Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Prometni policist

Kratek opis

Prometni policist nadzira in ureja promet na javnih in nekategoriziranih cestah ter skrbi za upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Delo prometnega policista je zagotavljanje prometne varnosti.
Kaj delavec običajno dela

Policisti v enotah policije delajo na področju splošnih policijskih zadev, mejnih zadev in na področju prometne varnosti. Prometni policist se pri svojem delu večinoma srečuje s kršitvami cestnoprometnih predpisov ter z ogledi prometnih nesreč. Prometni policist lahko občasno nudi pomoč kolegom policistom pri intervenciji splošnega značaja, kot so družinski prepiri, konflikti, ropi in tatvine. Primarna naloga prometnega policista je ugotavljanje prekrškov, kot so neuporaba varnostnega pasu, izsiljevanje prednosti ali vožnja skozi rdečo luč. Policist ugotavlja tudi prekrške, povezane s preveliko hitrostjo. Takšne meritve opravlja z laserjem, ko se postavi na kontrolno točko in ugotavlja hitrost na določenem odseku ceste, ali pa v vozilu, imenovanem provida.

Delo prometnega policista je tudi kontrola prometa. Pri tem sme ustaviti katerokoli vozilo in zahtevati na vpogled vozniško in prometno dovoljenje, četudi voznik ni storil cestno-prometnega prekrška. Voznik je dolžan ustaviti vozilo in policistu pokazati zahtevane dokumente. Policist lahko preveri tudi opremo, naprave in tovor v vozilu. Ob kontroli prometa lahko prometni policist poskrbi tudi za osveščanje mladih voznikov. Ti so najpogostejši udeleženci prometnih nesreč, in to v vlogi povzročitelja. Skrbi tudi za izboljševanje prometne varnosti najbolj ogroženih udeležencev v prometu: pešcev, kolesarjev, voznikov koles z motorjem in motornih koles.

Kadar dela na kraju prometne nesreče, je naloga policista, da prizorišče nesreče primerno označi, zaščiti in poskrbi za varnost ter zaščito drugih udeležencev v prometu. Delo prometnega policista pri prometni nesreči je tudi izpraševanje udeležencev in morebitnih očividcev o tem, kaj se je zgodilo. Na osnovi pridobljenih podatkov, meritev na prizorišču in ogledu udeleženih vozil v nesreči, nariše skico, pripravi zapisnik ter nazadnje zapiše poročilo o prometni nezgodi. Policist v tipičnem delovnem dnevu piše veliko poročil, dopisov in zapisnikov. Takšnega pisarniškega dela je v dnevno tudi do 40%.
Delovna področja

Prometni policist dela na področju cestno-prometnih prekrškov in predpisov, lahko pa sodeluje tudi pri preprečevanju in raziskovanju drugih oblik kaznivih dejanj. Prometni policist spremlja dogajanje v prometu na motorju, peš ali v avtomobilu.
Delovni pripomočki

Prometni policist pri svojem delu uporablja naslednje pripomočke: alkotest, fotoaparat, meter, sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev- stinger (trak z bodicami, ki ga vrže pred avto, da se ta ustavi), strelno orožje, prisilna sredstva za vklepanje in vezanje, plinski razpršilec, palico in strelno orožje. Pri delu uporablja tudi nekatere dokumente, kot so plačilni nalogi, zapisniki o preizkusu alkoholiziranosti, zapisniki o prometnih nesrečah ter blok, v katerega si zapiše opozorila. Prometni policist mora spoštovati predpisani etični kodeks, poleg tega se mora ravnati po zakonu o policiji in drugih podzakonskih aktih. Zakon daje policistom različna pooblastila, s katerimi posegajo v človekovo integriteto. Vendar jih policisti ne morejo in ne smejo uporabiti brez utemeljenega razloga, pač pa so jih dolžni uporabiti ob vsakem času za preprečitev nezakonitega dejanja.

Prometni policist je pri opravljanju nalog dolžan ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter mora spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Policist lahko omeji človekove pravice in temeljne svoboščine le v primerih, določenih z ustavo in zakoni. Tudi prometni policist je dolžan ob vsakem času preprečevati nezakonita dejanja ter ukrepati in uporabiti z zakonom določena pooblastila, če je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, osebna varnost ali premoženje ljudi. Prometni policist ima pravico in dolžnost imeti in nositi orožje ter strelivo v skladu s predpisom, ki ga izda minister. Obvezen delovni pripomoček prometnega policista je tudi uniforma. Kadar svoje delo opravlja na terenu, največkrat uporablja avtomobil ali motor.
Izdelek in storitev

Prometni policist nadzira in ureja promet na javnih in nekategoriziranih cestah ter skrbi za upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Delo prometnega policista je represivno in preventivno zagotavljanje prometne varnosti.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica je poleg zakona o policiji potrebno poznati tudi zakone v prometu ter prometne predpise. Prometni policist mora imeti vozniški izpit B kategorije, zaželeno je, da tudi A kategorije za vožnjo motorja. Opraviti mora tudi licenco za laser in za provido. Pridobiti mora licenco in izpit za vsako novo opremo, ki jo začne uporabljati za izboljšanje prometne varnosti ali pa spremljanje prometa. Zaželeno je znanje samoobrambe.
Psihofizične sposobnosti

Prometni policist mora biti kondicijsko dobro pripravljen. Potrebna je psihična trdnost, saj so na prizorišču prometnih nesreč pogosto precej krvave razmere.
Interesi

Policista, ki deluje v prometu, zanima promet in cestno-prometni predpisi. Zaželena značajska lastnost je, da je prilagodljiv, predvsem zato, ker se mora hitro odzvati v primeru prometne nesreče. Ker se na kraju nesreče z materialno škodo ali prometnega prekrška udeleženci pogosto prepirajo, je potrebna tudi mirnost, zbranost in razsodnost. Razsodnost je potrebna tudi zato, da lahko policist na podlagi različnih informacij rekonstruira dogajanje ob prometni nesreči in ugotovi krivca. Pri pisanju zapisnikov in poročil je potrebna natančnost. Prometni policist je spreten opazovalec dogajanja okoli sebe in na cesti.
Razmere za delo

Delavnik prometnega policista je 12 urni, razpored za delo izve mesec dni vnaprej. Razpored je lahko takšen, da delo poteka štiri dni skupaj po 12 ur, potem pa sta dva dneva prosta. Kot pooblaščena uradna oseba je prometni policist dolžan opravljati delo tudi ob posebnih delovnih razmerah, kot so nedelje, prazniki, nočno delo in dežurstva. Delo prometnega policista je bolj ali manj terensko.
Nevarnosti

Nevarnosti, ki prežijo na prometnega policista, so prometne nesreče in vzkipljivi vozniki, s katerimi lahko pride do konfliktov in tudi do fizičnih obračunov, kar je značilno za alkoholizirane voznike. Prometni policist največkrat dela v sodelovanju še z enim prometnim policistom, pri čemer eden od njiju vodi postopek, drugi pa ga varuje. Za svojo varnost poskrbi z uporabo znanj in veščin, ki jih pridobi med usposabljanjem za ta poklic in z dodatnim izobraževanjem.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic prometnega policista izobražuje Policijska akademija, znotraj katere deluje šola za policiste. Program izobraževanja traja 18 mesecev, za vpis pa je zahtevana najmanj srednješolska izobrazba, končana srednja strokovna šola ali gimnazija.
Druge informacije

Ministrstvo RS za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube