Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Prodajalec živil

Kratek opis

Naloga prodajalca živil v trgovini je, da ugotovi, kakšne so kupčeve želje in mu nato s svojim znanjem in spretnostjo te želje izpolni. Kupca informira o ponudbi živil in mu zna svetovati.
Kaj delavec običajno dela

Prodajalec živil v trgovini ali v trgovskem centru zagotovi, da je prodaja živil in pijač v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. Pri prodaji živil zbira želje in potrebe kupcev in o tem seznanja trgovskega poslovodjo. Ko prevzame prispela živila, jih razloži, po potrebi prepakira, tehta, pripravi za prodajo in jih označi s ceno. Živila mora tudi ustrezno zaviti. Ob prevzemu živil najprej preveri njihovo kakovost in količino. Nato poskrbi za razporeditev živil na prodajne police. Prodajalec obračuna prodano blago, skrbi za blagajno, vodi evidenco naročenega, pripeljanega in prodanega blaga. Ko je v trgovini inventura, prodajalec pripravi blago za popis, popiše zaloge in izračuna njihovo vrednost. Vendar delo prodajalca živil v vseh trgovinah ni enako. Lahko opravlja le nekatera dela, z nekaterimi pa se nikoli ne sreča. Ne smemo pozabiti, da je prodajalčeva naloga tudi preprečevanje tatvin.
Delovna področja

Prodajalec živil se zaposli na različnih področjih. Prodaja lahko v manjšem kiosku, na tržnici, v klasični ali specializirani prodajalni, v samopostrežni prodajalni, v diskontu, veleblagovnici in v nakupovalnem centru. Prodaja sveža, zmrznjena ali ekološko pridelana živila. Prodaja lahko tudi preko spleta in na terenu.
Delovni pripomočki

Prodajalec živil uporablja različne pripomočke, s katerimi si olajša delo. To so hladilne naprave, stroji za rezanje, računalnik, naprave za merjenje, pakiranje in embaliranje, stojala, lestve in različna transportna sredstva. Pri prodaji uporablja ovojni papir, vrečke, vrvice in lepilne trakove.
Izdelek in storitev

Naloga prodajalca živil v trgovini je, da ugotovi, kakšne so kupčeve želje in mu nato s svojim znanjem in spretnostjo te želje izpolni. Kupca informira o ponudbi živil in mu zna svetovati.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica prodajalec živil se zahteva strokovna kvalifikacija trgovca. Za dela prodajalca je predpisana minimalna izobrazba, ki jo določa Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovsko dejavnost po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil UL RS 28/93; 57/93. Prodajalec že med šolanjem pridobi praktična znanja od odpiranja in zapiranja prodajalne, urejanja prostora, strežbe kupcem do zavijanja blaga in obračuna izkupička. Teoretična znanja zajemajo trgovinsko računstvo, blagoznanstvo, aranžiranje, psihologijo prodaje, ekologijo, poslovno informatiko, higieno prehrane in živil ter osebno higieno, tuji jezik in druge splošno izobraževalne predmete.
Psihofizične sposobnosti

Prodajalec živil mora dobro razlikovati barve, imeti jasen govor in se z lahkoto izraža. Biti mora iznajdljiv in se pri delu s kupci hitro znajde v različnih okoliščinah. Pomembno je, da hitro prepozna živila, ki jih išče, da je njegovo gibanje lahkotno in gibčno, spretne roke pa mu pomagajo pri postrežbi.
Interesi

Prodajalec mora biti takten pri delu z ljudmi, je komunikativen, hitro in natančno računa in ima smisel za estetiko. Prodajalec živil je samoiniciativen in se zaradi čim boljše kakovosti svojega dela tudi izpopolnjuje. Skrbi za urejenost prostora, kjer prodaja, in za lastno higieno. Pomembna lastnost prodajalca je poštenost.
Razmere za delo

Prodajalec dela v zaprtem prostoru, kjer je predvsem v poletnem času lahko neprijeten prepih. V večini prodajalen z živili so že nameščene klimatske naprave, ki omogočajo boljše razmere za delo v prodajalni, živila pa ostanejo dalj časa sveža. Ob prevzemu živil dela tudi na prostem. Prodajalec na stojnici je izpostavljen različnim vremenskim razmerah, z mrazom se sooča tisti, ki dela v hladilnici. Dela pretežno stoje ali med hojo, pri strežbi se pogosto pripogiba. Občasno vleče in prinaša težja bremena. Prodajalec je največkrat v stiku s kupci, dela v skupini z drugimi prodajalci in le redko sam. Delo je lahko eno ali dvo-izmensko, mogoč je deljen delovni čas.
Nevarnosti

Poškodbe prodajalca živil so možne pri delu z ostrimi predmeti, kot so noži in rezalne naprave ter pri delu s težjimi bremeni. Da se jim prodajalec izogne, mora upoštevati navodila o varnem delu in uporabljati zaščitna sredstva, kot so rokavice in zaščitna oblačila.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica prodajalec živil ni zahtevane izobrazbe.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube