Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Blagajnik v trgovini

Kratek opis

Blagajnik dela v trgovini in od kupca sprejema denar, ki ustreza vrednosti kupljenih izdelkov.
Kaj delavec običajno dela

Blagajnik dela v trgovini in od kupca sprejema denar, ki ustreza vrednosti kupljenih izdelkov. Kupec v trgovini izbere izdelke, ki bi jih rad kupil, in se z izdelki pomakne k blagajniškemu pultu, kjer ga pričaka blagajnik. Le-ta nato z izdelka posebej odčita (najpogosteje z laserskim aparatom) njegovo ceno ali jo ročno vtipka v računalniški sistem blagajne. Ko je znan celoten znesek, izstavi račun, ki ga je kupec dolžan plačati. Plača ga lahko v gotovini ali pa preko bančne oziroma kreditne kartice. V slednjem primeru blagajnik bančno ali kreditno kartico kupca vstavi v POS terminal (priprava za negotovinsko poslovanje na daljavo), v katerega vnese skupni znesek, kupec pa nato vtipka osebno kodo plačilne kartice. Z omenjenima načinoma plačila kupec izvede nakup izbranih izdelkov in blagajnik lahko sprejme naslednjega kupca.

Blagajnik je ključna oseba, ki je v trgovini povezana z zaključnim postopkom nakupa, poleg tega pa skrbi še za čistočo in red na blagajniškem pultu. Vnaša nove cene izdelkov v računalniški sistem blagajne in pomaga kupcu pri zlaganju izdelkov v nakupovalne vrečke. Na delovnem mestu sodeluje s prodajalci in poslovodjo ter pomaga pri reševanju morebitnih nesporazumov glede cen in kakovosti izdelkov. Po koncu delovnega časa zaključi s poslovanjem in iz blagajne odstrani kaseto z denarjem. V spremstvu varnostnika jo odnese v posebne prostore trgovine, kjer druga odgovorna oseba prešteje dnevni izkupiček in ugotovi morebitne napake.
Delovna področja

Blagajniki delajo najpogosteje v različno velikih trgovinah, od manjših zasebnih trgovin do hipermarketov, in so potrebni povsod, kjer se trguje z izdelki, ki se jih plačuje z denarnimi sredstvi - gotovinsko ali negotovinsko.
Delovni pripomočki

Blagajnik uporablja blagajno in računalniški sistem za njeno upravljanje, pripravo za poslovanje s kreditnimi oziroma bančnimi karticami (POS terminal), laserski zapisovalec cen in dvojne klešče za odstranjevanje mehanskih zaščit izdelkov pred krajo. Če ima blagajniški pult tekoči trak, ki pomika izdelke proti blagajni in ni samodejno voden, ga upravlja blagajnik. K delovnim pripomočkom spada tudi značka z imenom in priimkom, ki jo nosi na dobro vidnem mestu.
Izdelek in storitev

Blagajnik je oseba, ki v trgovini izvede kupoprodajni proces med kupcem in trgovino. Njegova storitev je, da na podlagi vnaprej znane cene izdelka od kupca sprejme plačilo za ta izdelek.
Znanja in spretnosti

Blagajnik dobro pozna računalniški sistem, ki ga uporablja pri upravljanju blagajne in sistema za poslovanje s kreditnimi karticami. Pri vnosu cen in drugih ukazov na tipkovnici blagajne je hiter in spreten. Zaveda se odgovornosti svojega dela. Obvlada gotovinsko in negotovinsko poslovanje in preko računalniškega sistema vodi evidenco lastne prisotnosti na delovnem mestu. Upošteva varnostne predpise za delo z blagajno in z varnostno kaseto z denarjem. Za izbor in uporabo različnih postopkov sprejemanja denarja se odloča na podlagi predpisov in pravil denarnega poslovanja. Seznanjen je s predpisi o varstvu pri delu in poklicnim kodeksom, ki predpisuje postopke obnašanja do strank oziroma kupcev.
Psihofizične sposobnosti

Blagajnik ima poleg strokovnih znanj s področja denarnega in poslovodnega delovanja trgovine dobro razvite socialne spretnosti in čut za vzpostavljanje stikov z neznanimi ljudmi. Imeti mora dobro razvit vid in sluh, ki mu na delovnem mestu omogočata nadzor nad dogajanjem v trgovini.
Interesi

Blagajnik je pri poslovanju s kupci natančen, zbran, miren in hiter, ob morebitnih stresnih situacijah ravna odgovorno in preudarno. S kupci vzpostavlja korekten, diskreten in prijazen odnos.
Razmere za delo

Delo poteka večinoma v zaprtem prostoru z umetno lučjo, suhim zrakom in umetno ventilacijo. Izpostavljen je različnim sevanjem. Elektronska blagajna, magnetni in laserski zapisovalec cen ter različni senzorji, ki so vgrajeni v blagajniški pult, so izvori teh sevanj. Blagajnik dela večinoma sam, v sedečem položaju in največkrat v dveh izmenah - dopoldanski in popoldanski. Ritem dela narekuje število kupcev pred blagajniškim pultom. Pogosto je psihično bolj obremenjen kot fizično.
Nevarnosti

Blagajnik uporablja uniformo, ki nima posebne zaščitne funkcije, ortopedsko obutev in sedi na anatomsko oblikovanih stolih. Možnim nesrečam se izogiba tako, da je seznanjen z delovanjem in uporabo naprav, ki jih uporablja na delovnem mestu (elektronska blagajna, tekoči trak, magnetni in laserski zapisovalec cen).
Možnosti zaposlovanja

Možnost zaposlitve nudijo posamezna trgovska podjetja in druge ustanove, ki se ukvarjajo z neposredno prodajo izdelkov ali storitev.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica blagajnika ni določene izobrazbe, zaželena je dokončana srednja trgovska šola, smer trgovec.
Druge informacije

Podrobnejše informacije o šolah so na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube