Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Sprevodnik na vlaku

Kratek opis

Sprevodnik v železniškem potniškem prometu sodeluje s strojevodjo in vlakovnim odpravnikom, obvešča in usmerja potnike ter skrbi za njihov varen vstop in izstop.
Kaj delavec običajno dela

Pred vožnjo pregleda vlak in potnike vljudno usmerja. Sprevodnikova glavna naloga je, da zagotavlja varen vstop in izstop potnikov pred oddajo signalnega znaka Pripravljeno za odhod. Med njegove naloge sodijo tudi: opravljanje skrajšanih zavornih preskusov, odprava posledic aktiviranja zasilne zavore, zavarovanje vlaka pred samopremaknitvijo, sodelovanje pri premiku, pri umiku vlaka z odprte proge, sodelovanje pri spenjanju in razpenjanju vagonov, izzračitev zavor, pregled vlaka ipd. Po odhodu vlaka s postaje pregleda vozovnice in jih tistim, ki je nimajo, zaračuna. Ob tem potnike opozarja na morebitno prestopanje in jim posreduje tudi druge informacije, na primer o zvezah in zamudah vlakov. Skrbi za red na vlaku.
Delovna področja

Sprevodnik opravlja svoje delo pri vlaku in na vlaku.
Delovni pripomočki

Oprema sprevodnika je predpisana, in sicer jo sestavljajo: službena torbica, v kateri so poleg gotovine še mobilni terminal, klešče za potrjevanje vozovnic, prodajni obrazci in vozovnice ter signalna sredstva.
Izdelek in storitev

Sprevodnik sodeluje pri zagotavljanju varnosti prometa, preverja vozovnice in skrbi, da se potniki varno in udobno prepeljejo z vlakom.
Znanja in spretnosti

Da se kandidat lahko vključi v program strokovnega usposabljanja za sprevodnika, mora imeti končano najmanj srednjo poklicno šolo. Zahteva se znanje slovenskega jezika, občutek za delo z ljudmi ter znanje tujega jezika.
Psihofizične sposobnosti

Sprevodnik mora izpolnjevati posebne zdravstvene in druge pogoje, ki jih predpisuje Zakon o varnosti v železniškem prometu, ter imeti zdravstvene in psihofizične sposobnosti v skladu s Pravilnikom o posebnih zdravstvenih pogojih v železniškem prometu.
Interesi

Sprevodnik ima službeno obleko, imeti mora urejen videz ter občutek za delo z ljudmi.
Razmere za delo

Delo sprevodnika poteka stoje in med gibanjem. Dela izmensko v turnusu.
Nevarnosti

Za sprevodnika je posebej nevarna bližina vodov visoke napetosti na elektrificiranih progah. Da se jim izogne, mora upoštevati varnostna navodila in uporabljati predvidena zaščitna sredstva. Pri pregledu vlaka mora biti pozornost sprevodnika osredotočena tudi na vožnje železniških vozil po sosednjih tirih.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Da se kandidat lahko vključi v program strokovnega usposabljanja za sprevodnika, mora imeti končano najmanj srednjo poklicno šolo.
Druge informacije

Slovenske železnice

SPOT, Slovenska poslovna točka, Sprevodnik

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube