Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Blagajnik na pošti

Kratek opis

Blagajnik na pošti opravlja delo na različnih oknih na pošti, kot je blagajniško okno ter okno za sprejem ali izročitev pošiljk. Pozna tudi delo na drugih oknih, saj so ta lahko univerzalna.
Kaj delavec običajno dela

Delo na blagajniškem oknu zahteva jutranjo pripravo okna, kar pomeni, da blagajnik nastopi delo dve uri pred uradnim odprtjem pošte. V tem času prevzame in prešteje denar ter ga pripravi za pismonoše, ki nosijo denar v dostavo. Na samem blagajniškem oknu sprejema vplačila položnic, posebnih položnic in nakaznic. Izvaja pologe in dvige denarja s hranilnih knjižic in osebnih bančnih računov strank. Odpira hranilne knjižice in osebne račune strankam, izvaja nakazila denarja v tujino in prejema denar s tujih bančnih računov za stranke. Izplačuje srečke in loterijo ter prevzema vplačila športnih stav. Opravlja vse storitve Poštne banke Slovenije, saj so nekatera blagajniška okna na poštah hkrati tudi bančna okna. Njegove delovne naloge vključujejo dobro poznavanje raznih varčevanj in kreditov ter pogodb za sklepanje varčevanj in kreditov.

Blagajnik izplačuje gotovino strankam preko POS terminalov in bančnih kartic. Sestavlja vezane vloge, informativne izračune za kredite in varčevanja za stranke, izvaja menjavo denarja iz domače v tujo valuto in obratno. Na blagajniškem oknu se prodaja tudi delnice in druge vrednostne papirje. Izvaja poštne storitve, kot so sprejem pošiljk in pisem, prodaja znamk, izročitev pošiljk in pisem. Kadar ni dovolj dela na oknih, sprejema pakete in jih pripravi za izročitev na pošti. Izkušen delavec dela s podjetji, ki mesečno poravnajo račun za poštne storitve. Ko se pismonoša vrne z dostave, blagajnik naredi izračune denarja. Pomembno je, da sodeluje s sodelavci na oknih in da izvaja vse naloge, ki mu jih dodeli upravnik pošte. Dobro pozna vse pravilnike pošte in pogodbe, s katerimi ima opravka.
Delovna področja

Blagajnik na pošti opravlja delo na blagajniškem okencu na katerikoli enoti pošte v Sloveniji. Dela tudi na drugih oknih pošte, saj pošte večinoma nimajo specializiranih delavcev za posamezna okna in se delavci menjavajo. Blagajnik, ki sicer dela na pošti, se lahko zaposli tudi na blagajni na banki ter na blagajni v trgovini.
Delovni pripomočki

Blagajnik na pošti pri svojem delu uporablja računalnik, blagajno, POS terminal za negotovinsko plačilo s karticami ter napravo za štetje denarja. Zelo dobro pozna računalniške programe, ki jih uporablja in so vezani na delo z denarjem. Glavni dokumenti in materiali, s katerimi ima opravka, so položnice, hranilne knjižice in bančne kartice, računi, potrdila o plačilu in potrdila o prevzemu pošiljk.
Izdelek in storitev

Blagajnik na pošti opravlja vse poštne storitve, ki se opravljajo na blagajniškem okencu na poštah. Večinoma delo blagajnika na pošti ni specializirano le na blagajniško okno, ampak pozna tudi delo na pisemskem, menjalniškem in prevzemnem oknu. Včasih pomaga pri pripravi pošiljk za dostavo in prevzemu pošiljk iz dostave.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje dela blagajnika na pošti mora oseba poznati ekonomska in poštna znanja, ki jih pridobi na srednjih ekonomskih šolah ali Srednji šoli za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. Delo na pošti spozna v času pripravništva na delovnem mestu, ki poteka pol leta. Delavci se stalno dodatno izobražujejo tudi na seminarjih, ki jih pošte organizirajo ob uvajanju novih poštnih storitev. Potrebno je znanje tujih jezikov in dobro poznavanje računalniških programov, ki se uporabljajo na poštah.
Psihofizične sposobnosti

Potrebno je predvsem dobro psihično stanje zaradi dela z najrazličnejšimi ljudmi, posebej v stresnih obdobjih, ko je na pošti največ ljudi, ob oddaji dohodnine, dvigih pokojnine, pri plačilih položnic, ki so vezane na določene datume. Je potrpežljiv in prijazen tudi ob neprijaznih strankah.
Interesi

Zaželene osebnostne lastnosti za poklic blagajnika na pošti so vestnost, poštenost, natančnost, redoljubnost, potrpežljivost, smisel za delo z ljudmi, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in čut za odgovornost. Pomembno je veselje do dela s strankami in hitra prilagodljivost različnim situacijam in ljudem. Pripravljen je na stalno izobraževanje, saj se ponudbe poštnih storitev z novimi tehnologijami spreminjajo.
Razmere za delo

Delo poteka večinoma v sedečem položaju. Delo je izmensko, razpored dela je odvisen od upravnika posamezne poštne enote. Tako se lahko razpored dela dnevno, tedensko ali mesečno. Običajno sta vključeni tudi dve delovni soboti v mesecu.
Nevarnosti

Zaradi pretežno sedečega položaja v delovnem času, mora blagajnik pravilno sedeti, da prepreči težave ali okvare hrbtenice. Zaradi stalnega dela z računalnikom se z leti lahko okvari ali poslabša vid.
Možnosti zaposlovanja

Blagajnik na pošti se lahko zaposli na enotah pošte. Ker večinoma na to delovno mesto prihajajo ekonomski ali poštni tehniki s končano Srednjo šolo za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, je delovnih mest dovolj, saj se dijaki lahko zaposlijo na enotah pošte po vsej Sloveniji.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna srednješolska izobrazba ekonomske smeri. Najbolj primerna srednja šola je Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, edina tovrstna srednja šola v Sloveniji. V programu ekonomskega tehnika pridobi tekoče znanje dveh tujih jezikov, znanja iz ekonomije in poštnega prometa, osnove statistike in poslovne matematike, znanja iz tehnoloških postopkov v poštnem prometu in bančništvu, znanja za delo z uporabniki poštnih, bančnih in drugih sorodnih storitev in uporabna znanja za delo z osebnim računalnikom.

Blagajnik na pošti lahko napreduje tako, da z delovnimi izkušnjami in s pridobitvijo višje izobrazbe, dobi več delovnih zadolžitev in boljše delovno mesto. Napreduje lahko v kontrolorja na pošti, tehnologa prometa ali upravnika pošte. Nadaljnje izobraževanje poteka na Višji strokovni šoli na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani ali na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu, visokošolski strokovni ali univerzitetni program, smer tehnologija prometa.
Druge informacije

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

AKOS - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana

Pošta Slovenije, Slomškov trg 10, 2500 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube