v industriji kot v vsakdanjem življenju.
Znanja in spretnosti

Osnovna znanja metalurgov so vezana na fiziko, matematiko in kemijo. Potrebno je še poznavanje materialov in različnih vplivov nanje, računalniških ved in tujih jezikov. Metalurg ima znanja metalografije, metalurško procesne tehnike, tehnike za preoblikovanje materialov in toplotne tehnike. Interdisciplinarno znanje pomeni prednost pred drugimi poklici. Metalurški tehnik, ki dela v proizvodnji, zna delati s pločevino: jo naredi in obdela.
Psihofizične sposobnosti

Metalurški tehnik dela v proizvodnji, delovni pogoji so povezani s hrupom, vročino, mrazom in prahom. Ravno zato je potrebno dobro fizično zdravje. Z alergijami na prah in različne materiale tega poklica ne bi mogli izvajati. Metalurški tehnik dela z raznimi stroji, za kar potrebuje tudi ročne spretnosti.
Interesi

Metalurg na različnih izobrazbenih stopnjah potrebuje veliko potrpežljivosti, organiziranosti in vztrajnosti. Poleg tega se zna prilagajati spremembam. Metalurg v razvoju mora biti izviren in samoiniciativen.
Razmere za delo

Delovno okolje je prilagojeno podjetju ali proizvodnji, v kateri metalurg dela, t.j. železarna ali livarna, in je lahko obremenjeno s hrupom, vročino, mrazom in prahom. Od inženirja metalurgije se pričakuje, da bo občasno opravljal nadure oziroma, da bo v službi, dokler delo ne bo opravljeno.
Nevarnosti

V proizvodnji metalurg upošteva navodila za varnost pri delu, saj lahko ob neprimernem ravnanju utrpi hude poškodbe. V proizvodnji namreč dela z raznimi stroji pri visokih temperaturah.
Možnosti zaposlovanja

Univ. dipl. inž. metalurgije dela kot raziskovalec ali predavatelj na fakulteti in kot raziskovalec v livarni, industriji aluminija, industriji barvnih kovin, v kovinsko-predelovalni industriji in v ladjedelništvu. Lahko je zaposlen kot vodja programske enote, vodja sektorja, obratovodja, vodja tehnologije, tehnolog, načrtovalec ali planer. Metalurg se lahko zaposli tudi kot inšpektor za nepredušne materiale, zaposljiv je tudi v energetiki. Metalurški tehnik je zaposlen na delovnih mestih, kot so delovodja, upravljavec strojev in naprav, analitik mehanskih preiskav, kontrolor, valjar, kontrolor analitik, končni kontrolor, planer-evidentičar, stiskalec ali orodjar.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Študij za univ. dipl. inž. metalurgije traja štiri leta, za dipl. inž. metalurgije pa tri. Študij izvaja Naravoslovna fakulteta Ljubljana, Oddelek za materiale in metalurgijo. V metalurgiji je zaposlenih malo ljudi, slovenskih podjetij na tem področju pa je kar nekaj, zato so štipendije in delovna mesta zagotovljena.
Druge informacije

Naravoslovno-tehniška fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana

Društvo livarjev Slovenije, Lepi pot 6, p.p. 424, 1001 Ljubljana

IMPOL, Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube