Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Krivilec armature

Kratek opis

Krivilec armature ali železokrivec po armaturnem načrtu izbere, pripravi, odreže in oblikuje jeklene palice ali mreže. Nato jih razvrsti, označi in pripravi za transport na gradbišče.
Kaj delavec običajno dela

Krivilec armature ali železokrivec pripravljene jeklene palice ali mreže sistematično zloži na deponijo armatur. Po načrtu posamezne palice skupaj s pomožno armaturo poveže v čvrsto celoto. Pripravljeno armaturo namesti na mesta po načrtu. Armaturo ploskovnih konstrukcij, sten in stropov, položi in poveže na mestu vgradnje. Natančno jo vloži v pripravljene opaže in pri tem pazi, da jih ne poškoduje. Pazi na natančnost postavitve, saj mora zagotoviti ustrezno debelino zaščitnega sloja betona ob armaturi. Pred betoniranjem armaturo natančno pregleda in jo očisti rje.
Delovna področja

Železokrivec se zaposli v železokrivnici, kjer pripravlja armaturno jeklo po načrtu. Lahko se zaposli na gradbišču, kjer skrbi za pravočasno in kvalitetno pripravo armature pred betoniranjem. Lahko se zaposli tudi v podjetjih za izdelavo betonskih elementov.
Delovni pripomočki

Krivilec armature skrbi za pravilno izbiro materiala, nastavitev in delovanje strojev za krivljenje armature in spremlja kvaliteto izdelkov. Postopek rezanja in krivljenja armature je avtomatiziran zato je ročnega dela zelo malo. Kljub temu zna tudi ročno pripraviti armaturo po načrtu. Informacija za železokrivca je načrt celotne zgradbe, načrt armature in načrt detajlov. Po načrtu izdela ustrezno armaturo, jo označi in uporabi na gradbišču. Pri vezavi armature uporablja ročna orodja za vezanje ali varilne aparate, če tako določa načrt.
Izdelek in storitev

Njegov izdelek je pravilno oblikovana, sestavljena in nameščena armatura v bodočih armirano-betonskih konstrukcijah.
Znanja in spretnosti

Železokrivska dela lahko opravlja, kdor je zaključil triletno poklicno šolo po programu železokrivec ali delavec s sorodnim poklicem in dodatnimi znanji s področja armaturnih del. Znati mora prebrati armaturni načrt in načrte detajlov konstrukcij. Pozna vrste jekel, ki jih uporablja in njihove lastnosti. Poznati mora pravila krivljenje armaturnega jekla, pri tem pa spremlja spremembe v stroki in se jim sproti prilagaja. Obvlada ročno in strojno krivljenje armature. Armaturo zna zvezati z žico ali z varjenjem. Samostojno se mora orientirati na gradbišču in vgraditi pripravljeno armaturo na prava mesta.
Psihofizične sposobnosti

Železokrivec opravi večino dela na terenu- na gradbišču v vseh letnih časih, zato mora biti zdrav in v dobri telesni kondiciji. Sposoben mora biti za delo na višini. Biti mora ročno spreten in imeti razvito prostorsko predstavo.
Interesi

Krivilec armature si pri delu ne sme privoščiti napak, ker lahko vplivajo na varnost celotne konstrukcije. Pri delu je natančen in odgovoren. Prilagaja se spremembam na gradbišču, zato mora imeti čut za skupinsko delo.
Razmere za delo

Dela v zaprtih prostorih pri pripravi armature ali na prostem pri montaži armature. Delo poteka v globini ali na višini v vseh letnih časih in vseh vremenskih razmerah.
Nevarnosti

Nevarnosti pri delu so ureznine z ostrim orodjem, kožne bolezni in bolezni dihal, nevarnost padca in nevarnosti pri delu s stroji. V železokrivnicah je posebej nevarno delo pri vlečenju in ravnanju armature, zato mora dosledno upoštevati predpise o varstvu pri delu in uporabljati zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, delovni čevlji, kapa, čelada, zaščitna očala, zaščitne rokavice in maska za dihanje.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Železokrivska dela lahko opravlja, kdor je zaključil srednjo poklicno šolo po programu krivilec armatur/ železokrivec ali delavec s sorodnim poklicem in dodatnimi znanji s področja armaturnih del.
Druge informacije

Srednje gradbene šole v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju in Novem mestu

Obrtna zbornica Slovenije in območne enote zbornice

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube