Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inštalater plinskih naprav

Kratek opis

Inštalater plinskih naprav montira plinske inštalacije in naprave v objekte, jih vzdržuje in nadzoruje njihovo delovanje. Kadar naprave nepravilno delujejo, jih popravi ali zamenja pokvarjene dele.
Kaj delavec običajno dela

Inštalater plinskih naprav montira plinske inštalacije in naprave v objekte, jih vzdržuje in nadzoruje njihovo delovanje. Kadar naprave nepravilno delujejo, jih popravi ali zamenja pokvarjene dele. Če dela kot serviser ali vzdrževalec plinskih naprav, mora kljub temu, da naprav ni montiral, v celoti poznati potek napeljave. Vedeti mora, kako so naprave montirane, kako so zgrajene in kako delujejo. Pri okvari naprav ali napeljave v načrtih pregleda, kako potekajo inštalacije in kje so merilne naprave ter jih uravna oziroma zamenja.

Inštalater plinskih inštalacij vgrajuje plinske naprave: polaga in pritrjuje cevi, jih vari in spajka, vgrajuje zaporne ventile in tesnila, izolira in zaščiti cevovode. Montira sanitarno opremo in iztočne armature, sisteme za pripravo tople vode in solarne sisteme. Opravlja tlačne preizkuse omrežja, montira plinske naprave, gorilnike plinomere in zaporne ventile ter jih nastavlja in vgrajuje. Montira priključke in armature, priključuje bojlerje na plin in vodo. Priključuje plinske štedilnike, pralne stroje in hladilnike. Montira plinske ogrevalne naprave, obtočne vodne grelce in plinske ogrevalne peči.
Delovna področja

Svoje delo lahko opravlja v proizvodnji, gradbeništvu, komunali ali v energetiki, lahko pa je samostojni obrtnik- serviser plinskih naprav ali inštalater. Kot samostojni inštalater vgrajuje naprave in inštalacije, jih servisira in regulira in odpravlja napake; popravlja ali zamenjuje pokvarjene dele. Kot vzdrževalec v podjetju popravlja in zamenjuje elemente plinskih naprav, stalno spremlja njihovo delovanje, regulira naprave in preprečuje oz. odpravlja napake.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu inštalater uporablja različne pripomočke: stroje in naprave, ročna orodja, kot so klešče, primež, priprave za ravnanje in krivljenje cevi, vrtalni stroj in spajkalnik, cevi različnih dimenzij, fitinge, objemke, ventile, pipe, plinomere, vodne grelce, razne plinske aparate, toplovodne radiatorje, tesnila in polnilne elemente. Ne smemo prezreti tudi dokumentov, ki jih inštalater ne glede na to, na katerem področju dela, mora izpolniti. To so delovni nalogi, računi in garancijski listi.
Izdelek in storitev

Inštalater mora svetovati naročniku, kaj lahko popravi, kaj mora zamenjati, da bo naročnik zadovoljen in da bodo naprave delovale, kot sta se inštalater in naročnik dogovorila. Inštalater plinskih naprav montira ali vgrajuje plinske inštalacije, polaga cevovode, montira sanitarno opremo in iztočne armature, sisteme za pripravo tople vode, solarne sisteme. Montira in popravlja plinske gorilnike, zamenjuje plinomere, elemente plinskega omrežja, ugotavlja in odpravlja napake na napeljavi in napravah. Pri svojem delu zagotovi predvsem pravilno in varno delovanje naprav.
Znanja in spretnosti

Potrebna strokovna znanja obsegajo osnovna znanja kovinarstva, kot so piljenje, sekanje, žaganje, brušenje in kovičenje, poznavanje priprave in obdelave delov inštalacij, zarisovanje inštalacij, izmero inštalacij, izbiro in pripravo materialov, polaganje cevi (ravnanje, krivljenje, tesnjenje in premazovanje), varjenje, spajkanje, tesnjenje, zaščito in izoliranje cevovodov, vgradnjo zapornih ventilov in armatur, montažo in demontažo plinskih naprav, vzdrževanje in popravilo naprav ter tlačno preizkušanje naprav.

Poleg tega pozna tehnično dokumentacijo, osnove tehničnega risanja, tehničnega dimenzioniranja in skiciranja osnov tehnologije materialov. Nauči se merjenja fizikalnih količin, zgorevanja goriv, regulacije energetskih sistemov in izračunavanja toplotnih izgub. Spozna osnove termodinamike, elektrotehnike in računalništva, skladiščenja in transporta gorilnih plinov, ekologijo in varstvo pri delu ter požarno varnost.
Psihofizične sposobnosti

Inštalater plinskih naprav mora svoje delo opravljati odgovorno, dosledno in natančno po predpisih, ker je malomarno ali nestrokovno opravljeno delo lahko vzrok požarov, eksplozij ali drugih nesreč. Mora biti iznajdljiv in sposoben presoje v novo nastali situaciji, ukrepati mora hitro, vendar ne nepremišljeno. Razlikovati mora barve, vonje pri zaznavanju plinov, kar je zelo pomembno predvsem v zaprtih prostorih, da ne pride do eksplozij in zastrupitve s plini. Potrebna je splošna telesna spretnost in spretnost rok. Pomembna je tudi mišična občutljivost pri montaži armatur in inštrumentov, saj bi pri nenadzorovanim pritiskanjem ali privijanjem lahko poškodoval naprave in armature. Imeti mora dober občutek za ravnotežje, zlasti pri delu na višini. Ker dviga tudi težja bremena (armature, ogrevalne naprave), ne sme imeti okvare hrbtenice ali kake druge telesne okvare.
Interesi

Biti mora samoiniciativen, taktičen, zlasti pri delu s strankami zna oceniti, kaj stranka pričakuje in želi. Prizadevati si mora, da svoje delo strokovno opravlja, da so njegove storitve kakovostne in zanesljive.
Razmere za delo

Inštalater, ki montira naprave v nedokončanih objektih ali zunaj, dela v različnih vremenskih razmerah. V nedograjenih objektih in pri komunalnih storitvah lahko naleti na neprijetne vonje, umazanijo in odpadke. V zaprtih prostorih pogosto dela v navzočnosti plinov in drugih neprijetnih vonjev. Delo opravlja stoje in pogosto menja položaj telesa, se pripogiba, obrača, se vzpenja in čepi. Pri montaži mora včasih delati tudi v utesnjenih prostorih, kjer se težko premika in ni prave svetlobe. Ker dela s plinskimi napravami, mora izbrati primeren vir dodatne osvetlitve, da ne povzroči eksplozije. Občasno opravlja delo na dvignjenih mestih, v kanalih ali v kleteh. Pogosto potiska, dviguje in vleče težja ali lažja bremena. Dela samostojno ali v skupini. Vzdrževalec v podjetju večinoma opravlja delo v izmenah.
Nevarnosti

Zaradi pogostega menjavanja telesnega položaja in prenašanja bremen lahko dobi okvare hrbtenice. Ker dela zunaj, na prepihu in v vlagi, je izpostavljen prehladnim obolenjem. Možne so zastrupitve s plini, opekline udarnine pri delu z ostrim orodjem, pri prenašanju in potiskanju težjih bremen. Grozijo mu tudi poškodbe, predvsem opekline, zaradi eksplozij, posod pod pritiskom ali pri varjenju. Da se izogne nesrečam in poškodbam, je pomembno, da delo opravlja strokovno usposobljena oseba, zlasti varjenje, in da upošteva varnostna navodila in uporablja predpisana zaščitna sredstva. Zaščitna sredstva, ki jih mora pri svojem delu uporabljati, so: delovna obleka, čevlji ali škornji, dežni plašč, telovnik, rokavice, zaščitna očala, plinska maska, dihalni aparat, indikatorji plinov, pri delu na višini pa tudi varnostni pas.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic se zahteva srednja poklicna izobrazba strojne smeri- inštalater strojnih inštalacij.
Druge informacije

Dodatne informacije posredujejo srednje šole, kjer izvajajo programe strojne usmeritve, in Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube