Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Turistični spremljevalec

Kratek opis

Storitev spremljevalca je spremljanje turistične skupine in opravljanje organizacijskih in tehničnih storitev za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve.
Kaj delavec običajno dela

Turistični spremljevalec skupino na začetku potovanja sprejme in uredi namestitev prtljage na avtobus ali vlak. Poskrbi tudi za oddajanje/sprejemanje prtljage na letališču ali na trajektih. Udeležence turističnih aranžmajev pri svojem delu najprej pozdravi v imenu turistične agencije in jim pove, kam gredo, koliko časa bo trajalo potovanje, na katere stvari morajo biti pozorni in v katerem hotelu bodo prenočevali. Oskrbi jih z vsemi tehničnimi in organizacijskimi podatki potovanja. Goste nato spremlja do namestitvenega objekta. Poskrbi za prenočišča, razdeli ključe od sob in poskrbi za menjavo sob, če je to potrebno, za prehrano (posebno za vegetarijansko) in uredi morebitne težave ali zaplete.

Udeležence potovanja spremlja na avtobusu, vlaku, ladji ali letalu. Njegovo delo je tudi skrb za nemoten prehod meje, kadar gre za spremstvo skupine v tujino. Spremljevalec na samem potovanju izletnikom, gostom in popotnikom daje kratke nasvete in napotke: kam, kje, kdaj, kako se bo potovalo, kje bo čakal avtobus, kje se pobira denar ipd. Lahko poskrbi tudi za spremljevalni program, za glasbene ali gledališke skupine, ki naj bi zabavali goste. Spremljevalec torej poskrbi za logistično izvedbo potovanja, ne za oglede znamenitosti in razlago, kar pa je v praksi težko izvedljivo. Delo spremljevalca je pravzaprav nekoliko okleščeno delo turističnega vodnika, vendar je tudi delo spremljevalca pomembno, saj lahko neprofesionalno spremljanje pokvari dobro zastavljen turistični aranžma. Meja med delom, ki ga opravljata turistični spremljevalec in turistični vodnik, je pogosto zelo tanka in težko določljiva. V določeni meri se delo spremljevalca prekriva z delom turističnega predstavnika.
Delovna področja

Delo spremljevalca se razlikuje glede na turistične skupine, ki jih spremlja. Turistični spremljevalec lahko dela z različnimi skupinami gostov:
  • Skupine tujih gostov: takšne skupine organizacijsko-tehnično spremlja, na samem potovanju pa sodeluje z lokalnimi vodniki. Največkrat jih pričaka na letališču in jih potem odpelje v namestitveni objekt. Vsako jutro jih v namestitvenem objektu počaka in jim pove načrt za tisti dan. Pri tem je posebna pozornost namenjena tujim gostom s posebnimi zahtevami in drugačno kulturo. Opozoriti jih je treba na prehrano, običaje, verske posebnosti, povedati, kaj se sme, česa ne.
  • Turistične skupine slovenskih gostov v tujini: naše goste, ki se odločijo za turistične aranžmaje, lahko spremljevalec spremlja na potovanja na druge celine ali na potovanja po Evropi, čeprav za daljša potovanja v večji meri angažirajo turistične vodnike. Pri tem spremljevalec sodeluje z lokalnimi vodniki, gostom prevaja in jih seznanja z lokalnimi običaji. Delo s slovenskimi gosti je pogosto zahtevnejše od dela s tujimi.
  • Sejemski gosti: sejemske goste je treba pripeljati do mesta, kjer sejem poteka. Spremljevalec na poti potnike oskrbi s potrebnimi tehničnimi in organizacijskimi napotki o sejmu, kdaj se odpre, kdaj zapre in kakšen je dostop do tja. Preda jim zemljevide in predstavitveno gradivo. Ker gre za poseben tip gostov, je treba včasih urediti tudi predčasen odhod domov, organizirati poslovne večerje in druge oblike druženja. Na samem sejmu spremljevalec gostov ne spremlja, vendar lahko predlaga uro odhoda ali možnost prevoza z agencijskim avtobusom do namestitvenega objekta.
  • Jezikovni tečajniki: za jezikovne tečaje se navadno odločajo mlajši, ki največkrat nimajo izkušenj s samostojnim daljšim bivanjem v tujini, tako da je spremljevalec tudi njihova opora in družabnik. Tečajniki pogosto živijo pri družinah, kjer jih spremljevalec vsak dan zbere in poskrbi, da pravočasno pridejo v jezikovno šolo. V popoldanskem času poskrbi za njihove dodatne dejavnosti oziroma jih spremlja do mesta, kjer bodo le-te potekale. Spremljevalec poskrbi, da se tečajniki vrnejo k družinam ob primerni uri, če ima kdo domotožje, se z njim pogovori ali pa pomaga pri morebitnih zdravstvenih težavah.
  • Transfer gostov: spremljanje na prevozu (transfer) navadno poteka v turističnih krajih, kjer se gostje turističnega aranžmaja tedensko menjajo. Spremljevalec lahko poskrbi za nemoten prihod udeležencev turističnega aranžmaja do Reke, kjer gredo na trajekt, ali pa jih pripelje do namestitvenega objekta in jih tam prepusti turističnemu predstavniku.
Delovni pripomočki

Turistični spremljevalec pri delu uporablja gradiva turistične agencije: predstavitveno tablo z opisom kraja potovanja ali izleta , kadar spremlja na avtobusu, predstavitveno gradivo agencije in spisek potnikov z naslovi in telefonskimi številkami. Uporablja tudi spisek sob in razporeditev oseb in spisek telefonskih kontaktov drugih sodelavcev v turističnem aranžmaju (hoteli, restavracije in lokalni vodniki). Ureja negotovinske vavčerje za plačilo storitev in tudi gotovino za plačilo storitev. Kadar spremlja skupino gostov, mora imeti na obleki na vidnem mestu pripeto izkaznico z barvno fotografijo v slovenščini in angleščini, z ustrezno nalepko letnice, ki izkazuje, da je registriran turistični spremljevalec. Pri delu uporablja glasbo, kasete, zgoščenke in videokasete za poživitev na dolgih poteh ter za sprostitev na potovanju, predvsem, kadar gre za spremstvo na avtobusu. Uniforme načeloma ne nosi, pogosto pa ima vidne dele garderobe, kot je majica, dežnik, suknjič ali anorak, ki so agencijski in zato prepoznavni.
Izdelek in storitev

Storitev spremljevalca je spremljanje turistične skupine in opravljanje organizacijskih in tehničnih storitev za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve.
Znanja in spretnosti

Spremljevalec potrebuje znanja za opravljanje izpita za pridobitev licence za turističnega spremljevalca. Pogoja za pristop k izpitu sta končana najmanj srednja strokovna izobrazba in znanje vsaj enega tujega jezika na ravni srednje šole. Za opravljanje dejavnosti turističnega spremljanja ni dovolj samo opravljen izpit oziroma preizkus znanja, temveč se mora vsak spremljevalec vpisati v register, ki ga vodi Gospodarska zbornica Slovenije. Enkrat letno, in sicer najpozneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, dostavi tudi podatke o številu dni spremljanja ter o relacijah spremljanja v preteklem letu. Ker pri delu večino časa nastopa pred gosti, mora poznati osnovne veščine retoričnih spretnosti.
Psihofizične sposobnosti

Spremljevalec mora biti zdrav in v odlični fizični formi. V primeru kakršnekoli bolezni to delo le težko opravlja.
Interesi

Spremljevalec je komunikativen, simpatičen, splošno razgledan, odprt, strpen, radoveden, organiziran, resen, odgovoren in prijazen. Pri delu se od njega zahteva profesionalnost, kar pomeni, da svoje delo strokovno opravi. Pomembne so komunikacijske veščine in splošna razgledanost, tako da se lahko s komerkoli pogovori o čemerkoli. Po eni strani mora biti strokoven, po drugi pa zabaven in pripravljen sprejemati nova znanja. Kdor želi postati spremljevalec, naj sprva poskusno opravi nekaj spremljanj na potovanjih, da ugotovi, ali mu delo leži.
Razmere za delo

Spremljevalec lahko dela neprekinjeno več kot 12 ur dnevno. Njegov delavnik se lahko začne zgodaj zjutraj in se konča zjutraj naslednjega dne. Odgovoren je za goste in ti ga lahko v primeru težav poiščejo ob katerikoli uri.
Nevarnosti

Turistični spremljevalec ima primerna oblačila ter obutev, ki je prilagojena razmeram na terenu. Za svojo varnost poskrbi tudi tako, da se ne izpostavlja bolj kot je potrebno, torej ne pleza po npr. piramidah, da bi prikazal veličino zgradb. Razmere za delo so sicer odvisne od področja, na katerem spremlja popotnike. Za delo na nekaterih področjih so obvezna ali priporočljiva cepljenja, npr. proti hepatitisu in malariji, drugod prežijo nevarnosti pri oskrbi z vodo ali zaradi izjemnih klimatskih razmer. Z ustreznim znanjem o izbranem področju in pripravo pred potovanjem se lahko večini težav izogne.
Možnosti zaposlovanja

Spremljevalec je samozaposlen in se lahko zaposli samo preko pogodbe o delu. Nekateri spremljevalci se z izobrazbo ekonomske ali turistične smeri zaposlijo v turističnih agencijah in opravljajo dela komercialista, delo spremljevalca pa ob zaposlitvi potem le občasno. Spremljevalec začetnik težko dobi aranžma za spremljanje, ker je nepoznan, agencije pa nepreverjenih in nepoznanih ljudi ne zaposlujejo, saj lahko slabo delo povzroči tudi veliko materialno škodo.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo spremljevalca se zahteva najmanj srednja strokovna izobrazba in znanje vsaj enega tujega jezika na ravni srednje šole.
Druge informacije

Aktualne informacije o možnostih rednega izobraževanja in za izobraževanje odraslih dobite v zadnjem razpisu na spletni strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Informacije o šolah so na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.

SPOT, Slovenska poslovna točka, Turistični spremljevalec

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube