Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Krovec

Kratek opis

Krovčeva osnovna dejavnost je, da s strešno kritino pokriva strehe različnih objektov.
Kaj delavec običajno dela

Njegovo delo se razlikuje glede na to, ali prekriva streho na objektu, ki je še v fazi gradnje, ali pa gre za sanacijo že obstoječe strehe oziroma kritine. V primeru, da se streha gradi na novo, krovec na obstoječo strešno konstrukcijo pritrdi kritino, ki je lahko različnih oblik in iz različnih materialov, kot je opeka, pločevina ali valovitke. Kadar sanira že obstoječo streho, je njegova naloga, da preveri stanje kakovosti obstoječe kritine in izbere temu primeren način sanacije. Najprej odstrani obstoječo kritino, po potrebi zamenja dotrajane dele strešne konstrukcije in streho pokrije z novo kritino. V primeru sanacije se loteva le manjših popravil oziroma preureditev obstoječe strešne konstrukcije, za bolj obsežna dela pa pokliče druge službe, za leseno strešno konstrukcijo npr. tesarja. V današnjem času se krovska, tesarska in stavbno kleparska dela vedno bolj prepletajo, saj krovska podjetja združujejo vse te poklice in nudijo celotno paleto strešnih oziroma krovskih del.
Delovna področja

Krovec najpogosteje dela v podjetju, ki se ukvarja s krovskimi in tesarskimi deli, lahko pa nastopa tudi v vlogi učitelja v šoli za krovce in kot demonstrator krovskih veščin za že izšolane krovce. Demonstratorje zaposlujejo predvsem podjetja, ki proizvajajo kritine in želijo prek njih strokovno usposobiti druge krovce, da uporabljajo njihovo kritino.
Delovni pripomočki

Orodje, ki ga krovec uporablja pri pokrivanju strehe, je naslednje: električna transportna lestev za dviganje in spuščanje strešne kritine in večjega orodja, navadna lestev, krožna žaga za razrez različnih vrst strešnikov, žaga za les, vrtalni stroj, kladivo, klešče, vijaki ter žeblji različnih oblik in velikosti. Sestavni del opreme je varnostni plezalni pas s pripadajočo vrvjo, varnostna čelada in drugi pripomočki, s katerimi se varuje pred padcem s strehe in drugimi poškodbami.
Izdelek in storitev

Med storitve, ki jih opravlja krovec, sodi ocena stanja oziroma kakovosti obstoječe kritine na objektu in sanacija strešne kritine v primeru njenega neustreznega stanja oziroma nevarnosti, da začne puščati. Končni izdelek krovca je s strešno kritino pokrita strešna konstrukcija zgradbe.
Znanja in spretnosti

Krovec mora dobro obvladati področje pokrivanja streh z različnimi kritinami. To pomeni, da ve katere so prednosti in slabosti določene kritine, kakšen je način njenega prekrivanja in kako se kritino vzdržuje. Z dokončanim triletnim programom šolanja se krovec usposobi za samostojno delo. Razume oziroma zna brati tehnične risbe in se pri delu po njih ravna. Obvlada osnove tesarstva in tehnologijo stavbnega kleparstva. Tako je sposoben tudi sam pripraviti ustrezno podlago za različne vrste kritin in določiti vrsto, obliko in velikost kleparskih izdelkov, ki jih potrebuje pri prekrivanju strehe. Seznanjen je s pravilno uporabo orodij, ki jih uporablja, in s pravilnimi postopki skladiščenja ter transporta strešne kritine. Dobro pozna tudi vremenske razmere, v katerih lahko varno opravlja svoje delo.
Psihofizične sposobnosti

Krovec je fizično močan, vzdržljiv in ročno spreten, saj kritino po strešni konstrukciji najpogosteje razporeja ročno. Ne sme imeti vrtoglavice in je pri delu zelo prilagodljiv. Lahko opravlja tudi druga dela, ki so sorodna krovstvu - npr. tesarska in kleparska dela. Odlikuje ga dobro ravnotežje, vid, prostorska predstavljivost in sposobnost abstraktnega razmišljanja.
Interesi

Ker krovec večinoma dela v skupini, mora biti komunikativen in se zaveda lastne vloge pri varnosti svojih sodelavcev. Pri delu se vede odgovorno in zavrača delovne postopke, ki niso v skladu s predpisi in ki bi lahko ogrozili njegovo varnost in varnost drugih, ki sodelujejo pri delu.
Razmere za delo

Prekrivanje strehe je opravilo, ki se skoraj vedno dogaja v odprtem prostoru in na višini. Pogosto poteka pri sončnem vremenu in zvišani temperaturi, zlasti poleti in zgodaj jeseni, saj je takrat najbolj ugoden čas za sanacijo in gradnjo novih streh.
Nevarnosti

Glavna nevarnost, ki je pri delu krovca vseskozi prisotna, je padec s strehe oziroma objekta, ki ga pokriva. Nevarnost pred padcem s strehe zmanjša z uporabo varnostnega pasu in uporabo lovilnih krovskih odrov, ki so pritrjeni na objekt. Uporablja tudi obutev, ki mu nudi dobro oporo in preprečuje zdrs s strehe. Pri kleparskih delih so pogoste manjše ureznine in udarci po rokah oziroma prstih, zato pogosto nosi zaščitne rokavice in pri rezanju kritine z električno krožno žago tudi zaščitna očala. Krovec je izpostavljen neugodnim vremenskim razmeram zato različne vrste revmatičnih obolenj pri krovcih, ki so dolga leta opravljali ta poklic, niso redkost. Pred negativnimi vplivi sonca se v poletnem času varuje s pokrivali, sončnimi očali in večjo količino zaužite tekočine.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Z dokončanim triletnim programom šolanja se krovec usposobi za samostojno delo, za strokovno odločanje na svojem delovnem področju in za osvajanje novega znanja. možno je šolanje v sistemu vajeništva na Šolskem centru Ptuj.
Druge informacije

Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube