Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Gozdarski gojitelj

Kratek opis

Gozdarski gojitelj opravlja negovalna dela v mlajših razvojnih fazah gozda, od klic gozdnega drevja do dreves premera 30 cm.
Kaj delavec običajno dela

Sadi sadike gozdnega drevja, odstranjuje plevele, vzpenjavke in grmovne vrste okrog sadik. Zaščiti drevje pred objedanjem z različnimi mrežami, tulci ali količki. Odstranjuje negativne in preštevilne osebke mladega gozdnega drevja. Občasno odstranjuje manjše drevje in grme na brežinah gozdnih cest.
Delovna področja

Gozdarski gojitelj dela v gozdu, kjer so različne delovne razmere. Neguje in vzdržuje drevje različnih vrst in dimenzij, od najmanjših, še ne pol metra visokih dreves, do dreves, katerih premer ne presega 30 cm, to je premer debeline debla na višini 1,3 metra. Drevje raste na različno nagnjenem terenu, na različno kamnitih in skalovitih zemljiščih in na različnih nadmorskih višinah. Posebne razmere so na področjih, ki so bila prizadeta zaradi vremenskih ujm ali požarov. Ta področja so praviloma obsežnejša, na strmih pobočjih in bolj skalovita. Gojitelj dela tudi v urbanem okolju na področju zasaditev in vzdrževanja živih mej in parkov ter čiščenja brežin cest in železnic.
Delovni pripomočki

Gojitelj uporablja več vrst orodij, ki se glede na dimenzijo dreves in namen dela razlikujejo. Pri sajenju uporablja kramp, rovnico ali sadilni drog. Za redčenje in odstranjevanje manjših dreves in grmov uporablja enoročne ali dvoročne drevesne škarje, gojitveno žagico, gojitveno sekiro in enoročni ali dvoročni vejnik. Za odstranjevanje plevelov, praproti, robid, vzpenjavk in ovijalk uporablja srp, srpač in kosir. Pri redčenju debelejših dreves in grmov uporablja gojitveno motorno žago, motorno čistilko, višinski obžagovalnik in komplet orodja za vzdrževanje.
Izdelek in storitev

Gozdar gojitelj izvaja nego in zaščito mladja, gošče, letvenjaka in drogovnjaka. Sadi gozdno drevje in v urbanem okolju različna parkovna drevesa in grmovnice. Po potrebi ureja gozdne ceste in vzdržuje ali popravlja orodje.
Znanja in spretnosti

Gozdarski gojitelj prepozna drevesne in grmovne vrste, kar zahteva dober vid, sposobnost opazovanja in skrben pristop k delu. Pozna gojitvene lastnosti določene vrste drevja in grmovnic. Ker s svojim delom posega v življenjski prostor gozdnih živali, mora poznati tudi gozdne živali in njihove navade. Za nemoteno delo je obvezno poznavanje delovanja orodij in natančnost pri vzdrževanju le teh. Delo na terenu zahteva dobre motorične in psihomotorične sposobnosti. Ker dela v paru ali skupini, je zaželena komunikativnost in sposobnost dela v timu. Dela na različnih lokacijah, zato potrebuje vozniški izpit in znanje orientacije v gozdu z osnovami kartografije. Zaradi dela z orodji, ki imajo različna rezila, je obvezno znanje prve pomoči.
Psihofizične sposobnosti

Gozdar gojitelj mora imeti dobro zdravje, predvsem dober vid in sluh. Sposoben je dalj časa preživeti v naravi tudi brez sodelavca.
Interesi

Z vidika ergonomskih spoznanj velja delo gozdarskega gojitelja za težaško delo. Zato mora skrbeti za dobro psihofizično zmogljivost in ima rad delo v naravi in na prostem.
Razmere za delo

Delovne okoliščine gozdarskega gojitelja se razlikujejo glede na vremenske razmere, mikroklimo in relief. Motorna orodja povzročajo hrup, vibracije in izpostavljenost izpušnim plinom.
Nevarnosti

Zaradi reliefnih razmer lahko pride do zvinov, izpahov ali zlomov okončin. Pri delu z motornim orodjem prihaja do povečane obrabe hrbtenice, zaradi vibracij včasih pride do obolenja rok, zaradi hrupa pa do okvare sluha. Pri delu in vzdrževanju orodij obstaja možnost ureza. Ker delo poteka v gozdu, lahko pride tudi do pikov insektov. Zaradi naštetega je obvezna uporaba osebne varovalne opreme.
Možnosti zaposlovanja

Gozdarski gojitelj je zaposlen v gozdarskem podjetju, lahko dela tudi kot vzdrževalec zelenih površin in parkov.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževanje poteka na Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni v okviru rednega šolanja ali s pridobitvijo nacionalne poklicne kvalifikacije ( NPK).
Druge informacije

Srednja gozdarska in lesarska šola v Postojni, Tržaška 36, 6320 Postojna

SPOT, Slovenska poslovna točka, Gozdarski gojitelj

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube