Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Ladijski mehanik

Kratek opis

Ladijski mehanik skrbi za vzdrževanje strojnice in drugih ladijskih naprav, pomaga pri popravilih ter pri rednem in izrednem vzdrževanju strojnih naprav.
Kaj delavec običajno dela

Naloga ladijskega mehanika je vzdrževanje strojnega kompleksa in drugih naprav na ladji. Po naročilu izdela nadomestne dele in orodje ter sodeluje pri montaži in demontaži strojnih naprav. Pod nadzorstvom prvega častnika stroja skrbi, da so motorji v rešilnih čolnih redno in dobro vzdrževani. Vzdržuje red in čistočo v mehanični delavnici in na obdelovalnih strojih. Pri tem se ravna po navodilih za posamezne stroje.

Skrbi za mehanično delavnico in njen pripadajoči material in inventar. Za stanje inventarja, kakor tudi za brezhibno delovanje obdelovalnih strojev, je materialno odgovoren. Odgovoren je za delo in varnost skupine, ki mu je dodeljena pri posameznih nalogah. Pomaga pri dostavi materiala na ladjo in z nje. Ladijski mehanik opravlja vsa druga dela po navodilih nadrejenih.
Delovna področja

Dela izključno na ladji, najpogosteje v ladijski strojnici.
Delovni pripomočki

Delavec dela z različnimi orodji, napravami, čistili in kemikalijami.
Izdelek in storitev

Naloga mehanika je, da s svojim delom zagotavlja vzdrževanje strojnice in drugih ladijskih naprav, pomaga pri popravilih ter pri rednem in izrednem vzdrževanju strojnih naprav.
Znanja in spretnosti

Za dela ladijskega mehanika se zahteva srednja poklicna izobrazba kovinarske smeri- strojni ključavničar ali mehanik. Zaželene so delovne izkušnje. Priporočljiva starost kandidata, ko prvič nastopi delo na ladji, je največ 30 let.
Psihofizične sposobnosti

Delavec mora biti popolnoma zdrav in telesno močan. Dobro mora prenašati vročino, vlago, klimatske spremembe in zahteve življenja na morju.
Interesi

Delavec mora imeti skrben odnos do dela. Je spreten, pripravljen na skupinsko delo in zna navezovati stike z ljudmi. Zna se prilagoditi življenju na ladji v majhnem kolektivu.
Razmere za delo

Ladijski mehanik dela v zaprtem prostoru, kjer delo ovirajo temperaturne razmere, vibracije, ropot in umetna osvetljenost. Razmere so težavne, delo zahteva velik fizični napor ter prenašanje bremen. Opraviti mora vsa potrebna cepljenja proti tropskim nalezljivim boleznim.
Nevarnosti

To je delovno okolje s povečano nevarnostjo nezgod in možnostjo obolenj. Delavec mora upoštevati predpise o varstvu pri delu in uporabljati vsa zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo ladijskega mehanika se zahteva srednja poklicna šola- program strojni mehanik ter izpit iz varstva pri delu.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube