Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Cevar

Kratek opis

Cevar ali industrijski cevar dela na področju priprave, obdelave, varjenja in montaže cevi in cevnih priključkov v delovni skupini, v kateri sodelujeta še pomočnik in varilec.
Kaj delavec običajno dela

Cevar začne načrtovani cevovod postavljati s pripravo in obdelavo cevi, pri čemer meri, zarisuje, reže, brusi in vrta različne cevne elemente in dele, ki jih nato spaja z varjenjem in sestavlja v skladu s tehnično dokumentacijo.
Delovna področja

Delovna področja: priprava cevi in cevnih priključkov, obdelava, sestava, spajanje in montaža cevovoda in protikorozijska zaščita.
Delovni pripomočki

Delo poteka na osnovi načrta, ki ga cevar preuči in v skladu z njim izbere vrstni red delovnih postopkov. Uporablja različne vrste cevi in cevnih priključkov, orodje, stroje in priprave za merjenje, zarisovanje, rezanje, brušenje, vrtanje in varjenje.
Izdelek in storitev

Izdelek, ki ga zagotavlja cevar, je nov ali prenovljen cevovodni sistem, ki zagotavlja kakovostno oskrbo potrošnikov ali pa je namenjen za potrebe proizvodnje.
Znanja in spretnosti

Med izobraževanjem pridobi teoretično in praktično znanje s področja poznavanja načrtov, izometrije cevnih vodov, rokovanja z orodji, stroji in napravami. Spozna postopke izračuna osnovnih elementov cevovoda, obdelave, sestave in montaže cevnih vodov ter varstva pri delu. Poleg teh znanj in praktičnih spretnosti mora imeti dobro prostorsko predstavo o poteku cevovodov in njihovih sestavnih delih. Poznati mora različne postopke merjenja, zarisovanja, rezanja, brušenja, vrtanja in varjenja. Naloge izvaja na osnovi tehnične dokumentacije, zato mora znati prebrati načrte. S končno montažo zagotovi funkcionalen in varen cevovod povezan na omrežje.
Psihofizične sposobnosti

Delavec mora imeti dobre psiho-fizične sposobnosti in smisel za delo v skupini. Zaželena je natančnost, dobra prostorska predstavljivost in orientacija na različnih lokacijah.
Interesi

Tudi po končanem izobraževanju in usposabljanju mora biti pripravljen za spremljanje novosti v stroki in pridobivanje izkušenj, saj šele po nekaj letih praktičnega dela postane dovolj izkušenj za najbolj zahtevne delovne naloge.
Razmere za delo

Cevar svoje delo pogosto opravlja na terenu v zaprtih ali odprtih prostorih. Dela stoje, pogosto menja položaj telesa, se obrača, pripogiba, občasno dela tudi na dvignjenih mestih. Dela samostojno ali v skupini. Dela lahko pod zemljo ali na površini, v stavbah, delavnicah, elektrarnah, v ladjedelnicah ali v petrokemiji.
Nevarnosti

Nevarnostim, ki jih lahko sprožijo delovni postopki varjenja, rezanja, brušenja in vrtanja, se lahko izogne z doslednim upoštevanjem navodil varstva pri delu. Ko gre za skupinsko delo, je cevar posebej pazljiv tudi na sodelavce, s katerimi dela, in jih opozori na morebitne nevarnosti. Pri delu uporablja zaščitno opremo: delovno oblačila, rokavice, zaščitne čevlje, zaščito za oči in po potrebi čelado.
Možnosti zaposlovanja

Poklic je na trgu dela zelo iskan. Zaslužek je odvisen od podjetja, v katerem se zaposli, sicer pa velja, da so izkušeni delavci z dobrimi referencami tudi dobro plačani.
Izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje za poklic poteka v organizaciji podjetja Hidromont in Šolskega centra Maribor. Program za cevarja v industriji obsega 180 ur, 60 ur je teoretičnega in 120 praktičnega izobraževanja, in je vpisan v register zunanjih izvajalcev Zavoda RS za zaposlovanje. Cevarju soroden poklic je inštalater strojnih inštalacij in varilec, s katerim sodeluje pri delu.
Druge informacije

Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

Hidromont, Industrijska montaža, proizvodnja d.o.o. Tržaška cesta 40, 2000 Maribor
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube