Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Uradnik za posojila

Kratek opis

Uradnik za posojila pregleduje kreditno sposobnost kreditojemalcev in nadzira posojila v finančnih ustanovah. Prosilci za posojila so posamezniki ali podjetja.
Kaj delavec običajno dela

Uradnik za posojila je zaposlen v različnih ustanovah in podjetjih, kot so banke, gradbena podjetja in veliki nakupovalni centri. Dela na dveh glavnih področjih: podjetniška in potrošniška posojila. Ko dve podjetji medsebojno poslujeta, oziroma ko eno podjetje prodaja svoje izdelke ali storitve drugemu, lahko ponudi podjetniško posojilo. To pomeni, da prodajalec kupcu določi kreditne pogoje, tako da za izdelke ali storitve ne plača celotnega zneska takoj. Uradnik za posojila poskrbi, da se posojilo zagotovi tistim podjetjem, ki so ga zmožna plačati. Kupcu sporoči datume plačil, nato pa nadzoruje potek obročnega plačevanja. Ko želi posameznik kupiti neko večjo stvar, npr. avtomobil ali računalnik, pa nima dovolj denarja, da bi plačal vse naenkrat, lahko najame potrošniško posojilo. Potem se določijo kreditni pogoji, po katerih kupec odplačuje obroke posojila.

Uradnik za posojila preveri plačilno sposobnost stranke in se odloči, ali bo stranki odobril posojilo. Če posojilo odobri, uradnik nadzoruje odplačilo. Če stranka, podjetje ali posameznik ne poravna obroka pravočasno, dobi opomin. Če tudi po prejemu opomina ne poravna odplačila, sledi pravna tožba ali terjatev, za kar je odgovoren uradnik za posojila in višji nadzornik posojil.
Delovna področja

Njegova delovna področja so predvsem bančno in podjetniško poslovanje ter delo z individualnimi uporabniki.
Delovni pripomočki

Uradnik za posojila uporablja orodja in pripomočke, ki so v uporabi v bančnem in podjetniškem poslovanju.
Izdelek in storitev

Uradnik za posojila izvede postopek najema posojila. S stranko določi pogoje in roke odplačevanja do odobritve posojila in nadzira odplačevanje v skladu s sklenjeno pogodbo.
Znanja in spretnosti

Uradnik za posojila ima znanja ekonomije, razume ljudi in načine poslovanja. Dobro mora poznati poslovno pravo in računovodstvo.
Psihofizične sposobnosti

Za delo uradnika v bančno poslovnem poslovanju se pričakujejo dobre psihofizične zmogljivosti.
Interesi

Uradnik za posojila je komunikativen in se brez težav pogaja z ljudmi, ki imajo denarne težave. Pozna in pri delu uporablja Kodeks etike davčnih delavcev.
Razmere za delo

Uradnik za posojila običajno dela v banki ali finančnem podjetju, za okencem ali v pisarni. Zaradi pogostih stikov s strankami je vešč sporazumevanja in poslovnega komuniciranja.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri tem delu ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Uradnik za posojila ima običajno srednješolsko izobrazbo ekonomske smeri. Za zahtevnejša dela potrebuje višjo ali visokošolsko izobrazbo.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube