Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Gozdar sekač

Kratek opis

Gozdar sekač podira drevje, ga oklesti, razreže na sortimente, jih po potrebi olupi in izvede gozdni red, t.j. olupi panje in zloži veje v kupe.
Kaj delavec običajno dela

Gozdar sekač podira drevje, ga oklesti in razreže na sortimente. Izvaja tudi varstveno-sanacijska dela, kot je posek in odstranitev napadenih dreves. Po potrebi izdelane lesne sortimente s cepinom spravlja na ustrezno mesto in jih pripravi za mehanizirano spravilo. Gozdar sekač dela tudi v urbanem okolju, kjer so posebne razmere zaradi bližine infrastrukture in stanovanjskih objektov. Zaradi podrtega drevja na cestah, železnicah ali na protipožarnih presekah ter pri urejanju strug hudournikov, rek in potokov izvaja intervencije in sanacije na prizadetih področjih.
Delovna področja

Gozdar sekač dela v gozdu, kjer so različne delovne razmere. Drevje je različnih drevesnih vrst in dimenzij. Pogosto je poškodovano, raste vstran ali je zraščeno s sosednjim drevesom. Različne so tudi terenske razmere, kjer prevladujejo strma kamnita in skalovita pobočja. Gozdar sekač izvaja sanacijo področij, ki jih je prizadel snegolom, vetrolom ali druge ujme, zaradi katerih je poškodovan del gozda.
Delovni pripomočki

Gozdar sekač uporablja motorno žago, ki se glede na dimenzije drevja razlikuje po teži in moči. Poleg motorne žage uporablja komplet orodja za vzdrževanje motorne žage, kline, sekiro, obračalko, gozdarski meter, premerko in cepin. Ob sanacijsko-varstvenih sečnjah uporablja še žični nateg, lopato, lupilnik in hidravlični klin.
Izdelek in storitev

Gozdar sekač drevo glede na vrsto in namen sečnje podre, ga oklesti in razreže skladno z zahtevami v delovnem nalogu. Veje razdeli, zloži ali razreže, panje po potrebi olupi. Če je zaradi varstvenih ukrepov predpisano, sečne ostanke požge, pri čemer pazi, da ne povzroči škode ali požara. V kolikor je predvideno ročno predspravilo, oblikuje tovor v vrvne linije ali opravi ročno predspravilo s pomočjo cepina. Gozdar sekač opravi tudi vzdrževalna dela in manjša popravila na motorni žagi.
Znanja in spretnosti

Gozdar sekač prepozna drevesne in grmovne vrste ne glede na letni čas, kar zahteva dober vid, sposobnost opazovanja in skrben pristop k delu. Poleg tega pozna gojitvene lastnosti in možnosti gospodarne izrabe določene drevesne vrste, kjer prepozna tudi morebitne napake lesa. Ker s svojim delom posega v življenjski prostor gozdnih živali, mora poznati gozdne živali in njihove navade. Za nemoteno delo je obvezno poznavanje delovanja orodij, kar zahteva natančnost pri vzdrževanju le teh. Delo na terenu zahteva dobre motorične in psihomotorične sposobnosti. Ker dela na različnih lokacijah, mora imeti vozniški izpit in dobro orientacijo v gozdu. Zaradi dela z orodji, ki imajo različna rezila, in nevarnosti padajočih predmetov je obvezno znanje nudenja prve pomoči. Delo zahteva velik fizični napor.
Psihofizične sposobnosti

Gozdar sekač mora imeti dobro psihofizično zmogljivost za delo v naravi, kjer so zaradi nepredvidenih okoliščin povečane možnosti za poškodbe in nesreče.
Interesi

Predvsem so pomembne sposobnosti predvidevanja in prepoznavanja nevarnih situacij in izogibanje nevarnostim. Ker se delo opravlja v parih ali skupinah, sta zaželeni lastnosti komunikativnost in sposobnost dela v timu, predvsem kadar se istočasno odvijata sečnja in spravilo lesa.
Razmere za delo

Delo opravlja v gozdu, kjer se razmere razlikujejo glede na vremenske razmere, mikroklimo in relief. Motorna žaga povzroča hrup, vibracije in izpostavljenost izpušnim plinom. Zaradi razmer za delo je obvezna uporaba osebne varovalne opreme.
Nevarnosti

Z vidika ergonomskih spoznanj velja delo gozdarskega sekača za težaško delo. Zaradi reliefnih razmer lahko pride do zvinov, izpahov ali zlomov okončin. Pri delu z motorno žago prihaja do povečane obrabe hrbtenice, zaradi vibracij lahko pride do obolenja rok, zaradi hrupa pa do okvare sluha. Nevarnost predstavljajo tudi padajoče veje in drugi deli drevesa. Pri delu in vzdrževanju orodja obstaja možnost ureza. Ker delo poteka v gozdu, lahko pride do pikov insektov. Zaradi naštetega je obvezna uporaba osebne varovalne opreme.
Možnosti zaposlovanja

Gozdar sekač dela pretežno v gozdu pa tudi v urbanem okolju, kjer so posebne razmere zaradi bližine infrastrukture in stanovanjskih objektov. Ponekod izvaja interventna dela zaradi podrtega drevja na cestah, na tirih ali na protipožarnih posekah ter pri urejanju strug hudournikov, rek in potokov.

Zaradi žleda, ki je pozimi 2014 povzročil razdejanje in obsežno uničenje dreves v slovenskih gozdovih, je Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z gozdarskimi ustanovami pomagal dodatno usposobiti veš sto gozdarjev sekačev, ki bodo še nekaj let sanirali povzročeno škodo.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna izvaja poklicno izobraževanje za profil gozdar sekač.
Druge informacije

Srednja gozdarska in lesarka šola Postojna, Tržaška 36, 6230 Postojna

SPOT, Slovenska poslovna točka, Gozdarski sekač

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube